Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Agila metoder för HR

– arbeta effektivt och flexibelt med kontinuerligt lärande och utveckling i fokus

 • Metoder, arbetssätt och praktiska verktyg för verksamhet i förändring
 • Målstyrning och kontinuerligt lärande med företagets vision som ledstjärna
 • Lär dig arbeta med korsfunktionella team och projektmetodik
Agila metoder för HR

Lär dig arbeta flexibelt med korsfunktionella team, målstyrning och kontinuerligt lärande

Så arbetar HR flexibelt i ett klimat av ständiga förändringar

Det har väl aldrig förr varit så aktuellt och nödvändigt att ha ett agilt, eller flexibelt, förhållningssätt. Vi vet inte vad som händer nästa vecka, än mindre om ett år. Därför väljer allt fler att använda de agila metoder, som ursprungligen utvecklades inom IT-projektledning, även inom andra typer av verksamhet. HR behöver idag själva kunna arbeta agilt, men kunskaperna behövs även för att kunna stödja organisationen i utvecklingen av ett agilt arbetssätt med korsfunktionella team, målstyrning och ett kontinuerligt lärande. Allt för att kunna driva en verksamhet i ständig förändring effektivt och framgångsrikt.

Metoder, verktyg och praktisk träning

På den här kursen får du kunskaperna du behöver för att kunna arbeta agilt och för att utveckla ett agilt förhållningssätt i organisationen. Du får kunskaper om de metoder som finns och testa verktyg som t.ex. Scrum, Lean och KAN-BAN. Fokus ligger på HR och på hur agila metoder kan stödja, hjälpa och lyfta HR-funktionen.

Välkommen till en mycket aktuell kurs som ger utrymme för många praktiska övningar, diskussion och reflektion!

Program

De agila principerna

 • de 12 principerna för ett agilt förhållningssätt

De vanligaste agila metoderna

 • teori, bakgrund och övningar i  bl.a. KAN-BAN, Lean och Scrum

Målstyrning med företagets vision som ledstjärna

 • så lyfter du Performance Management
 • korta transparenta mål
 • Continuos Performance Management – kontinuerlig uppföljning och feedback
 • målsättning enligt OKR

Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling

 • skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande genom fokus på ständiga förbättringar och utveckling

Korsfunktionella team och projektmetodik

 • involvera chefer och medarbetare och skapa korsfunktionella team
 • så kan ett korsfunktionellt team se ut
 • öka involveringen från organisationen och öka transparensen i HR-arbetet

Administrativa processer och utvecklingsarbete

 • renodla administrativa processer för att skapa utrymme för utvecklingsarbete med hjälp av Lean

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med HR och som vill utveckla ditt arbetssätt för att skapa större effektivitet i en verksamhet i ständig förändring. Du kan vara till exempel HR-chef, HR Business Partner eller HR-ansvarig.

Mål

Målet med utbildningen är att ge kunskaper som behövs för att:

 • bidra till att öka effektiviteten i din organisation och få bättre genomslag för HR:s utvecklingsarbete
 • skapa en mer involverande, utvecklande och roligare arbetsmiljö
 • skapa en miljö för kontinuerligt lärande
 • implementera och praktiskt tillämpa agila arbetssätt i din organisation
 • veta när ett agilt förhållningssätt och arbetssätt är att föredra framför traditionellt

Metod

Kursen kombinerar teori med många praktiska övningar samt dialog, diskussion och reflektion. Du får möjlighet att redan under kursen fundera på hur du ska tillämpa de nya kunskaperna där du kommer tillbaka till jobbet.

Digitalt stöd och den virtuella coachen

För att förlänga och förstärka din lärprocess och som stöd för att du ska kunna tillämpa de nya kunskaperna använder vi oss av Knowly, en virtuell  coach. Du gör din egen handlingsplan och får coaching och påminnelser från den digitala coachen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Anna Lundberg

Anna Lundberg har gedigen erfarenhet från HR-arbete i ett flertal olika branscher, främst inom privat näringsliv. Anna har stor vana av att arbeta såväl strategiskt som operativt med HR-arbete i olika roller främst som HR-chef och Senior HR-konsult. Hennes kompetens och erfarenhet finns inom allt från förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling till arbetsrätt, rekrytering och individuell karriärrådgivning. Hon är utbildad Personalvetare från Stockholms Universitet (1994-1997).