Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Project Manager

– ett helhetsgrepp på rollen som projektledare idag

 • Modeller för att utveckla dig själv som ledare
 • Bli strategisk partner och motivera dina resurskrav
 • Riskhantering, agil projektmetod och effekthemtagning
Project Manager

Ett uppdaterat helhetsgrepp på rollen som projektledare

Project Manager tar avstamp i traditionell projektledning och breddar, stärker och moderniserar rollen. Kursen ger dig auktoritet att driva projekt på hög nivå, samt att – projekt för projekt – bidra till att utveckla och få verksamheten att växa.

Utbildningen fokuserar på din utveckling som professionell projektledare. Oavsett om du arbetar som projektledare på heltid eller leder projekt då och då. Genom dokumenterade ledarskapsmodeller, beslutspsykologi, affärsmannaskap samt byggstenarna bakom framgångsrik gruppdynamik gör vi dig redo för ett större ansvar på jobbet.

Kursen består av fyra block: Strategisk kommunikation, ledarskap, affärsutveckling och avancerad projektledning.

Dessa har som mål att stärka din kompetens som projektledare, vässa din kommunikation och förbereda dig för strategiska sammanhang – samt stärka dig som exekutiv ledare och ansvarsperson.

Project Manager välkomnar deltagare från olika branscher och balanserar handfasta verktyg och modeller med bredare ledarskapsutbildning och strategisk kommunikation. Vi går på djupet med avancerad projektledning.

Efter avslutad kurs är du redo att bli en naturlig strategisk partner med större ansvar som leder större projekt med tydlig ambition att stötta verksamhetens övergripande mål.

Project Manager ger dig ett uppdaterat helhetsgrepp på rollen som projektledare i dag. Välkommen till en kvalificerad utbildning på Företagsuniversitetet!

Program

Block 1 – Strategisk kommunikation och en stärkt roll

I det här blocket förbereder vi dig för exekutiva sammanhang som exempelvis en ledningsgrupp. Vi lägger strategin för att stärka din roll och din position på jobbet. Vi går djupare in i specialistkunskaper som argumentationsteknik och sätt att utveckla ditt mandat. Vi går igenom personliga och organisatoriska förutsättningar för lyckade projekt.

Projektledaren som strategisk partner

 • projektmodellen – en gemensam plattform
 • utmaningar i projekt och projektorganisationer
 • analysera beställaren – optimera projektbeställningen
 • strategisk partner – vad innebär det i min organisation?
 • skapa förutsättningar för lyckade projekt
 • kommunicera effektivt med beslutsfattare

Utveckla ditt mandat och visa resultat

 • motivera dina resurskrav gentemot ledningen
 • argumentationsteknik – sälja in idéer och budskap
 • ansvar utan befogenhet – utveckla egna mandat
 • på scen – ensam inför styrgruppen
 • resultat i rollen – vikten av att veta och visa att man presterat

Projektledaren tar större plats internt

 • projektmognad – hur påverkar det projektens framgång
 • projekt och mognadsmätning – modeller och verktyg
 • organisering – projektkontor, projektportfölj, projekt
 • behov av översiktsplanering
 • projektprioritering – vad är viktigt?
 • kommunikation mellan projektgrupper

Block 2 – Ledarskap, gruppdynamik och beslut

Vi vässar ditt ledarskap så att du som ledare kan större plats, mer ansvar och känna en ökad trygghet som ledare. Vi arbetar med konkreta verktyg och modeller som du omedelbart kan använda i din vardag. Styrkebaserat ledarskap, förändringsledning, effektivt beslutsfattande samt strategier för att bygga en bra gruppdynamik. Vi tittar även närmare på hur du kan leda ditt projekt, dig själv och dina medarbetare även då ingen tydligt leder dig.

Utveckla dig själv som ledare

 • StrenghtsFinder – styrkebaserat ledarskap
 • att bli ett styrkebaserat team
 • kännetecken på en framgångsrik förändringsledare
 • Change Management – förändringsledning
 • hantera reaktioner, motstånd och beteenden vid förändring

Fatta beslut och prioritera i högt tempo

 • vad påverkar vårt beslutsfattande? vad händer vid osäkerhet?
 • att ta beslut när du är osäker
 • undvik de vanligaste beslutsfällorna
 • bli medveten om din egen beslutsstil
 • verktyg och metoder för att visualisera och värdera alternativ
 • urvalsmetoder när kriterier saknas
 • ledarskap utan direktiv – utveckla självledarskapet
 • metod för att snabbt coacha fram beslut

Gruppdynamik och att leda projektledare

 • modell och analys för att bättre förstå din kommunikations- och beteendestil
 • kartlägg och ta tempen på ett team – kännetecken på en framgångsrik "team builder"
 • så växer gruppdynamiken fram – en grupps olika faser och din roll som ledare
 • vad händer vid konflikt? – hantera olika konfliktstilar
 • motivera, utveckla och ge feedback medarbetarna genom coachande ledarskap
 • vässa dig som coach

Block 3 – Att stärka och utveckla verksamheten

Vi utvecklar dig som "affärsnäsa” med förståelse för din produkt och de nyckeltal i verksamheten du kan påverka. Vi arbetar bland annat med idÉinförsäljning, att förstå det egna projektets plats på marknaden och i världen samt effekthemtagning.

