Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Personsäkerhet

– för tjänstemän, förtroendevalda och politiker

 • Att förstå hotbilden
 • Riskbedömning och riskhantering
 • Sociala medier och andra plattformar
 • Arbetsmiljö/juridik
Personsäkerhet - för tjänstemän, förtroendevalda och politiker

Du kan gå kursen fysiskt eller online!

De flesta kommuner och myndigheter har nolltolerans mot hot, våld och otillåten påverkan. Ändå har samhällsklimatet gjort att hotbilden ökar när man ska vara offentlig och synas så mycket som möjligt i bruset, både fysiskt och i sociala medier.

Det blir inte minst uppenbart när vi nu under det kommande året befinner oss i ett valår och står inför en valdag den 11 september.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 ska alla arbetsplatser i landet utformas och utrustats för att förebygga alla risker. Hur gör man det när det är handlar om att man verkar i demokratins tjänst?

Hur ska man tänka kring personangrepp, hot och hat, hur ska man resonera kring kombinationen största möjliga synlighet och att skydda det privata? Hur ska man tänka förebyggande?

Kursen tar sitt avstamp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vänder sig framför allt till alla som verkar i kommuner och regioner och syftar till att öka både tryggheten och medvetenheten.

Under en dag går vi igenom vilka förebyggande åtgärder vi kan vidta, hur man gör en egen riskbedömning och vad en enkel beredskapsplan kan innehålla.

Vi tittar på också på vad otillåten påverkan faktiskt är och kan vara, arbetsgivarens ansvar, lite juridik och varför man ska göra en polisanmälan när något händer. Du får också konkreta tips på vad som ska göras i ett akut skede och hur incidenter följs upp på bästa sätt.

Ange vid bokningen om du vill delta fysiskt eller online.

Program

Introduktion och bakgrund

 • personsäkerhet
 • att förstå hotbilden
 • riskbedömning

Lunch

Säkerhet i vardagen

 • riskhantering
 • hantering av teknik (mobil, laptop, sociala medier, Internet of Things)
 • scenario – grupparbete

Eftermiddagskaffe

Juridik

 • arbetsmiljö – juridik

Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till politiker, förtroendevalda och tjänstemän framför allt i kommuner och regioner, det vill säga personer som ska vara offentliga men ändå skydda det privata. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • förstå hotbilden
 • riskbedömning och riskhantering
 • sociala medier och andra plattformar
 • arbetsmiljö/juridik

Metod

Kursen ger både teori och praktisk övning.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Carl Finnborg

Carl Waldenströms bakgrund baseras i personsäkerhet och han arbetade utomlands till 2010, som livvakt till diplomater, UHNI (Ultra High Net Worth Individuals) samt företagsledare för flera av världens största bolag. 2010 började han arbeta för Scandinavian Risk Solutions AB, SRS. Där har han drivit och utvecklat affärsområden med fokus på personsäkerhet, men även utbildningar i personskydd, konflikthantering och personlig säkerhet. Carl drev också SRS CSR projekt om våld i nära relation, där han konsulterade mot Unizons kvinnojourer i särskilt svåra ärenden. I dag arbetar han som konsult och föreläsare och har hjälpt många människor i organisationer, myndigheter, och företag. Carls förmåga att leverera sitt budskap med vetenskapliga fakta blandat med hans egenupplevda erfarenheter har gjort honom till en populär och omtyckt föreläsare och rådgivare.