Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Självledarskap

– för effektiva organisationer, engagerade medarbetare och större kundnöjdhet

 • Skapa förutsättningar för ett gott självledarskap
 • Lär dig prioritera, planera och fatta medvetna beslut
 • Utveckla samarbetet med styrkebaserat ledarskap
Självledarskap

För dig som vill leda dig själv och andra mot tydliga mål

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både för oss som individer och för organisationen. Riktningen och målen blir tydligare och det blir enklare att prioritera rätt sak att göra. Fler i organisationen kan bidra till ledarskapet och beslutsfattandet. Att vara en medveten självledare är ett självklart steg i din personliga utveckling och dessutom en kompetens som blir allt mer betydelsefull och efterfrågad i dagens arbetsliv.

Med ett utvecklat självledarskap ökar dina möjligheter att nå dina mål och önskade framgångar.  Du kan styra ditt fokus och dina handlingar mot det som är viktigast. Du har tagit ut en kompassriktning för dig själv, kan sätta mål och göra en plan som fungerar. Du blir bättre på att hantera hinder och motgångar, förstå och använda dina styrkor, skapa goda vanor och samarbeta med andra. Du ökar din självkännedom och agerar mer medvetet.

Under den här två dagar långa kursen går vi igenom flera områden som är viktiga för att du ska få ett välfungerande självledarskap och därmed kunna bidra ännu mer till organisationens verksamhet och resultat.

Du får med dig praktiska verktyg och kunskaper som ökar din självinsikt och vässar det personliga ledarskapet som gör dig trygg och effektiv, både i jobbet och utanför.

Välkommen till en kurs som ger dig verktyg och kunskaper som ökar din självinsikt, vässar ditt personliga ledarskap och gör dig mer effektiv och handlingskraftig!

Program

Före kursen

Som en förberedelse inför kursen får du en länk till en webbsida där du får se ett par filmer, göra en enkel uppgift samt reflektera över ett par frågeställningar.

Dag 1

Vad är självledarskap?

 • olika perspektiv och definitioner
 • vinster
 • utmaningar och fallgropar
 • vad behöver en organisation göra för att lyckas?

Att vara en självledare

 • kännetecken
 • checklista – var är du?
 • utvecklingsområden och utmaningar

En stabil grund att bygga på

 • värderingar, kompassriktning, självkännedom
 • medvetna beslut i stället för reaktiva

Sätta tydliga mål

 • koppla mål till kompassriktning – skapa kongruens
 • formulera mål som är tydliga

Göra en handlingsplan och få det att hända

 • från nuläge till önskat läge
 • tips för att planera tid och aktiviteter

Motorn som tar dig framåt

 • goda vanor
 • självdisciplin
 • vikten av att bygga förtroende och tillit

Dag 2

Hinder och motgångar på vägen

 • olika reaktioner och tankemönster
 • inre och yttre hinder
 • hantera hinder, motgångar och oro konstruktivt

Samarbete med andra

 • olika beteendestilar
 • hur vi påverkar varandra
 • välj ditt beteende och din attityd
 • samtalsfärdigheter att vässa

Använd och utveckla dina styrkor

 • ta reda på vilka dina främsta talanger och styrkor är
 • styrkebaserat (själv)ledarskap
 • hur du kan utveckla talanger till styrkor

Verktygen du behöver ha och utveckla

 • utmaningar att vara beredd på

Efter kursen

Innan du lämnar kursen får du göra en egen handlingsplan i det digitala verktyget Knowly. Det ger dig tillgång till en digital coach efter kursen, en coach som hjälper dig att få det du föresatt dig gjort och att nå dina mål.

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla sitt självledarskap, både till chefer och informella ledare, samordnare samt andra medarbetare.

Mål

Målet är att ge kunskaper för du ska kunna

 • leda dig själv och andra
 • sätta mål, göra handlingsplaner och få saker att hända
 • utveckla dina styrkor och skapa en effektiv organisation
 • få ökad självkännedom och utveckla samarbetet med andra.

Metod: före - under - efter

Före utbildningen får du en länk till en webbsida med material som förbereder dig inför kursen. Du får titta på ett par filmer, göra en uppgift och reflektera kring ett par frågeställningar. Efter kursen får du möjlighet att använda en digital coach för att skapa en egen handlingsplan och följa upp.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg, civilingenjör med många års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom både större och mindre företag samt från egenföretagande. Han har skrivit flera böcker, den senaste är ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.