Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetschef 2030

– Security Management när det är som bäst

 • Rusta dig för att möta samtidens och framtidens hot
 • Positionera dig som säkerhetschef
 • Säkerhet kopplat till affären och lönsamhet
Säkerhetschef 2030

Kunskaper för dig som nått en hög nivå och vill säkra din plats på toppen

Lär dig att förstå affären och sälja in investeringen

För att arbeta med säkerhet på ett professionellt sätt och rusta sig för framtiden måste man förstå affären i företaget, veta hur man säljer in säkerhetsinvesteringar och kunna visa på de ekonomiska effekterna av dem.

En modern säkerhetsfunktion måste dessutom känna till och kunna möta de senaste hoten, genom kunskap i hur samhällsfaktorer påverkar såväl företaget som den egna rollen. Det här är en utbildning som också uppdaterats med det du behöver veta om säkerhetsskyddslagen och om kriser som hot och våld och pågående dödligt våld.

Den unika kursen ”Säkerhetschef 2030” riktar sig till dig som redan är verksam och har jobbat med säkerhetsfrågor i flera år. Du har tidigare gått någon form av säkerhetschefsutbildning, som ”Säkerhetschef – diplomutbildning”, ”Säkerhetssamordnare” eller motsvarande. Du känner att du vill uppgradera och fördjupa dina yrkeskunskapar för att stärka dig i rollen och för att bättre kunna möta framtidens utmaningar och för att ta sikte emot 2030.

Varje block om två dagar innehåller också en kvällsföreläsning med utmärkta möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra i samma position och med ledande experter inom respektive område. Hur ser exempelvis generation Y på rollen som framtidens säkerhetschef och vad säger forskningen?

Mikroträningar får kunskapen att fördjupas

Inför, under och en tid efter kursen ingår också ett antal mikroträningar, som deltagarna får via sms eller e-post. Mikroträningarna syftar till att fördjupa de kunskaper man får under utbildningen och få lärdomarna att leva längre i vardagen.

Alla föreläsare är handplockade specialister med stark förankring i säkerhetsbranschen. De känner väl till den verklighet och de utmaningar en säkerhetschef möter och kommer att möta.

Program

Säkerhet kopplat till affären

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Affärsmannaskap

 • hur kopplar vi säkerhet till affären – lönsamhetsstyrning
 • säkerhet kopplat till FN:s globala mål
 • internpolitik, säkerhetschefen i ledningsgruppen eller inte?
 • vilka områden ska säkerhetschefen ansvara för?
 • hur bygger man interna nätverk på bästa sätt för att få trovärdighet och ambassadörer?

Kvällsföreläsning: Open source intelligence

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Säkerhet kopplat till affären

 • affärsplan, mål, styrning och uppföljning
 • styrande dokument, riktlinjer för säkerhet
 • riskbedömningar
 • whistleblowing – hot eller möjlighet?

Digitala hot och möjligheter

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Risker och incidenter

 • cybersäkerhet och de svåra vägvalen som det innefattar
 • genomgång av vår tids största cyberhändelser
 • vilka är hotaktörerna och vad är deras signum?
 • hur jobbar man med cyberriskhantering?
 • best practice – vilka ramverk kan vi luta oss emot?
 • threat intelligence – vad är det och vad säger det oss?
 • personlig cybersäkerhet – för individen och organisationen
 • interaktivt lärande – är du en vinnare eller förlorare?

Kvällsföreläsning: Cyberterrorism – myt eller verklighet?

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Säkerhetsskyddslagstiftningen

 • lagstiftningen i praktiken
 • säkerhetsskyddsanalys
 • säkerhetsklassning
 • säkerhetsplan
 • säkerhetsprövning
 • säkerhetsskyddsåtgärder

Traditionella brott och trender i ny skepnad

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Grov organiserad brottslighet

 • grov organiserad brottslighet i dag och i morgon
 • infiltration, hur ser vi den och hur förebygger vi den?
 • forensiska internutredningar
 • samverkan och kontakt med myndigheterna

Kvällsföreläsningar:

1. Vem gör vi affärer med? Och var kommer deras pengar ifrån? Affärsetik, korruption, penningtvätt och etikprogram

2. Millenials syn på säkerhet och säkerhetsarbetet

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

När krisen drabbar oss

 • krisens olika ansikten
 • hot och våld
 • pågående dödligt våld, PDV
 • kontinuitetshantering

Du själv som säkerhetschef

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Ledarskap

 • ledarskap och projektledning
 • ledningskommunikation
 • att stärka organisationens och det egna varumärket
 • presentationsteknik

Kvällsföreläsning: Säkerhetschef 2030 ur ett forskningsperspektiv och avslutningsmingel

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

"Känd eller ökänd bättre än okänd"

 • rollen som säkerhetschef – egna styrkor och svagheter
 • security governance och implementering
 • säkerhet – stödfunktion eller kontrollfunktion?
 • security management principles
 • skapa, driv och äg säkerhetsprocessen
 • kommunicera och motivera säkerhetsinvesteringarna
 • rollen som säkerhetschef

Fakta

Deltagare

För dig som arbetar med säkerhet på olika nivåer och har organisationens förväntningar på att du ska ta fram säkerhetsrelaterade lösningar. Du kan till exempel vara säkerhetschef, säkerhetsstrateg, säkerhetshandläggare, säkerhetssamordnare, säkerhetskoordinator eller risk manager. Du har gått någon form av säkerhetschefsutbildning tidigare och vill fördjupa och bredda dina kunskaper för att möta framtidens utmaningar på ett proffsigt och optimalt sätt.

