Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

CPP, Certified Protection Professional

– förberedande utbildning för certifiering

 • Security management på en internationell nivå
 • Så gör du för att klara CPP-certifieringen
 • Sju huvudområden inom säkerhet på nio eftermiddagar
Certified Protection Professional, CPP – förberedande utbildning för certifiering

Träffar, hemstudier och handledning för att klara CPP-certifieringen

Brinner du för säkerhet? Är du beredd att avsätta tid och energi för att kunna ta den internationella och väl ansedda Certified Protection Professional, CPP-certifieringen? Då har du chansen nu!

Företagsuniversitetet och ASIS svenska chapter, 197, kan genom ett unikt samarbete erbjuda en förberedelsekurs för CPP. Genom nio regelbundna eftermiddagsträffar och en stor mängd hemstudier, kommer du ha avsevärt mycket lättare att klara av CPP-provet och därmed få din certifiering. Den utgör ett bevis på dina djupa kunskaper inom security management på internationell nivå och stärker ditt cv avsevärt.

Utbildningen går igenom de sju huvudområden som CPP-provet omfattar, nämligen säkerhetsprinciper och metodik, krishantering, affärsstyrning och ekonomi,  personalsäkerhet, informationssäkerhet, utredningar och fysisk säkerhet.

All kurslitteratur är på engelska och du får tillgång till den vid kursstart.

Vad är CPP?

CPP instiftades av ASIS International redan 1977 och har blivit en av världens mest erkända certifieringar för säkerhetschefer. För att kunna få certifieringen måste du ha nio års arbetslivserfarenhet av säkerhet, varav minst tre i beslutsfattande position inom säkerhet. Du behöver också förnya certifieringen vart tredje år för att visa att du har uppdaterade kunskaper.  

ASIS-medlemmar har rabatt både på förberedelsekursen och på själva CPP-provet. Du anmäler dig själv till provet efter det första kurstillfället och bör göra provet ungefär tre veckor efter det sista kurstillfället.

Varför gå en förberedande kurs?

Det finns en del material att söka på nätet som uppges underlätta certifieringen men genom att gå en förberedande kurs får du möjlighet att resonera med kompetenta kursledare och andra kursdeltagare. Du får också lära dig att hitta i materialet och bygger samtidigt ett ovärderligt nätverk för framtiden.

Kursledarna är handplockade, yrkesverksamma och naturligtvis själva CPP-certifierade. De är med andra ord väl medvetna om vad som krävs för att klara provet och vilken nytta CPP ger i yrkeslivet.

Vid det första kurstillfället får du information om provet och tips på studieteknik. Du kommer också få veta hur du anmäler dig till provet och du bör göra provet max tre veckor efter sista kursdagen.

Du måste ha god engelsk läsförståelse för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll, eftersom all kurslitteratur samt själva provet är på engelska. Testa gärna att ladda ner några av pdf:erna på hemsidan för att se nivån. Du kommer även att få tillgång till ett digitalt distansstöd under kursen.

Program

Kurstillfälle 1

13.00Security Principles and Practices

 • Introduction
 • Information about the CPP test
 • How to study
 • Plan, develop, implement and manage the organization´s security program to protect the organization’s assets
 • Develop, manage or conduct the security risk assessment process
 • Evalute methods to improve the security program on a continuous basis through the use of auditing, review and assessment

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 2

13.00Security Principles and Practices continues

 • Develop and manage external relations programs with public sector law enforcement or other external organizations to achieve security objectives
 • Develop, implement and manage employee security awareness programs to achieve organizational goals and objectives

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 3

13.00Crisis Management

 • Assess and prioritize threats to mitigate potential consequences of incidents
 • Respond to and manage an incident
 • Recover from incidents by managing the recovery and resumption of operations

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 4

13.00Business Principles and Practices

 • Develop and manage budgets and financial controls to achieve fiscal responsability
 • Develop, implement and manage policies, procedures, plans and directives to achieve organizational objectives
 • Develop procedures/techniques to measure and improve organizational productivity
 • Develop, implement and manage security staffing processes and personnel development programs
 • Monitor and ensure a sound ethical climate in accordance with regulatory requirements and the organizations’s directives and standards
 • Provide advice and assistance to management and others in developing performance requirements and contractual terms for security vendors/suppliers

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 5

13.00Personnel Security

 • Develop, implement and manage background investigations for hiring, promotion or retention of individuals
 • Develop, implement, manage and evaluate policies, procedures, programs and methods to protect individuals in the workplace against human threats, as harassment and violence
 • Develop, implement and manage executive protection programs

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 6

13.00Information security

 • Conduct surveys of information asset facilities, processes, systems and services to evaluate current status of information security program
 • Develop and implement policies and procedures to ensure information is evaluated and protected against all forms of unauthorized and inadvertent access, use, disclosure, modification, destruction or denial
 • Develop and manage a program of integrated security controls and safeguards to ensure information asset protection, including confidentiality, integrity and availability.

