Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbarhet, miljö och CSR

– diplomutbildning för dig som är hållbarhetsansvarig, miljösamordnare eller CSR-ansvarig

 • Så arbetar du praktiskt med hållbarhet
 • Aktuell lagstiftning och ledningssystem
 • Lär dig kommunicera hållbar utveckling och gör det till en marknadsfördel
Hållbarhet, miljö och CSR

För dig som vill göra hållbarhet till en naturlig del av affären

Hållbarhetsarbete är numera en självklar del, en hygienfaktor, i såväl privata företag som inom offentlig sektor. Från att många tidigare har fokuserat på att minimera risker ser allt fler hållbarhetsarbetet som en möjlig affärsutveckling och en tydlig konkurrensfördel.

Företagsuniversitetets utbildning "Hållbarhet, miljö och CSR" är framtagen tillsammans med Det naturliga steget och Futerra Sustainability Communications och vänder sig till dig som har ansvar för, eller arbetar med, hållbar utveckling i din organisation.

Utbildningen är på sju dagar och ger dig grundläggande kunskaper om hållbarhet och CSR och djupare förståelse för de utmaningar vårt samhälle står inför. Du får praktisk kunskap om miljölagstiftning, ledningssystem och verktyg som kan användas i hållbarhetsarbetet.

Dessutom berättar vi om hur sociala och gröna frågor kan bli en marknadsfördel samt hur ni får maximal utväxling i kommunikationen av det hållbarhetsarbete ni bedriver. Det ingår en självständig hemuppgift under kursen.

Diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad inom hållbarhet, miljö och CSR hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Hållbar utveckling
 • Hållbarhetsprinciperna
 • Miljöstyrning enligt gällande standarder
 • Uppföljning och revision
 • Intern omställning med mångfaldsprogram, inköp och leverantörsuppföljning

Välkommen till en utbildning som ger dig tre perspektiv på hållbarhetsarbetet: vad är hållbarhet och hur kan jag arbeta med det i min organisation? Vilka ledningssystem finns och hur fungerar det? Hur kan jag kommunicera hållbarhet internt och externt och göra det till en marknadsfördel?

Program

Block 1

Hållbar utveckling

 • tillståndet i världen
 • en historisk tillbakablick
 • mitt eget arbete och min organisation

Termer, initiativ och verktyg

 • begreppen CSR, CR och SRI
 • aktörer och samarbeten
 • överblick, verktyg och märkningar (ledningssystem, mänskliga rättigheter, Global Compact)
 • vad behöver jag?

Integrerad hållbarhet

 • hållbarhetsprinciperna
 • strategisk planering för hållbarhet
 • att arbeta i en värdekedja
 • bygga egen relation till styrning och strategi

Block 2

Miljöstyrning enligt ISO 14001 och ISO 26000

 • standarder generellt och miljöstandard specifikt
 • certifieringsprocessen
 • termer och definitioner
 • miljöutredning och miljöpolicy
 • mål och handlingsplaner
 • införande och tillämpning
 • uppföljning och revision
 • ledningens genomgång – fördelar och nackdelar med ISO 14001

Kommunicera hållbar utveckling

 • balans mellan vad man säger och vad man gör
 • fokus på hållbarhetsfrågor som ligger i hjärtat av verksamheten
 • anpassa budskap till målgruppernas värderingar
 • goda exempel
 • likheter och skillnader i Business to Consumer, Business to Business och internkommunikation
 • att åstadkomma beteendeförändringar

Internengagemang

 • förankra i ledning och organisation
 • nycklar till internengagemang
 • steg i en förändringsprocess
 • vinster av omställning (business case)

Intern omställning

 • de olika delarnas ansvar: mångfaldsprogram, inköp och leverantörsuppföljning, kvalitet och säkerhet
 • omställningsmodeller, t.ex. ambassadörer, kommitteer, kunskap

Block 3

Miljölagstiftning

 • introduktion till miljörätten – vems ansvar och vilket ansvar?
 • grundläggande krav på skyddsåtgärder och efterbehandlingskrav
 • krav på egenkontroll, tillsyn, sanktioner och skadestånd

Case – gästföreläsning

Öppen kommunikation

 • vinsten av transparent kommunikation
 • framgångsrik hållbarhetsredovisning
 • kommunicera resultat längs vägen

Se affärsmöjligheterna

 • megatrender (och samhällsomställningar som pågår)
 • hållbar utveckling som risk eller möjlighet
 • bygg in hållbarhet i kunderbjudandet

Handlingsplan

 • hur får jag igång processen?
 • hur håller man liv i en långsiktig förändring?

Diplomering och avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till hållbarhetsansvariga, hållbarhetskoordinatorer, CSR-chefer/ansvariga, miljöchefer, miljösamordnare och andra medarbetare som har ansvar för eller arbetar med hållbar utveckling i sin organisation och behöver bredda sin kompetens.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • förstå de hållbarhetsutmaningar vi står inför
 • känna till den lagstiftning och de ledningssystem som finns inom området
 • kunna bedöma och välja bland de verktyg som finns för att arbeta med hållbar utveckling
 • kunna kommunicera hållbar utveckling, internt och externt
 • delta i planeringen av företagets hållbarhetskommunikation.

Metod

Kursen varvar teori med praktiska övningar och diskussioner. Under kursen får du arbeta parallellt med en individuell plan för din organisations förändringsarbete. Det ingår även en hemuppgift under kursen.

Diplomering

För att få ett diplom måste du vara närvarande vid kursens samtliga moment samt presentera resultat av det individuella caset/hemuppgiften.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Åsa Stenborg

Åsa Stenborg är rådgivare och partner vid Hippodrome och senior rådgivare vid Det naturliga steget. Hon har tidigare bland annat varit rådgivare inom Uppsala kommun.

Joel Lindefors

Joel Lindefors är kommunikationsstrateg på den internationella förändringsbyrån Futerra. Byrån hjälper sina kunder att i en tid av snabb förändring vända risk till möjlighet och hitta ett språk som ingjuter förtroende och trygghet. Han är en av grundarna till Futerras Stockholmskontor och arbetar med kunder som Haglöfs, Polarbröd, Stockholms Stad, Åhléns, Cubus och Svenska Mässan.

David Sandén

David Sandén har en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd samt idrottspedagogik. Han arbetar sedan många år på Esam med miljö-, kvalitets- samt livsmedelsfrågor med fokus på ledningssystem.

Magnus Fröberg

Magnus Fröberg