Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Certifierad säkerhetschef

– alltid uppdaterad kunskap

 • Bygg på och fördjupa din yrkeskompetens
 • Ta del av den senaste litteraturen inom säkerhet
 • Få ett bevis på att du har aktuella kunskaper
Certifierad säkerhetschef

För dig som har vassa kunskaper och som vill hålla dig skärpt

Certifierad Säkerhetschef – CSC – följer svensk och europeisk standard enligt ISO/IEC 17024:2003

Företagsuniversitetets certifikat i säkerhet innebär en möjlighet för den som är Diplomerad Säkerhetschef samt yrkesverksamma säkerhetschefer med erfarenhet av säkerhetsarbete i ledande befattning att regelbundet uppdatera och bygga på sina kunskaper inom säkerhetsområdet.

För att kunna bli certifierad måste du:

 • vara utbildad och godkänd Diplomerad Säkerhetschef vid Företagsuniversitetet samt ha arbetat i minst tre år med kvalificerat säkerhetsarbete eller
 • vara yrkesverksam säkerhetschef med erfarenhet av säkerhetsarbete i ledande befattning under minst sex år
 • vara godkänd i det särskilda certifieringsprov som anordnas av Företagsuniversitetet. Certifieringsprovet består av ett stort antal frågor baserad på utvald litteratur inom säkerhetsområdet och syftar till att säkerhetschefen ska ha aktuella kunskaper i sin yrkesroll.

Certifieringen omfattar 2 halvdagar plus certifieringsdagen, som är en halvdag. Alla dagar är på Företagsuniversitetet, Arenavägen 61. Litteraturstudierna motsvarar cirka 2 000 sidor på högskolenivå.

Certifikatet är ett bevis på aktuella och relevanta kunskaper hos den som avlagt examen. Certifieringen är tidsbunden till tre år och förnyas därför genom ny prövning vart tredje år.

Den nya prövningen omfattar litteratur på max cirka 1 000 sidor, som följer den tekniska och praktiska utvecklingen inom säkerhetsområdet under perioden. Priset för omcertifiering är för närvarande 1 800 kronor.

Företagsuniversitetet förbehåller sig rätten att ändra litteratur efter vad som händer i förlags- och bokbranschen.

Skicka in ditt CV när du söker till Certifierad Säkerhetschef!

Program

Dag 1

Översiktlig genomgång av litteraturen

Testfrågor

Planering av egna studier, tips och råd

Dag 2

Testfrågor

Avstämning

Uppföljning av studier

Dag 3

Certifieringsprov

Fakta

Deltagare

Diplomerade säkerhetschefer vid Företagsuniversitetet samt yrkesverksamma säkerhetschefer med erfarenhet av säkerhetsarbete i ledande ställning.

Certifiering

För godkännande krävs 80 % rätt på provet som består av kryssfrågor, samt frågor med flervalssvar. Omcertifiering sker vart tredje år.

Avgift

Priset för två utbildningsdagar och certifiering är 9 900 kronor. För de som endast vill göra certifieringen är priset 4 900 kronor. Kostnad för litteraturen tillkommer.

Kurslitteratur

 • Risk Management 2000
 • Lönsam säkerhetsjuridik
 • Säkerhetsskolan
 • Brott och straff i affärslivet
 • På egen risk – en handbok om informationssäkerhet
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Personlig säkerhet
 • Arbetsrätten – en introduktion

Anmälan

Ring Lotta Eriksson på 08-600 62 18.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se