Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Agil projektledning

– metod, struktur och organisation

 • Planera och organisera projekt med agila metoder
 • Roller och ansvar i agila projekt
 • Mycket praktisk tillämpning och övning
För dig som vill driva projekten enkelt, effektivt och framgångsrikt

För dig som vill effektivisera projektledningen

Flexibilitet med bibehållen kontroll

Det är alltid en utmaning att balansera projekt mellan byråkrati och att snabbt komma igång och få saker gjorda. Agil projektledning ger dig möjlighet att hitta en effektiv balans. Du kommer igång snabbt och har ändå god kontroll över projektet med enkla och effektiva arbetssätt som alla har lätt att förstå och ta till sig. Och inte minst – det är ett roligt och stimulerande arbetssätt!

Ett framgångsrikt projekt är ett lagarbete. Fungerande sociala processer i projektet är avgörande för att lyckas. Här har agil projektledning en av sina främsta styrkor med arbetssätt som engagerar och stimulerar både individer och grupper till effektivt samarbete på ett helt annat sätt än traditionell metodik.

Ta bort onödig byråkrati och behåll det som gör verklig nytta

Under kursen går vi inledningsvis igenom den traditionella metodiken. Den är utmärkt att kombinera med agil projektledning. Traditionell metodik är bra för den övergripande långsiktiga planeringen och ger rätt använd ett bra stöd för ramarna i ett agilt projekt.

Vi lägger fokus på hur du använder agila metoder på bästa sätt och gör projekten flexibla och effektiva. Kort sagt, hur vi förbättrar förutsättningarna till framgång genom att ta bort onödig byråkrati och behålla det som verkligen gör nytta. En viktig inspirationskälla för agila metoder är lean som med sitt fokus på att leverera nytta och eliminera onödigt arbete frigör energi och arbetsglädje hos medarbetare.

Välkommen till en inspirerande och direkt användbar projektledningskurs!

Program

Dag 1

Vad är agil projektledning?

Vi går igenom vad agil projektledning är, vanliga modeller och metoder och jämför med traditionell metodik som referens.

 • Agila metoder och modeller
 • Agil projektledning vs traditionell
 • analys av roller, ansvar och mandat i agila projekt

SCRUM och andra vanliga agila modeller och metoder

Många associerar agil projektledning med SCRUM men det är bara en av många agila modeller/metoder. De flesta organisationer finner sitt eget sätt att använda agil projektledning men har ofta det gemensamt att man utgått från SCRUM

 • Arbetsflöde, roller och ansvar i SCRUM
 • Agila prinicper och det agila manifestet
 • KanBan-tavlor
 • DSDM
 • KanBan vs SCRUM

Praktisk övning

Vi tillämpar viktiga delar av de agila arbetssätten på vardagsnära situationer för att förstå och få en känsla för vad metoderna innebär

Dag 2

Agil projektledning i praktiken

Vi jobbar igenom ett case där vi tillämpar agil projektledning i praktiken. Efter dag 2 är du redo att gå hem och använda agil projektledning i din egen organisation!

 • Övergripande planering med agila och traditionella metoder
 • Produkt backlogg
 • Krav och prioriteringar
 • Sprintar
 • Dagliga avstämningar
 • Rapportering
 • Demo och delleveranser
 • Retro
 • Reviderad backlogg
 • Kickoff
 • Personligt ledarskap och agil projektledning

Sammanfattning och kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig tillämpa agil projektledning. Det är en fördel om du har erfarenhet av projektledning men det är inte något krav. Kanske har du gått Företagsuniversitetets grundkurs i projektledning eller motsvarande och vill nu utvecklas vidare.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • driva ett agilt projekt effektivt utifrån uppsatta mål och agila principer
 • planera ett projekt med agila metoder
 • styra och leda ett agilt projekt
 • leverera ett framgångsrikt resultat till en nöjd beställare.

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Nils Lindell

Nils Lindell är ekonom, beteendevetare och författare med över 20 års erfarenhet av projektledning i olika miljöer. Idag arbetar han framför allt med att utveckla individer, företag och organisationer med projektmetodik i fokus. Han är författare till böckerna "Förändringsledning" och "Förhandling".