Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kamerabevakningslagen och GDPR

– vilken typ av kamerabevakning omfattas av lagen och/eller av GDPR?

 • En introduktion till den nya kamerabevakningslagen
 • Kamerabevakning och dataskyddsförordningen, GDPR
 • Hur hanteras kamerabevakningsreglerna i praktiken?
Kamerabevakningslagen och GDPR

Halvdagsseminarium med fokus på den nya kamerabevakningslagen

Den nya kamerabevakningslagen innebär en del förändringar jämfört med tidigare. Bland annat behöver färre söka tillstånd men den som vill använda sig av kamerabevakning måste se till att även följa reglerna i exempelvis dataskyddsförordningen.

Det här halvdagsseminariet fokuserar på just den nya kamerabevakningslagen och hur den fungerar tillsammans med dataskyddsförordningen, GDPR. Målet är att du ska veta hur du tillämpar de nya reglerna om kamerabevakning och hanterar krav på till exempel registerutdrag av inspelat material enligt dataskyddsförordningen.

Under eftermiddagen ger vi bland annat en introduktion till den nya kamerabevakningslagen, en snabb överblick i hur kamerabevakning och dataskyddsförordningen fungerar ihop samt belyser hur kamerabevakningsreglerna hanteras i praktiken.

Seminariet leds av Jesper Thornberg, som är jurist och systemvetare med fokus på IT-relaterad juridik, och riktar sig framför allt till dig som arbetar med, eller ansvarar för, kamerabevakning som innebär personbevakning. Seminariet pågår mellan klockan 13.00 och 17.00 i Företagsuniversitetets lokaler på Arenavägen 61 i Stockholm.

Program

13.00Seminariet inleds

 • introduktion till det nya regelverket
 • vilka behöver tillstånd för kamerabevakning?
 • när tillstånd krävs, hur ansöker man om det? Gäller gamla tillstånd som erhållits i tiden före kamerabevakningslagen trädde i kraft?
 • vilken typ av kamerabevakning omfattas av lagen och/eller av GDPR

14.45Kaffe

15.15Seminariet fortsätter

 • kamerabevakning och GDPR
 • informationskrav, rättigheter och skyldigheter
 • olaglig kamerabevakning och straff?
 • Datainspektionen, rättsfall och tillsynsverksamheten.

17.00Seminariet avslutas

Fakta

Deltagare

Halvdagsseminariet vänder sig till alla som arbetar med, eller ansvarar, för kamerabevakning som innebär personbevakning. Du kanske är personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, dataskyddsombud, säkerhetsansvarig/säkerhetschef, rådgivare eller arbetar inom offentlig eller privat verksamhet som hanterar frågor om kamerabevakning.

Mål

Kursens mål är att ge de kunskaper som behövs för att

 • veta hur du tillämpar de nya reglerna om kamerabevakning och hanterar krav på exempelvis registerutdrag av inspelat materialet enligt GDPR
 • känna till vilka tillstånd som behövs för kamerabevakning
 • få en insyn i Datainspektionens arbete, rättsfäll och tillsynsverksamhet

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se