Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Effektivt beslutsfattande

– bättre och snabbare beslut

 • Lär dig ta väl underbyggda beslut
 • Öka kunskaperna om beslutsstilar och eget beslutsfattande
 • Praktiska verktyg för en effektiv beslutsprocess
Effektivt beslutsfattande

För dig som vill ta rätt beslut

Fatta rätt beslut även under tidspress och osäkerhet

Oavsett vilken roll du har så fattar du varje dag ett antal beslut. Vissa är enkla och rutinartade, andra mer komplexa med större konsekvenser. Många beslut behöver fattas under osäkerhet och tidspress och ändå bör de bli så rätt och bra som möjligt.

Effektivisera beslutsprocessen

Företagsuniversitetets kurs "Effektivt beslutsfattande" ger dig ökade kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer - som individer eller i grupp. Du lär dig att värdera alternativ för att kunna ta välgrundade och säkra beslut, du får analysera din egen beslutsstil och lär dig att coacha andra till rätt beslut samt att effektivisera beslutsprocessen.

Kursen ger dig också flera konkreta verktyg för att visualisera frågeställningar som du eller din grupp ställs inför.

Välkommen till en praktisk kurs som ger dig verktyg och metoder för att bli en effektivare beslutsfattare!

Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.

Program

09.45Vi bjuder på morgonkaffe

10.00Fatta beslut under osäkerhet

 • utanför komfortzonen, vad händer?
 • mod att fatta beslut
 • så reagerar hjärnan
 • så hanterar du vanliga beslutshinder
 • att förhålla sig till osäkerhet
 • vikten av att veta vad man står för

Beslutsstilar

 • analys av din egen beslutsstil
 • vilken stil passar bäst när?
 • statiskt och dynamiskt tänkande
 • använda intuition, känsla eller fakta
 • att styra sig själv

12.30Lunch

13.30Effektiva beslutsmöten

 • underlag och förberedelser
 • genomföra och följa upp beslut
 • fallgropar vid möten
 • risken med grupptänkande
 • verktyg och metoder för att visualisera och värdera alternativ

Hinder, fallgropar och situationer

 • de vanligaste beslutsfällorna
 • att meddela obekväma beslut
 • etik och moral
 • metod för att coacha fram ett beslut

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till chefer och andra som vill lära sig metoder för att bli mer effektiva i sitt beslutsfattande.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • fatta väl underbyggda beslut och effektivisera beslutsprocessen
 • få insikt om din egen beslutsstil och hur du kan anpassa den efter situation
 • förbereda och leda effektiva beslutsmöten
 • visualisera beslut och värdera alternativ
 • coacha fram beslut hos andra
 • meddela obekväma beslut.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg, civilingenjör med många års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom både större och mindre företag samt från egenföretagande. Han har skrivit flera böcker, den senaste är ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.