Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

HSEQ - introduktion och grundläggande kunskaper

– så fungerar processerna tillsammans

 • Grundläggande begrepp och olika typer av egenkontroll
 • Så arbetar ni framgångsrikt med HSEQ
 • Så stöttar de olika processerna varandra
HSEQ - en introduktion

Grunderna i samordning av arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och kvalitet

En introduktion till HSEQ-arbetet

HSEQ handlar om att samordna arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet (miljö) och kvalitet. I dag arbetar många kanske som kvalitetsansvariga eller miljöansvariga men det finns ett stort behov av att integrera alla fyra delar – och samtidigt mycket att vinna på att samla kompetenserna.

I den här introduktionskursen till HSEQ-arbetet får du ökad förståelse för hur de olika delarna hänger ihop och för att HSEQ är en framgångsrikmetod. Du får också en bild av hur de olika processerna stödjer varandra och bidrar till verksamhetens affär och framgång.

Under kursdagen stärks du i din yrkesroll genom att du lär dig mer om angränsande lagstiftning och standarder, de grundläggande begreppen inom området och olika typer av egenkontroll.

Efter kursen ska du bland annat;

 • kunna arbeta framgångsrikt med HSEQ utifrån olika roller i organisationen
 • känna till hur policys, mål och grundläggande processer fungerar för HSEQ
 • känna till omvärldens och den egna organisationen inverkan på arbetet med HSEQ
 • känna till hur kultur och organisation påverkar arbetet med HSEQ

Det här är en basutbildning för dig som exempelvis är kvalitetsansvarig, säkerhetsansvarig, hållbarhetsansvarig eller motsvarande på heltid eller har ansvaret som tillikauppgift. Om du har arbetat inom HSEQ länge och redan leder HSEQ-arbetet rekommenderar vi utbildningen HSEQ Manager - Diplomutbildning

Program

09.45 Kaffe och smörgås

10.00 HSEQ som metod och förhållningssätt

 • att förstå organisationens förutsättningar, riktning och mål - och hur dessa hänger samman
 • HSEQ, angränsande lagstiftning och vanligt förekommande standarder
 • relevanta begrepp inom området
 • de olika typerna av egenkontroll
 • att uppfylla flera krav samtidigt

12.30 Lunch

13.30 HSEQ som metod och förhållningssätt fortsätter 

 • så arbetar ni framgångsrikt med HSEQ utifrån era olika roller i organisationen
 • policys, mål och grundläggande processer som fungerar
 • så påverkar omvärlden och din egen organisation arbetet med HSEQ
 • så påverkar kultur och organisation arbetet med HSEQ
 • hur de olika processerna stöttar varandra
 • så skapar HSEQ lärande i organisationen

17.00 Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är exempelvis kvalitetsansvarig, hållarhetsansvarig eller säkerhetsansvarig och som behöver ökad kompetens och förståelse för HSEQ som metod och helhet.

Mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att känna till:

 • betydelsen av HSEQ, angränsande lagstiftning och vanligt förekommande standarder
 • relevanta begrepp inom området
 • olika typer av egenkontroll
 • hur du kan arbeta framgångsrikt med HSEQ utifrån olika roller i organisationen
 • hur policys, mål och grundläggande processer fungerar för HSEQ
 • hur omvärld och den egna organisationens inverkan på arbetet med HSEQ
 • känna till hur kultur och organisation påverkar arbetet med HSEQ

Välj undervisning på plats och online

Du har vid bokningstillfället möjlighet att välja om du vill gå kursen i våra kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm eller online via Zoom.

Kursledare

STOCKHOLM

Karl Sandberg

Karl Sandberg har sin bakgrund i bevakningsbranschen med över 10 år som chef för HR, kommunikation och compliance. Han har stor erfarenhet av att leda och utveckla stora organisationer med förvärv, sammanslagningar samt att skapa integrerade kvalitetsledningssystem. Han har arbetat med kunder från såväl privat som offentlig verksamhet med allt från anbud till uppstartsverksamhet.