Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Forum Säkerhetsskydd 2022

Säkerhetsskyddslagen och skärpningarna – hur arbetar man praktiskt och rättssäkert? Det ska vi bena ut under denna konferens den 10 februari 2022.

Forum Säkerhetsskydd

Den 1 december 2021 trädde skärpningarna av säkerhetsskyddslagen i kraft – vad innebär det i praktiken och hur måste vi jobba framöver?

Under Forum Säkerhetsskydd torsdagen den 10 februari diskuterar och belyser vi det som bidrar till att vi i slutändan skapar ett starkare skydd för Sveriges säkerhet.

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Under en kompetenshöjande dag får vi lära oss mer om hur vi kan få säkerhetsskyddet att fungera i verksamheten långsiktigt. Experter på området ger oss både kunskap och praktiska exempel från sina respektive verksamheter.

På programmet står bland annat:

  • Säkerhetsskyddsarbete i praktiken – flera verksamheter presenterar sitt arbete
  • En lyckosam säkerhetsskyddad upphandling – hur bygger vi framgångsrika SUA-processer?
  • Långsiktigt fungerande säkerhetsskydd
  • Hanteringsrutiner och erfarenheter – hur får vi en bra dialog mellan exempelvis leverantörer och beställare?

Forum Säkerhetsskydd ger dig möjlighet att uppdatera dig kring lagen, skärpningarna och få praktiska verktyg som fungerar i din verksamhet, samtidigt som du får byta erfarenheter med andra.

Säkra din plats redan nu!

Program

09.30Kaffe och registrering

10.00Välkommen till Forum Säkerhetsskydd! Charlie Söderberg öppnar konferensen

10.10Säkerhetsskyddslagen – varför och dagens betydelse i verksamheten

Annette Norman om säkerhetsskyddslagen; kort bakgrund och vad innebär de väntade skärpningarna när det exempelvis gäller anmälningsplikt, sanktioner, säkerhetsskyddsavtalen och tillsynsmyndigheter?

10.45Bensträckare

11.00Säkerhetsskyddsarbete i praktiken

Det krävs innovativa och kreativa lösningar men viktigast av allt är dialogen och arbete tillsammans för att få säkerhetsskyddet att fungera i verksamheten och projektet långsiktigt i praktiken. Hur gör man det då? Hur får man till samspelet mellan beställare och leverantör? Vilka är knepen och tillvägagångssätten? Vilka framgångsfaktorer tar arbetet med utveckling inom säkerhetsskydd ett steg till? Här får vi ta del av några verksamheters arbete. Per Maniette från Sweco, Karin Palmblad från Ramboll och Mikael Lagergren från Västerås stad ger en bild av praktiskt säkerhetsskyddsarbete i sina respektive verksamheter och berättar om sin samsyn kring tydliga hanteringsrutiner i praktiken, hur man skapar möjligheter för att det ska vara enkelt att göra rätt och att säkerhetsskyddet är ett "tillsammansarbete" mellan exempelvis leverantör och verksamhetsutövare.

12.00Lunch

13.00En lyckosam säkerhetsskyddad upphandling

Hur bygger vi framgångsrika SUA-processer som redan i tidiga skeden bäddar för ett lyckat genomförande? Uppföljning och avslut är viktiga delar som ibland flyter iväg i verksamheten. Hur skapar vi förutsättning för ett kontinuerligt, strukturerat och värdeskapande kontroll- och uppföljningsarbete?

Här möter vi Anders Gidrup, som är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef vid Locum AB. Locum ägs av Region Stockholm och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län samt ytterligare 500 000 m² inhyrda lokaler. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården med tre universitetssjukhus, sex akutsjukhus och tio närsjukhus. Här har man mejslat fram en framgångsrik och effektiv SUA-process och implementerat den i kärnverksamheten.

13.45Långsiktigt fungerande säkerhetsskydd i den egna organisationen

Hur får ett företags/myndighets/kommuns säkerhetsskydd att fungera i organisationen över tid? Hur får vi in säkerhetsskydd på ett naturligt sätt i berörda processer? Svenska kraftnät har inför den nya säkerhetsskyddslagen gjort ett antal insatser för att implementera säkerhetsskyddsfrågor i verksamheten. Här berättar Tina Johansson, säkerhetsspecialist på Svenska kraftnät, om dessa insatser.

14.15Eftermiddagskaffe

14.45Våga dela med oss av hanteringsrutiner och erfarenheter

Erfarenheter handlar inte bara om incidentrapporter och att lära av det inträffade. Vi måste generellt bli bättre på att dela kunskap och lära av varandras utveckling och konkretisering av säkerhetsskyddet. Hur arbetar vi med lärdomar och ständiga förbättringar inom säkerhetsskyddet?

Låt oss tillsammans med Marie Louise Arendt lyssna på erfarenheter om vinster med dialog på olika nivåer mellan exempelvis entreprenör och beställare, mellan olika enheter och verksamheter. Det är när vi lär av varandra och andra som den riktiga utvecklingen börjar. Hur skapar vi förutsättningar för att enklare göra rätt?

15.30Forum Säkerhetsskydd 2021 summeras och avslutas

Konferensen avslutas med "after conference", mingel med dryck, tilltugg och viktigt nätverkande.

Fakta

Tid och plats

Forum Säkerhetsskydd äger rum torsdagen den 10 februari i Palmsalen, Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm.

Deltagare

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Konferensavgift

5 900 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel efter konferensen.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se. Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.

Hotell

För dig som deltar på Forum Säkerhetsskydd erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära lokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod ”FUN-deltagare” eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.