Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Dataskyddsförordningen och användning av molntjänster

– Schrems II: säkerställ korrekt hantering av personuppgifter vid överföring utanför EU

 • Bakgrund, innebörd och konsekvenser
 • Tillsynsmyndighetens arbete
 • Vägledning och tips inklusive tekniska skyddsåtgärder
Schrems II i praktiken

Kortseminarium med fokus på Schrems II

Det har snart gått ett år sedan EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Schield i det så kallade Schems II-målet. Beslutet har skapat stor osäkerhet hos alla som på något sätt överför personuppgifter utanför EU, oftast genom användandet av utländska molntjänster.

Domen innebär kort och gott att det har blivit olagligt att använda it-baserade tjänster som på något sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av regelverket kallat Privacy Shield.

I det här kortseminariet presenteras bakgrund och praktisk vägledning kring vad man bör göra för att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter vid överföring utanför EU. Du kanske inte får svar på alla dina frågor men du får i alla fall tips på hur ni kan ta er an denna komplexa fråga och arbeta för att säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter vid överföring utanför EU.

Det högaktuella och relevanta korta seminariet på två timmar vänder sig till alla som arbetar med med dataskyddsfrågor oavsett roll, som exempelvis dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialister, IT-specialister och GDPR-ansvariga.

Nazli Pirayehgar från Evertrust Consulting AB som har mångårig erfarenhet av dataskyddsarbete, bland annat från tillsynsmyndigheten, ger såväl bakgrund som vägledning och tips.

Program

09.00Seminariet inleds

 • introduktion
 • bakgrund, innebörd och konsekvenser
 • Tillsynsmyndighetens arbete

10.00Paus

10.15Seminariet fortsätter

 • vägledning och tips
 • tekniska skyddsåtgärder
 • diskussion och frågor

11.00Seminariet avslutas

Fakta

Deltagare

Det här kortseminariet vänder sig till alla som arbetar med med dataskyddsfrågor oavsett roll, dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialister, IT-specialister och GDPR-ansvariga.

Mål

Kursens mål är att ge de kunskaper som behövs för att

 • förstå bakgrund, innebörd och konsekvenser
 • känna till Tillsynsmyndighetens arbete
 • veta mer om tekniska skyddsåtgärder

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se