Affärsutveckling

 • utveckla dig själv som affärspartner
 • stärk rollen och bli ledningsgruppens speaking partner
 • resultatorienterad styrning av projekt
 • analysera och utveckla produktportföljen
 • identifiera affärsidéer i projekt och vardag
 • projektets plats i organisationens strategiska riktning
 • idégenerering som stödjer tillväxten

Affärsrelationer och försäljning

 • bygg och stärk dina affärsrelationer
 • från litet projekt till stor affär
 • praktisk idéinförsäljning

Planera, professionalisera och leverera

 • förstudierapport – avgränsa och specificera vad projektet ska leda till
 • agil projekmetod i kombination med projektstyrning
 • beräkna projektets nytta och planera för effekthemtagning
 • arbeta med projektkvalitet och dra nytta av erfarenheterna från tidigare projekt
 • stress i projektledarrollen – skapa förutsättningar för att prioritera

Block 4 – Projektanalys

Parallellt med kommunikation, ledarskap och affärsutveckling utvecklar vi även hantverket projektledning. Fokus ligger på projektstyrning, förhandlingsretorik och riskhantering. Vi drar lärdomar av internationella projekt och tittar på hur vi kan agera då vi får mer ansvar men mindre tid.

Den strategiska projektledaren

 • projektledning och förändringsledning
 • implementering av projektmodell i praktiken
 • erfarenheter av att driva internationella projekt
 • leda på distans
 • förhandling i projekt – situationer och vilken kompetens som krävs
 • omvärldsanalys – mät hur ditt projekt konkurrerar med andra i organisationen

Riskhantering

 • osäkerhet i projekt – hur påverkar det ledarskapet?
 • strategi för att hantera risk – planera eller parera
 • komplicerat eller komplext – välj rätt ledarstil
 • högre tempo, högre risk – så agerar du med mer ansvar och mindre tid
 • gallra projekt och idéer baserat på risk

Projektstyrning

 • projektanalys – en metod för att göra en granskning
 • projektstyrning av komplexa projekt – hur gör andra?
 • ekonomisk uppföljning – "earned value"
 • leda på distans

Kursavslutning

 • open space för ditt projekt – gör en plan för nästa steg
 • presentera din plan

Fakta

Tider

Första dagen i varje block 10.00-17.00, följande dagar 09.00-16.00.

Deltagare

Project Manager vänder sig till dig som arbetat som projektledare i några år och nu vill ta nästa steg.  Du som deltagare har troligen redan gått en grundutbildning i projektledning, alternativt har erfarenhet nog att vara väl insatt i baskunskaperna.

Mål

Efter avslutad utbildning är du som projektledare redo att bli en tydligare exekutiv resurs med större ansvar som leder större projekt med tydlig ambition att stötta verksamhetens övergripande mål.

Metod

Project Manager är ett unikt program som kombinerar vetenskap, teknik och teori för att utveckla hela din professionella person, och således dina resultat och din karriär. Vi balanserar teoretiska studier med konkreta exempel från både ditt närområde och internationella marknader. De handfasta verktyg, modeller och strategier du tränas i – och får med dig hem – kan omedelbart användas i din vardag.

I kursen ingår också ett antal gästföreläsningar med profilerade experter, bland annat på ämnen som "Case studies: Internationella projekt" och "Earned value".

Nätverk

Företagsuniversitetet arbetar med LinkedIn-nätverket Sveriges Projektledare. Här bygger vi ditt professionalla nätverk, håller varandra kontinuerligt uppdaterade kring relevanta nyheter i branschen samt delar insikter, jobböppningar och case studies. Som medlem i Sveriges Projektledare blir du inbjuden till föreläsningar, webinars och event.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Nils Lindell

Nils Lindell är ekonom, beteendevetare och författare med över 20 års erfarenhet av projektledning i olika miljöer. Idag arbetar han framför allt med att utveckla individer, företag och organisationer med projektmetodik i fokus. Han är författare till böckerna "Förändringsledning" och "Förhandling".

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg, civilingenjör med många års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom både större och mindre företag samt från egenföretagande. Han har skrivit flera böcker, den senaste är ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.

Ulf Lesley

Ulf Lesley, CMO på Strikersoft, har arbetat i olika operativa och strategiska roller i nästan 25 år inom marknadsföring och kommunikation, med allt från internkommunikation och digitala medier till varumärkesutveckling, bl.a. som marknadskommunikationschef för Ericssons mobilsida.

Marie Bohlin

Marie Bohlin är civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsverksamhet, kundfokus och människors drivkrafter. Hon har arbetat som chef och projektledare inom svensk industri samt med strategisk och praktisk kommunikation. Hon är författare till boken "Viljans Väg" om yttre och inre ledarskap.

Ulf Larsson

Ulf Larsson har arbetat som Key Account Manager och lett KAM-team i både svenska och internationella organisationer t.ex. på Canon. Han har lång erfarenhet av att utveckla säljande organisationer – både med affärsutveckling på ledningsnivå och på operativ säljnivå.