Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Effektivt beslutsfattande

– vägen till bättre, säkrare och snabbare beslut

 • Bli medveten om tankefällor och hur du undviker dem
 • Öka kunskaperna om beslutsstilar och eget beslutsfattande
 • Så hanterar du komplexitet och osäkerhet i samband med beslut
Effektivt beslutsfattande

För dig som vill fatta välgrundade beslut även i osäkra och komplexa tider

Fatta rätt beslut även under tidspress och osäkerhet

Oavsett vilken roll du har så fattar du varje dag ett antal beslut. Vissa är enkla och rutinartade, andra mer komplexa med större konsekvenser för dig och andra. I en omvärld som kännetecknas av ökad komplexitet och osäkerhet kan det vara svårt att avgöra vad som är rätt sak att göra. Trots det måste vi ta ut en kompassriktning och våga ta beslut.

Effektivisera beslutsprocessen

Företagsuniversitetets kurs "Effektivt beslutsfattande" ger dig ökade kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer - som individer eller i grupp.Du får veta mer om hur du kan förbereda dig och vara uppmärksam på de vanligaste tankefällorna. Kursen ger dig flera konkreta verktyg för att visualisera frågeställningar du eller din grupp ställs inför när ni ska gå från problemformulering till lösningsalternativ och beslut. Vi ägnar också tid åt att förstå hur vi som beslutsfattare kan hantera den ökade komplexiteten.

Kursen ger dig också flera konkreta verktyg för att visualisera frågeställningar som du eller din grupp ställs inför.

Välkommen till en praktisk kurs som ger dig verktyg och metoder för att bli en effektivare beslutsfattare!

Program

Fatta beslut i ökad komplexitet och osäkerhet

 • var det enklare förr?
 • hur tilltagande volatilitet påverkar oss
 • gamla tankesätt som inte fungerar längre

Hur är du som beslutsfattare?

 • inte så rationella som vi tror
 • analys av egen beslutsstil
 • vilken stil passar bäst när
 • sätta samman en grupp med olika personligheter
 • att styra sig själv

Att gå från problemanalys, välja alternativ till beslutsmöte

 • ringa in problemet
 • metoder för omvärldsanalys
 • tankefällor att se upp med
 • våga fråga "hur kan vi ha fel"
 • problem eller polaritet
 • metoder för att bedöma och välja bästa alternativ

Beslut under osäkerhet

 • utanför komfortzonen, vad händer?
 • fallgropar i möten
 • risken med grupptänkande
 • att få det beslut du vill ha
 • utveckla beslutsmötena

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till chefer och andra som vill lära sig metoder för att bli mer effektiva i sitt beslutsfattande.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • fatta väl underbyggda beslut och effektivisera beslutsprocessen
 • få insikt om din egen beslutsstil och hur du kan anpassa den efter situation
 • förbereda och leda effektiva beslutsmöten
 • visualisera beslut och värdera alternativ
 • coacha fram beslut hos andra
 • meddela obekväma beslut.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se