Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Master Class Säkerhet och Resiliens

– för dig som vill bygga processer för att hantera det osannolika och okända

 • Master Class Säkerhet ingår i Företagsuniversitetets portfölj av säkerhetsutbildningar
 • De riktar sig till dig som är trygg i din yrkesroll men vill vässa dina kunskaper och stärka din profil
 • Den första heter Master Class "Säkerhet och Resiliens" och är en heldag om att hantera det osannolika och det okända
Master Class Säkerhet och Resiliens

När du vill fördjupa dina säkerhetskunskaper på en dag

I en tid av intensiv förändring har vi skapat ett format vars uppgift är att på en dag uppdatera och vässa dina branschkunskaper, utan att ta för mycket av din tid i anspråk. Företagsuniversitetets Master Class-koncept är ett forum för den långsiktiga dialogen kring hur alla som arbetar med säkerhet påverkas av branschens utveckling i stort.

Det första Master Class-seminariet är en kursdag i att hantera det osannolika och det okända.

Risker och riskhantering har just nu stort fokus. Globalisering, ny teknik, digitalisering, AI, nya sätt att kommunicera i nya sociala nätverk och andra förändringar gör framtidens arbete mycket mera komplicerat.

I en sådan värld har Risk Management kommit att få en allt större betydelse. Dagens processer bygger dock på att alla risker går att förutse och identifiera – och bortser från ”svarta svanar”, rogue waves, predictable surprises och kaosteorier, det vill säga det osannolika och det okända som nu sker i verkligheten.

Riskhantering blir framöver inte att i en process hitta nya smarta och innovativa sätt att förutse risker utan istället en process för att hitta smarta och innovativa sätt att skapa en organisation med motståndskraft för att hantera ”vad som än kommer”. Det kullkastar i sin tur de riskhanteringsmetoder och processer som finns i dag. Det behövs nya processer för morgondagens utmaningar. Den scenariobaserade riskanalysens tid är föråldrad och ute.

Lösningen kallar vi resiliens, motståndskraft, alltså förmågan att framkalla positiv förändring som svar på kullkastande/omvälvande nya eviga influenser. Vi måste ”bounce forward” (studsa framåt) snarare än ”bounce back” (studsa bakåt till det gamla) när vi utsätts för svåra påfrestningar i verksamheten.

Morgondagens säkerhetschef kan sägas definieras så här: ”Den moderna säkerhetschefens roll är inte längre att hantera kända säkerhetsrisker i verksamheten. Snarare är det att hjälpa organisationen att utveckla en intern kapacitet som gör det möjligt för organisationen att bli intelligent responderande med positiv förändring som svar på kullkastande/omvälvande eviga influenser som skapar avbrott, chocker och svåra påfrestningar som uppstår inom högt komplexa leveransmiljöer."

Den moderna säkerhetschefen måste vara en betrodd rådgivare, en innovatör och en influencer, annars har rollen väldigt lågt värde till en modern organisation.

Du som arbetar med säkerhet måste dock kunna hantera både ”ordning och oreda”. Därför fokuserar den här föreläsningsdagen på hur du kan bygga processer för att hantera den osannolika och okända världen.

Föreläsaren och risk managementexperten Ulf Rönndahl, visar processer som effektivt hanterar den okända och osannolika världen. Processer som hjälper en organisation effektivt att fatta affärsmässiga beslut i vardagen.

Välkommen till Företagsuniversitetets första föreläsning i Master Class Säkerhet-serien!

Program

Master Class Säkerhet nr 1: Säkerhet och Resiliens

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Kort introduktion till risk management

 • hur påverkar globalisering, digitalisering, AI våra risker i verksamheten?
 • går alla risker att förutse, om inte; varför?
 • vad säger den senaste forskningen på området?
 • få tips på processer som kan hantera morgondagens utmaningar

12.30Lunch

13.30Ta taktpinnen - bygg upp verksamhetens motståndskraft

 • hur tar vi kliv framåt när vi utsätts för svåra påfrestningar?
 • så påverkar den nya tiden säkerhetschefsrollen
 • bli en innovatör och influencer
 • bygg processer som hanterar det osannolika och ännu okända

17.00Föreläsningen avslutas

Fakta

Deltagare

Master Class Säkerhet vänder sig till alla som gått någon form av säkerhetssamordnar- eller säkerhetschefs- alternativt risk managementutbildning tidigare eller som praktiskt arbetar med risker och riskhantering i sin vardag.

Mål

Målet är att ge dig fördjupad kunskap i olika ämnen och teman för att kunna leva upp till den moderna rollen som säkerhetsansvarig på olika nivåer. Du kommer att få gå igenom processen ”från ax till limpa”, där olika delprocesser ingår, som bland annat strategiprocesser med fokus på både det kända och okända, omvärldsbevakning och omvärldsanalys, nya moderna riskmatriser med mera.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl har arbetat med riskhantering i mer än 20 på Skandia, If Skadeförsäkring AB, Telenor och Uninor (Telenors bolag i Indien). Han utsågs till ”Risk Manager of the Year 2010” och har fått flera internationella utmärkelser för sitt sätt att arbeta med riskhantering.