Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Rehabilitering - arbetsgivarens ansvar

– den nya lagen om rehabilitering

 • Utökade krav på plan för återgång i arbete
 • Gränsen mellan sjukvård och arbetsgivarens ansvar
 • Rehabiliteringsprocessen och arbetsgivarens åtgärder
 • Rättigheter och skyldigheter enligt arbetsrätten
Rehabilitering – arbetsgivarens ansvar

Ge dina medarbetare en chans till "come back"

Att jobba med rehabilitering och medarbetare med nedsatt arbetsförmåga anser många chefer är bland de svåraste arbetsuppgifterna. I fjol skärptes kraven på dig som arbetsgivare att i ett ännu tidigt skede göra en plan för återgång i arbete. Den skärpta lagstiftningen ger dig ett tydligare ansvar för att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för medarbetare att kunna återgå i arbete efter sjukskrivning.

Kursen ”Rehabilitering – arbetsgivarens ansvar” fokuserar på att utifrån lagstiftning reda ut vad du som arbetsgivare behöver göra i praktiken för att uppfylla ditt rehabiliteringsansvar och hur en bra rehabiliteringsprocess ser ut.

Välkommen till en kurs som hjälper dig som arbetsgivare att göra rätt från början!

Program

09.45 Samling och kaffe

10.00 Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering?

 • gränsen mellan sjukvården och arbetsgivarens ansvar
 • vad säger lagen? LAS, socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagstiftningen
 • hur ser en bra rehabiliteringsprocess ut?
 • när ska jag som arbetsgivare vidta åtgärder?
 • krav på förebyggande arbete – tidiga signaler på ohälsa

Plan för återgång i arbete

 • ny lagstiftning från 1/7 2018 med tydligare krav 
 • återgång i arbete och bedömning av arbetsförmåga
 • så skapar du en plan för återgång i arbete – krav och innehåll
 • när har vi gjort tillräckligt? Vad säger arbetsrätten?

12.30 Lunch

13.30 Dokumentation

 • dokumentation i relation till hantering av personuppgifter och GDPR
 • praktiska övningar av att bedöma åtgärder – case

17.00 Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är chef med personalansvar, HR Business Partner, personalhandläggare eller som har annan roll på HR-avdelningen.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap som behövs för att:

 • förstå arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i relation till samhällets ansvar vid sjukdom
 • känna till de lagstiftningar som påverkar både rättigheter och skyldigheter för medarbetare och arbetsgivare
 • veta var i rehabiliteringsprocessen arbetsgivaren förväntas agera och när skyldigheten är uppfylld
 • skapa en plan för medarbetarens återgång i arbete.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se