Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Att beställa IT-projekt

– skapa rätt förutsättningar vid digitalisering av verksamheten

 • Gör beställning av projektet utifrån rätt behov och ett tydligt mål
 • Lär dig ställa rätt typ av krav och på rätt sätt
 • Säkra avtal och juridiken kring IT-projekt
Att beställa IT-projekt

Spara pengar och undvik riskerna med säker projektbeställning!

Beställningar av IT-projekt blir ett allt mer affärskritiskt och centralt område för de flesta verksamheter. Att projekten lyckas kan ha direkt påverkan på bolagets framtid och framgång. Risken och kostnaderna med dessa projekt kan växa sig enorma, samtidigt som potentialen för besparingar är stora. 

Nästan alla verksamheter kommer förr eller senare att behöva navigera sig genom diskussionerna vad gäller införskaffandet av ett nytt IT-system eller en webbsida. Varje projekt är unikt där vissa projekt är relativt enkla och förutsägbara. Andra är betydligt mer komplexa och riskfyllda. Var och ett kräver ett unikt förhållningssätt när det kommer till hur projektet ska styras.

För att lyckas med IT-projekt krävs det ett stort engagemang från beställaren som i ett tidigt skede av projektet tar ägandeskap, förbereder samt engagerar verksamheten samt är införstådd vad gäller för- och nackdelarna av vissa val gällande projektmetodik, kravspecificeringen samt projektmål.

Den här utbildningen ger dig som projektbeställare de kunskaper du behöver för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lyckade projekt.

Välkommen till en mycket aktuell och praktisk utbildning ledd av skickliga experter som själva arbetar dagligdags med IT-projekt och kan dela med sig av den allra senaste kunskapen!

Program

Block 1

Projektmetodik och projektroller

 • skillnader mellan den agila projektmetodiken och det mer traditionella vattenfallsprojektmetodiken
 • funktion, fördelar, nackdelar och när är det lämpligast att använda dem

Att ställa rätt krav

 • kommunikationen mellan de olika grupperna och teamen
 • hur man skriver "user stories" för att uppnå största möjliga affärsnytta
 • möjliga problem som kan uppstå och hur de ska hanteras

Projektmål

 • vad ska uppnås med projektet i sin helhet samt i dess olika sprintar
 • resursplanering och story points-hantering
 • bestämda mål vs icke bestämda mål

Undvik fallgroparna

 • exempel samt “lessons learned” från andra projekt

Introduktion till hemuppgiften till block 2

 • analysera den egna organisationens IT-projekt samt vilken projektmetodik som passar bäst

Block 2

Avtal, lagar och regler

 • olika avtalstyper och -former beroende på projekt
 • tidplan och förseningsavgifter om projektet inte går som planerat
 • rättigheter
 • utvärdering av leverantörer beroende på vilken typ av implementering som sker och vilket behov organisationen har

Uppföljning av hemuppgiften

 • diskussion kring den egna organisationens förutsättningar samt vilken projektmetodik som kan vara mest fördelaktig för organisationen

Förändringsledning och kommunikation

 • de kritiska aspekterna av att kommunicera syftet med IT-implementeringen i organisationen
 • möjliggöra samt skapa positiva beteendeförändringar i hela organisationen

Sammanfattning och personlig handlingsplan

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till beställare av IT-projekt med liten eller ingen erfarenhet av att beställa projekt. Utbildningen passar verksamhetens ledning samt chefer som är  med i processen att utföra beställningen samt även för projektledare som kommer att driva och ha ägandeskapet för IT-projektets implementering.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper som behövs för att:

 • beställa ett IT-projekt med rätt förutsättningar för din verksamhet
 • kunna definiera projektet med rätt mål
 • få organisationen att dela samma målbild
 • kunna forma samt ställa rätt typ av krav 
 • hantera det juridiska som berör avtal och leverantörer

Metod

Utbildningen kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussion och reflektion. Du får arbeta med ett eget case under utbildningens gång.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Jakob Iich

Jakob Iich är IT- och Management-konsult med erfarenhet från många olika industrier och verksamheter. Hans spetskompetens är Supply Chain Management. Han har flera års erfarenhet av att arbeta i globala IT-implementeringsprojekt av komplex karaktär. Hans utbildning samt erfarenhet av flertalet globala kunder har gett honom en gedigen förståelse av hur verksamheter arbetar och hur de kan inkorporera IT för att driva förändring samt leverera värde till sina kunder och/eller slutanvändare. 

Ammar Alderhally

Ammar Alderhally är fullstack-utvecklare med erfarenhet från flera olika branscher och inom flera olika programmeringsspråk men har sin spetskompetens i Javascript och Java. Ammar har varit engagerad i flera olika internationella och nationella projekt för kunder som Telia, MedMera banken och Trygghetsrådet.

Anna Öster

Anna Öster, advokat med affärsjuridik, styrelsearbete och ledningsfrågor som specialitet. Anna är en fantastisk pedagog med lång erfarenhet av utbildning och en förmåga att göra komplicerad juridik lättförståelig och att omsätta den till praktiskt tillämpbar kunskap.