Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskydd - grundkurs

– med inriktning på personalsäkerhet

 • Säkerhetsskyddsavtalsnivåer, säkerhetsskyddsklasser och säkerhetsklasser
 • Blanketter och rutiner vid säkerhetsprövning
 • Säkerhetsprövningssamtalet, teori och praktik
Säkerhetsskydd - grundkurs

Grunderna i säkerhetsskydd på en dag

Lär dig grunderna i säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) en sammanfattande benämning på åtgärder som ska klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som lagen ska skydda, och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Anställande organisationer inom både samhällsviktig verksamhet och konsultorganisationer som har blivit upphandlade med säkerhetsskyddsavtal, är ålagda att göra säkerhetsprövningar vid rekrytering till en befattning eller ett uppdrag som innehåller tillgång till säkerhetsskyddsklassad information.

Den här endagskursen utgår från aktuella exempel och behandlar såväl hotbild som vad som faktiskt är skyddsvärt i samhället.

Teori och praktik om säkerhetsskydd

Under dagen varvas teori och praktik och kursdeltagarna får med hjälp av övningar träna sig i att genomföra ett säkerhetsprövningssamtal inklusive att identifiera när och hur kompletterande frågor ska ställas samt hur svaren ska tolkas.

Efter kursen har deltagarna dels fått en bakgrund till lagstiftningen och till begreppet Sveriges säkerhet, dels lärt sig hur säkerhetsprövningssamtalen genomförs i en trygg miljö och med ett öppet samtalsklimat.

Program

09.45Kaffe och samling

10.00Vad innebär säkerhetsskyddslagen?

 • kort om fysisk säkerhet och informationssäkerhet
 • koppling säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsskyddsavtalsnivåer och säkerhetsklasser
 • anställd eller upphandlad konsult?

12.30Lunch

13.30Tillsyn

 • tillsynsmyndigheter och deras roll

Säkerhetsprövningen

 • blanketter och rutiner vid säkerhetsprövning
 • säkerhetsprövningssamtalet, teori och praktik
 • övningar baserat på verkliga (men omgjorda) händelser

17.00Avslutning dag 1

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • ha en adekvat kännedom om Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • känna till hotbilderna
 • veta kopplingen mellan säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsskyddsavtalsnivåer och säkerhetsklasser
 • förstå tillsynsmyndigheternas roll
 • veta vilka blanketter och rutiner som krävs vid säkerhetsprövning
 • känna dig säker och professionell i säkerhetsprövningssamtalet

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se