Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Självledarskap

– att leda dig själv och andra

 • Skapa förutsättningar för ett gott självledarskap
 • Lär dig prioritera, planera och fatta medvetna beslut
 • Utveckla samarbetet med styrkebaserat ledarskap
Självledarskap

För dig som vill utveckla ett gott medarbetarskap

En organisation som medvetet utvecklat självledarskapet är mer effektiv, ledarna får tid att leda och medarbetarna blir mer självgående, lojala och engagerade. Alla vet vad de ska göra, tar ansvar för att lösa uppkomna problem och för att skaffa sig den kompetens man behöver. Målen är tydliga och man kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast.

Ledarskapet kännetecknas i hög grad av ledare som är trygga, kan leda sig själva och använda sig av delegering, coachning och ett styrkebaserat synsätt.

För att nå dit behöver alla medarbetare vara bra självledare. Det vill säga att var och en vet vad han/hon står för, har god självkännedom, vet vilka mål som är viktigast och kan planera efter det, agerar medvetet och kan hantera hinder konstruktivt. Det gäller naturligtvis även dig som har personalansvar – för att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv.

Under den här två dagar långa kursen går vi igenom det som är viktigt för att nå ett utvecklat och fungerande självledarskap – från att ta ut en kompassriktning, sätta mål och göra en plan till att hantera hinder på vägen, påverka eget beteende och skapa goda vanor. Vi kommer också behandla vad som krävs av en organisation för att lyckas med att införa ett självledarskap som fungerar.

Välkommen till en kurs som ger dig verktyg och kunskaper som ökar självinsikten och vässar det personliga ledarskapet som gör dig mer effektiv både på jobbet och hemma!

Program

Före kursen

Som en förberedelse inför kursen får du en länk till en webbsida där du får se ett par filmer, göra en enkel uppgift samt reflektera över ett par frågeställningar.

Dag 1

Vad är självledarskap?

 • olika perspektiv och definitioner
 • vinster
 • utmaningar och fallgropar
 • vad behöver en organisation göra för att lyckas?

Att vara en självledare

 • kännetecken
 • checklista – var är du?
 • utvecklingsområden och utmaningar

En stabil grund att bygga på

 • värderingar, kompassriktning, självkännedom
 • medvetna beslut i stället för reaktiva

Sätta tydliga mål

 • koppla mål till kompassriktning – skapa kongruens
 • formulera mål som är tydliga

Göra en handlingsplan och få det att hända

 • från nuläge till önskat läge
 • tips för att planera tid och aktiviteter

Motorn som tar dig framåt

 • goda vanor
 • självdisciplin
 • vikten av att bygga förtroende och tillit

Dag 2

Hinder och motgångar på vägen

 • olika reaktioner och tankemönster
 • inre och yttre hinder
 • hantera hinder, motgångar och oro konstruktivt

Samarbete med andra

 • olika beteendestilar
 • hur vi påverkar varandra
 • välj ditt beteende och din attityd
 • samtalsfärdigheter att vässa

Använd och utveckla dina styrkor

 • ta reda på vilka dina främsta talanger och styrkor är
 • styrkebaserat (själv)ledarskap
 • hur du kan utveckla talanger till styrkor

Verktygen du behöver ha och utveckla

 • utmaningar att vara beredd på

Efter kursen

Innan du lämnar kursen får du göra en egen handlingsplan i det digitala verktyget Knowly. Det ger dig tillgång till en digital coach efter kursen, en coach som hjälper dig att få det du föresatt dig gjort och att nå dina mål.

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla sitt självledarskap, både till chefer och informella ledare, samordnare samt andra medarbetare.

Mål

Målet är att ge kunskaper för du ska kunna

 • leda dig själv och andra
 • sätta mål, göra handlingsplaner och få saker att hända
 • utveckla dina styrkor och skapa en effektiv organisation
 • få ökad självkännedom och utveckla samarbetet med andra.

Metod: före - under - efter

Före utbildningen får du en länk till en webbsida med material som förbereder dig inför kursen. Du får titta på ett par filmer, göra en uppgift och reflektera kring ett par frågeställningar. Efter kursen får du möjlighet att använda en digital coach för att skapa en egen handlingsplan och följa upp.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg, civilingenjör med många års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom både större och mindre företag samt från egenföretagande. Han har skrivit flera böcker, den senaste är ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.