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 7

13.00Investigations

 • Identify, develop, implement and manage investigative functions
 • Manage or conduct the collection and preservation of evidence to support investigation actions
 • Manage or conduct surveillance processes
 • Manage and conduct investigations requiring specialized tools, techniques and resources
 • Manage or conduct investigative interviews
 • Provide coordination, assistance and evidence such as documentation and testimony to support legal counsel in actual or potential cirminal and/or civil proceedings.

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 8

13.00Physical security

 • Conduct facility surveys to determine the current status of physical security
  - security protection equipment and personnel
  - survey techniques
  - building plans, drawings and schematics
  - risk assessment techniques
  - gap analysis
 • Select, implement and manage security strategies to mitigate security risk
  - fundamentals of security system design
  - budgetary projection development process
  - project management techniques

17.00Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 9

13.00Physical security continues

 • Assess the effectiveness of physical security measures by testing and monitoring
  - protection personnel, technology and processes
  - audit and testing techniques
  - preventive and corrective maintenance for systems

17.00Eftermiddagen avslutas

Fakta

Deltagare

Säkerhetschefer eller säkerhetskonsulter med lägst nio års arbetslivserfarenhet av säkerhet, varav minst tre i beslutsfattande position inom säkerhet. Alternativt säkerhetschefer med kandidatexamen eller högre, samt sju års arbetslivserfarenhet inom säkerhet, varav minst tre i beslutsfattande situation. Du bör även vara medlem i ASIS.

Om du inte är medlem men önskar gå med kan du söka medlemskap här: https://www.asisonline.org/membership/join/

Mål

Kursens mål är att du ska få gedigna kunskaper inom sju fastställda säkerhetsområden och därmed större möjlighet att klara CPP-provet. Områdena är:

 • Security principles and practise
 • Crisis management
 • Business principles
 • Personnel security
 • Information security
 • Investigations
 • Physical security

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på nio eftermiddagsföreläsningar i Företagsuniversitetets lokaler i Stockholm (klockan 13.00-17.00) och en betydande del hemstudier. Kursen innehåller en stor mängd kurslitteratur som ska läsas på egen hand mellan de fysiska träffarna. Du måste vara beredd att lägga ner mycket tid på hemstudierna.

All kurslitteratur är på engelska. Ladda gärna ner pdf:erna på hemsidan för att se nivån. Under och efter kursen finns tillgång till en digital plattform för kursdeltagare och kursledare. Du kommer även att få några kunskapstest under utbildningen.

CPP-provet

CPP-provet är på engelska och består av totalt 225 frågor, varav 200 är poängsatta flervalsfrågor. Du anmäler dig själv till provet i samband med det första kurstillfället och bör göra det ungefär tre veckor efter det sista kurstillfället. Du har fyra timmar på dig att göra provet och det sker i en lokal i Kista. Provet kostar 300 dollar för ASIS-medlemmar och 450 dollar för icke medlemmar och ingår inte i kursavgiften.

Pris

36 500 kronor ex moms för ASIS-medlemmar, 40 900 kronor för icke medlemmar. I kursavgiften ingår kursdokumentation (värde cirka 5 000 svenska kronor) och eftermiddagskaffe. Själva CPP-provet bokas, betalas och utförs av kursdeltagaren själv, efter kursen och ingår alltså inte i kursavgiften.

Kursledare

Klas Nilsson, CPP, Ann-Sofie Ljungfelt, CPP, Torbjörn Borg, CPP, och Per Lundkvist, CPP.

Bokning och rådgivning

För ytterligare information och bokning, kontakta Lotta Eriksson på 076-947 93 65 eller e-post: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se
Du kan även läsa mer om CPP på asis.se och asisonline.org.