Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Personsäkerhet

– för tjänstemän, förtroendevalda och politiker

 • Att förstå hotbilden
 • Riskbedömning och riskhantering
 • Sociala medier och andra plattformar
 • Arbetsmiljö/juridik
Personsäkerhet - för tjänstemän, förtroendevalda och politiker

Du kan gå kursen på plats eller online!

De flesta offentliga verksamheter, som regioner, kommuner och myndigheter har nolltolerans mot hot, våld och otillåten påverkan. Ändå har samhällsklimatet gjort att hotbilden ökar när man ska vara offentlig och synas så mycket som möjligt i bruset, både fysiskt och i sociala medier.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 ska alla arbetsplatser i landet utformas och utrustats för att förebygga alla risker. Hur gör man det när det är handlar om att man verkar i demokratins tjänst? Hur ska man tänka som exempelvis ny förtroendevald?

Under kursen får du lära dig hur du ska tänka kring personangrepp, hot och hat, hur du ska resonera kring kombinationen största möjliga synlighet och att skydda det privata?

Kursen tar sitt avstamp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vänder sig framför allt till alla som verkar i kommuner och regioner. Den syftar till att öka både tryggheten och medvetenheten.

Under en dag går vi igenom vilka förebyggande åtgärder vi kan vidta, hur man gör en egen riskbedömning och vad en enkel beredskapsplan kan innehålla.

Vi tittar på också på vad otillåten påverkan faktiskt är och kan vara, arbetsgivarens ansvar, lite juridik och varför man ska göra en polisanmälan när något händer. Du får också konkreta tips på vad som ska göras i ett akut skede och hur incidenter följs upp på bästa sätt.

Ange vid bokningen om du vill delta på plats eller online.

Program

Introduktion och bakgrund

 • personsäkerhet, begrepp och bakgrund
 • att förstå hotbilden
 • riskbedömningar

Lunch

Säkerhet i vardagen

 • på arbetsplatsen
 • i medier och på sociala medier
 • när hoten kommer över mobiltelefon, internet och brev
 • stalkning

Medvetna val

 • riskhantering
 • informationssäkerhet
 • hantering av teknik (mobil, laptop, sociala medier, Internet of Things)
 • så skyddar du din identitet
 • scenarios

Eftermiddagskaffe

Säkerhetsåtgärder

Juridik

 • kontaktförbud - så fungerar det
 • det här säger arbetsmiljölagen

Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till politiker, förtroendevalda och tjänstemän framför allt i kommuner och regioner, det vill säga personer som ska vara offentliga men ändå skydda det privata. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • förstå hotbilden
 • riskbedömning och riskhantering
 • sociala medier och andra plattformar
 • arbetsmiljö/juridik

Metod

Kursen ger både teori och praktisk övning.

Du  kan gå kursen på plats eller online - meddela ditt val vid bokningen!

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Carl Finnborg

Carl Waldenström arbetade fram till 2010 som livvakt till diplomater, UHNI (Ultra High Net Worth Individuals) samt företagsledare för flera av världens största bolag. Därefter började han arbeta för Scandinavian Risk Solutions AB där han drev och utvecklade affärsområden med fokus på personsäkerhet, men även utbildningar i personskydd, konflikthantering och personlig säkerhet. Carl har även drivit projekt om våld i nära relationer, där han konsulterade mot Unizons kvinnojourer i särskilt svåra ärenden. Carl jobbar i dag inom risk management som problemlösare och personsäkerhetskonsult för näringslivet. Han utbildar även myndigheter, organisationer och företag inom konflikthantering samt person- och informationssäkerhet. Carls förmåga att leverera sitt budskap med vetenskapliga fakta blandat med hans egenupplevda erfarenheter har gjort honom till en populär och omtyckt föreläsare och rådgivare.