Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Masterclass Säkerhet och Hållbarhet

– säkerhetsarbete; en viktig del av organisationens hållbarhetsarbete

  • Koppla säkerhetsarbete och strategier för hållbarhet till en effektiv hållbarhetsprocess
  • Utveckla KPI:er för säkerhetsarbetet som blir en del av hållbarhetsarbetet
  • Master Class Säkerhet ingår i Företagsuniversitetets portfölj av säkerhetsutbildningar
Masterclass Säkerhet och Hållbarhet

När du vill fördjupa dina säkerhetskunskaper på en dag

I en tid av intensiv förändring har vi skapat ett format vars uppgift är att på en dag uppdatera och vässa dina branschkunskaper, utan att ta för mycket av din tid i anspråk. Företagsuniversitetets Master Class-koncept är ett forum för den långsiktiga dialogen kring hur alla som arbetar med säkerhet påverkas av branschens utveckling i stort.

Det här Master Class-seminariet är en kursdag i Säkerhet och hållbarhet.

Hållbarhet har blivit en hygienfaktor och verksamhetsledningar kan inte längre ducka för de viktiga hållbarhetsaspekterna - men hur kan alla som arbetar med säkerhet bli en del av den här utvecklingen och nå ledningen med rätta argument?

I dag kan ingen organisation kan stå utanför ett ambitiöst och seriöst arbete med hållbarhetsfrågor (Business Sustainability). Säkerhetsarbetet har på kort tid blivit en viktig del att skapa trygghet, säkerhet, motståndskraft och hållbara långsiktiga processer i en organisation.

Behovet och kopplingarna mellan ett effektivt och strategiskt säkerhetsarbete och organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete har aldrig varit större än nu. Följ med på denna ”en-dagars resa” om hur du skapar nya möjligheter för säkerhetsfunktionen och hur du kopplar samman det strategiska säkerhetsarbetet med framtidens hållbarhetsarbete.

Det kan vara en utmaning för säkerhetsfunktion att ”hitta rätt” argument och både bygga in hållbarheten i säkerhetsstrategierna och att nyttja det inflytande som uppstår när ledningen inser vikten av hållbarhetsarbete. Det ger goda möjligheter att skapa och driva igenom säkerhetsprojekt och utveckling på området.

Efter den här endagskursen har du konkreta verktyg som gör att även säkerhet är en naturlig del av ledningens arbete mot måluppfyllnad och framgångsrik, hållbar affärsutveckling. Du lär dig hur du kopplar samman det strategiska säkerhetsarbetet med hållbarhetsarbetet och samtidigt får du ”draghjälp” med det viktiga säkerhetsarbetet.

Program

Master Class Säkerhet och Hållbarhet

  • Från Corporate Social Responsability till Corporate Responsability till Business Sustainability – hur har denna resa sett ut och varför har förändringarna och förskjutningen kommit?
  • Lär dig att förstå de olika modeller man kan jobba med för att jobba effektivt med ett modernt hållbarhetsarbete – (modeller från Harvard Business School)
  • Hur kopplar du samman risk management, säkerhetsarbetet och strategier för hållbarhetprocessen till en effektiv hållbarhetsprocess för hela organisationen?
  • Utveckla KPI:er (Key Perfomance Indicators) för säkerhetsarbetet som blir en del av det viktiga hållbarhetsarbetet
  • Hur ska du utveckla och forma säkerhetspolicy och andra styrdokument för säkerhetsarbetet så det synkroniserar med styrdokument för hållbarhetsarbetet?

Fakta

Deltagare

Master Class Säkerhet vänder sig till alla som gått någon form av säkerhetssamordnar- eller säkerhetschefs- alternativt risk managementutbildning tidigare eller som praktiskt arbetar med risker och riskhantering i sin vardag.

Mål

Målet är att ge dig fördjupad kunskap i olika ämnen och teman för att kunna leva upp till den moderna rollen som säkerhetsansvarig på olika nivåer. I denna heldagsutbildning får du lära dig hur du skapar nya möjligheter för säkerhetsfunktionen och hur du kopplar samman det strategiska säkerhetsarbetet med hållbarhetsarbetet i din organisation.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl har varit verksam som risk -och koncernsäkerhetschef i 25 år, i globala bolag och börsnoterade bolag som IKEA, Skandia, Telenor, Telenor Indien och If Skadeförsäkring. Ulf har i rollen som riskchef inom Telenor Sverige också varit hållbarhetschef. Han har en Executive Master of Business Administration, EMBA, och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har även examen i Risk Management och Finance, Strategy, Global Strategy och Business Sustanability vid Harvard Business School i Boston, USA.