Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektekonomi

– planera, styr och följ upp med hjälp av budget

 • Så upprättar du en budget för projektet
 • Planera tid, risk och lönsamhet
 • Lär dig styra, följa upp och hantera avvikelser
Projektekonomi - kurs

När resultat och mål går hand i hand

Som projektledare får du en avsatt budget för ditt projekt. Men hur vet du att den motsvarar det du behöver för att kunna driva projektet mot uppsatt mål? Och hur kan du ha kontroll på hur mycket ni förbrukar successivt under projektets gång? Kommer budgeten att räcka? Hur beräknar du risker, gör kalkyler och uppskattar tid? Och hur kopplar du den till projektets lönsamhet?

På Företagsuniversitetets kurs "Projektekonomi" lär du dig att upprätta budget för ett projekt och lär dig hur du kan ha kontroll på ekonomin genom projektets olika faser. Du lär dig metoder för att bedöma tid, styra och följa upp samt att hantera avvikelser.

Välkommen till en projektkurs med fokus på ekonomi som ger dig bättre kontroll på projektet!

Program

Projektekonomi

 • grundläggande ekonomiska begrepp
 • projektekonomi och företagets ekonomi
 • lönsamhetsanalys och prioritering av projekt

Vad kommer projektet att kosta?

 • projektbudgeten – vad ingår i budgeten?
 • tidsuppskattning
 • vad kostar en resurs – nyckeltal för att beräkna kostnader?

Planering och rapportering

 • projektplaneringsverktyg
 • löpande uppföljning – modeller för rapportering

Uppföljning och styrning

 • avvikelsehantering – vad gör man för att nå målet?
 • efterkalkyl – summera projektets resursförbrukning
 • utvärdering – utvärdera utfallet

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av att jobba i projekt, antingen som projektledare eller deltagare och som vill få större förståelse för och bättre kontroll på projektets ekonomi.

Mål

Kursen ger dig kunskaper du behöver för att kunna:

 • ha god förståelse för projektekonomi
 • upprätta en budget för ett projekt
 • tillämpa metoder för tidsbedömning och riskanalys
 • styra och följa upp projekt samt hantera avvikelser.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Gunilla Ekedahl

Gunilla Ekedahl är civilekonom med mångårig ledarerfarenhet inom ekonomi, verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning. Hon har ett gediget kunnande inom förändringsarbete såväl strategiskt som operativt, med fokus på ledarskap, grupputveckling, projektmetodik och kommunikation.