Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Påverkansoperationer

– att förstå och kunna agera

 • Hur använder sig olika aktörer av påverkanskampanjer?
 • Hur och när drabbar det oss?
 • Så skapar du ett eget skydd
Att förstå och kunna agera vid påverkansoperationer

Förebygg, identifiera och hantera påverkanskampanjer

I dag står vi mitt i ett stort antal misstänkta och identifierade påverkanskampanjer, bland annat i det amerikanska presidentvalet och genom förfalskade brev från svenska ministrar. Med en svensk valrörelse och många viktiga samhälls- och näringslivsfrågor på dagordningen, frågar sig alla om även vi i Sverige kommer att drabbas. Vad gör du för att förstå om du är drabbad och för att agera på rätt sätt?

Aktiva åtgärder, informationsoperationer, subversiv verksamhet eller påverkansoperationer är dock inte något nytt fenomen. Det har funnits i decennier och alla underrättelseorganisationer med förkortningar som CIA, KGB, SIS, BND med flera använder sådana metoder för sina egna syften.

Att påverka en affärs utgång, ta makten i ett bolag, påverka ett val eller att starta en revolution är något som kan göras och görs med påverkansoperationer. Att ändra en maktbalans genom att påverka människors uppfattning med påhittade eller planerade budskap kan skapa de rätta förutsättningarna för att uppnå ett övergripande mål.

Att lära sig förstå och känna igen tecken på en påverkansoperation kan försvåra för hotaktören att uppnå sitt syfte och därmed skydda värden, politiska, ekonomiska eller till och med arbetstillfällen. Därför syftar den helt unika endagskursen ”Påverkansoperationer” till att skapa en grundläggande förståelse för hur påverkanskampanjer fungerar, hur de genomförs och hur den egna organisationen kan förhålla sig till detta på ett sätt som höjer beredskapen och förmågan att hantera eventuella incidenter. Genom en kombination av kunskap, fallstudier, diskussioner och övningar tränas du som deltagare att tänka och agera både utifrån angripar- och försvararperspektiven.

Välkommen till en högaktuell kurs som Företagsuniversitetet genomför i samarbete med experter från Vesper Group och som ger dig konkreta verktyg för att identifiera, förebygga och hantera påverkansoperationer, oavsett om du arbetar i en privat eller offentlig verksamhet!

Program

09.45Kaffe serveras

10.00Vad är egentligen en påverkansoperation?

 • vad är en påverkansoperation och vad kan den åstadkomma?
 • kort historik: underrättelseorganisationers syften och metoder
 • vad kännetecknar en påverkansoperation och hur upptäcker du den?

Upptäck angrepp och höj beredskapen

 • genomförs påverkanskampanjer i syfte att uppnå ekonomiska, politiska eller militära mål?
 • förhållningssätt – hur du upptäcker att du är drabbad
 • risker som informationspåverkan medför
 • så här höjer du din och organisationens beredskap

12.30Lunch

13.30Träna din förmåga att angripa och försvara

 • genomgång av case och praktik
 • att försvara dig när det händer
 • ta fram en egen påverkanskampanj, spela försvarare/motståndare

Fallstudier och praktisk uppföljning

 • vem drabbas/agerar och vilka är rollerna – begrepp och aktörer
 • hur man de facto bygger ett psykologiskt försvar mot påverkan
 • rutiner och praktiska åtgärder för att skydda organisationen och begränsa påverkan

17.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till chefer och ledare samt alla som arbetar med säkerhet (som säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, säkerhetsstrateger) eller med kommunikation och som behöver kunna förstå mekanismerna bakom påverkansoperationer och hur dessa kan förebyggas och hanteras.

Mål

Målet med kursen är att få förståelse och kunskap om:

 • hur olika aktörer använder sig av påverkanskampanjer i syfte att uppnå ekonomiska, politiska eller militära mål
 • vilka risker olika aktörers informationspåverkan och påverkanskampanjer medför för den egna organisationen
 • hur du skapar eget skydd genom förmåga att ”tänka påverkanskampanjer” – allt för att kunna skapa egna rutiner och åtgärder i syfte att skydda din organisation och begränsa påverkan

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Kim Elman är specialist på cybersäkerhet och psyops. Han är utbildad vid Försvarshögskolan och Handelshögskolan. Numera är han operativ chef Cyber Threat Intelligence & Response hos Vesper Group.

Björn Lysell har arbetat vid Säkerhetspolisen i 24 år, bland annat inom kontraspionaget. Han har även arbetat som affärsområdeschef och vd på flera olika säkerhetsföretag. I dag är han Director Security Intelligence Management vid Vesper Group.