Mål

Kursens mål att är att ge kunskaper som behövs för att

 • ta nyckelrollen som säkerhetschef
 • förstå vikten av att kunna affärsmodellen och prata ledningens språk
 • omvärldsbevaka, se hotbilder och kunna möta dem
 • veta vad säkerhetsskyddslagen kräver

Förkunskaper

Du har gått exempelvis "Säkerhetschef – diplomutbildning" eller motsvarande och har arbetat med säkerhet i flera år.

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på fyra block om vardera två dagar med kvällsföreläsningar i varje block. Deltagarna träffas en gång i kvartalet. Det ingår också mikroträning via sms eller e-post före, under och efter kursblocken.

Avgift

42 500 kronor. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Bokning och kursrådgivning

För ytterligare information och bokning, kontakta Lotta Eriksson, telefon 08-600 62 18. E-post: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Thomas Lundin

Thomas Lundin har bl.a. arbetat vid Säpo, varit säkerhetschef på Åhléns och OMX, vd för G4S Security Services AB och på Caverion. Numera är han vd för Enaco och ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Johan Wiktorin

Johan Wiktorin är Director Intelligence vid PwC Cyber Security, där han leder avdelningen för särskilda undersökningar med fokus på att förstå, förebygga och hantera klienternas hot. Johan har en gedigen bakgrund inom området underrättelse- och säkerhetstjänst. Han är Master of Competitive Intelligence och utbildad militärpolis. Johan är också ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin sedan 2007.

Baris Färnman

Baris Färnman är Senior Manager and Teamleader vid PWC och driver bolagets affär knutet till incident-, kris- och kontinuitetshantering. Han har lång erfarenhet av att arbeta verksamhetsövergripande med cybersäkerhetsfrågor och har bland annat utvecklat och implementerat CERT-organisationer. Utöver det är han rådgivare till krisledningar.

Erik Biverot

Erik Biverot har under många år arbetat med cyber-och informationssäkerhet. Han har bl.a. varit chef för Försvarsmaktens IT-försvarsförband och den strategiska IT-incidenthanteringsfuktionen FM CERT. Han har även arbetat som utbildnings- och övningsansvarig för cyber securityområdet vid MSB och på Försvarshögskolans centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier, CATS. Nu är han Senior Course Coordinator på Centre for Societal Security, CTSS.

Per Fjellman

Per Fjellman är kurssamordnare och huvudkursledare i utbildningen. Han är säkerhetsrådgivare och teamledare på Secana. Han har lång erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd, informationssäkerhet och systematiskt säkerhetsarbete inom myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Han leder ett team av säkerhetskonsulter som genomför säkerhetsskyddsanalyser, bedriver metodutveckling och förändringsarbete med fokus på säkerhet tillsammans med olika organisationers högsta ledningsnivå. Per är även en frekvent anlitad föreläsare och utbildare.

Pontus Winstén

Pontus Winstén är Manager Cyber Security på KPMG Sweden, Digital Transformation & Innovation. Tidigare hade han rollen Management Consultant på 4C Strategies och arbetade då med risk management, business continuity och crisis management. Tidigare har han varit affärsutvecklare och analytiker och  riskanalytiker/utredare. Han har en fil. kand i sociologi och har läst kurser i bl.a. riskfilosofi, juridik och verksamhetsstyrning.

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan 2017 som säkerhets- och miljöchef på Keolis Sverige AB med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhets- och miljöarbetet för cirka 6 300 anställda. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.

Markus Lahtinen

Markus Lahtinen är lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De senaste tio åren har han särskilt intresserat sig för förhållanden som försvårar digitalisering bland företag och förvaltning utifrån koncernövergripande säkerhetschefers arbetssituation och deras relation till säkerhetsindustri och ny teknik. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom LUSAX, en forskningsgrupp med fokus på den svenska och globala säkerhetsbranschen.

Håkan Borgström

Håkan Borgström har nästan 30 års erfarenhet av security management i företag med nationell och internationell verksamhet. Han driver det egna företaget Sepiam, är diplomerad säkerhetschef och CPP. Han har bland annat arbetat på Försvarsdepartementet, Apoteket AB, Group 4 Falck, Vattenfall AB och Loomis AB. Han tror på ett långsiktigt säkerhetsarbete som stödjer företagets affärsmässiga mål genom att vara integrerat i övriga processer.