Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning - basutbildning - ONLINE

– metod, struktur och organisation

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt
 • Så formar du en fungerande projektgrupp och driver processen framåt
 • Planera, organisera, genomföra och följa upp
Projektledning

För dig som vill driva projekt effektivt och säkert, från start till mål

Projektledning ingår i dag i många olika yrkesroller och efterfrågas allt oftare i platsannonser. Att effektivt kunna driva processer framåt mot ett tidsatt mål är en kunskap du har både nytta och behov av oavsett om du gör det dagligen eller då och då. I dagens arbetsmiljö behöver du kunna hantera det både genom fysiska möten och online.

För att bli framgångsrik i projektledarrollen måste du kunna ta till vara och utveckla den samlade kompetens som finns i gruppen. Du måste vara en motiverande och entusiasmerande coach för projektgruppens alla medarbetare. Men viktigast av allt är kanske att kunna planera och leda projektarbetet effektivt mot de uppsatta målen, i tid och inom budget.

På utbildningen "Projektledning – basutbildning" lär du dig projektarbete från start till mål. Du vässar dina kunskaper i att planera, organisera, rapportera, följa upp och utvärdera ett projekt. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar runt ett case och du får möjlighet att tillämpa och träna på flera bra och effektiva verktyg. Du lär dig också att förankra projektet hos intressenterna och resten av organisationen samt hur du kan hantera projektledning i onlinemöten.

Program

Dag 1

Vad är ett projekt?

 • definition av projekt
 • projektets faser
 • projekttriangeln
 • beställaren
 • styrgruppen
 • referensgruppen
 • projektledaren
 • projektgruppen
 • projektmål och effektmål
 • omfattning och avgränsningar
 • kravspecifikationen

Roller och ansvar i projekt

 • beställaren
 • styrgruppen
 • referensgruppen
 • projektledaren
 • projektgruppen

Förstudien

 • projektmål och effektmål
 • omfattning och avgränsningar
 • kravspecifikationen

Dag 2

Planering av projekt

 • nuläges- och intressentanalys
 • nedbrytning av mål till aktivitetsplan
 • tidplan och milstolpar
 • budget
 • riskanalys

Självständig uppgift 

val av en egen arbetsuppgift att genomföra mellan dag 2 och 3. Den egna uppgiften förväntas ta ca 2-3 timmar i anspråk.  Alla tillhör en liten online-arbetsgrupp som hjälper varandra med ömsesidig feedback under genomförandet av uppgiften. U

 • kommunikationsprofiler
 • tips för att hantera olika sorters människor
 • att hantera projekt i online-möten – praktiska tips och trix

Att leda individer

 • kommunikationsprofiler
 • tips för att hantera olika sorters människor
 • att hantera projekt i online-möten – praktiska tips och trix

Mellan dag 2 och dag 3

Självständigt arbete med egenvalda uppgift + dialog och ömsesidig feedback med den lilla gruppen i online-möten.

Dag 3

Uppföljning av den egna arbetsuppgiften

 • erfarenhetsutbyte – var det lätt, svårt, givande, frustrerande… att jobba på egen hand?

Genomförande av projekt

 • uppföljning och statusrapportering
 • ändringshantering
 • kommunikationsplan
 • leverans och överlämnande
 • slutrapport

Att leda grupper

 • kommunikationsprofiler
 • grupputveckling enligt FIRO
 • grupputveckling i projekt
 • motivation och feedback

Avslut av projekt

 • leverans och överlämnande
 • slutrapport

Personlig handlingsplan med den digitala coachen

Du skriver din egen handlingsplan i din smartphone eller dator.  När du kommer tillbaka till arbetet kommer den digitala coachen regelbundet påminna och coacha dig för att du ska lyckas med din handlingsplan.

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till nuvarande eller blivande projektledare, projektdeltagare och projektbeställare och andra som vill få en introduktion i projektarbete och -metodik.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • leverera projektmålet i tid och inom budget
 • planera, organisera, rapportera och följa upp ett projekt
 • inspirera till ett strukturerat arbetssätt med tydliga roller
 • skapa en fungerande projektgrupp
 • hantera projekt i online-möten
 • förankra projektet hos intressenterna och i resten av organisationen.

Metod och upplägg

ONLINE-kursen är upplagd 2 + 1 dag med vissa självstudier mellan kursdagarnaPro. Förmiddagarna fokuserar på input och teori och eftermiddagarna åt både grupp- och enskilda praktiska övningar samt diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Nils Lindell

Nils Lindell är ekonom, beteendevetare och författare med över 20 års erfarenhet av projektledning i olika miljöer. Idag arbetar han framför allt med att utveckla individer, företag och organisationer med projektmetodik i fokus. Han är författare till böckerna "Förändringsledning" och "Förhandling".