Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Masterclass i Agile Security Architecture

– Enterprise Architecture

 • Designa, bygg och driv en modern säkerhetsarkitektur
 • Kombinera agila arbetssätt med en robust säkerhetsstrategi
 • Verktygen för att utveckla och bibehålla en agil roadmap när kvalitet och säkerhet integreras
 • Etablera effektiva governance-strukturer
2264 - Masterclass i Agile Security Architecture

Välkommen att utveckla dig i yrkesrollen! I denna utbildning får du gedigen teori, praktiska case studies samt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet

Arbetar du med Enterprise Architecture eller något angränsande område? Vill du bygga på och uppdatera dina kunskaper samtidigt som du bygger ett nätverk med kollegor från andra företag och myndigheter?

Nu finns möjligheten att i Stockholm ta del av ett helt utbildningsprogram inom området. Detta är en Masterclass Agile Security Architecture.

Utbildningarna anordnas av Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms universitet, och kursledare kommer från mycket välrenommerade IC Institute i Belgien.

Utbildningen äger rum på Företagsuniversitetet i Stockholm och den ges på engelska. I videon nedan berättar kursledare Christoph Wendelen mer om innehållet i denna masterclass, direkt från sin bas i Belgien.

 

Kursen bygger på internationella erfarenheter, case studies och väl beprövad metodik

Överallt i organisationen prioriteras nu säkerhet. Vad innebär det för dig som Enterprise Architect och ditt arbete?

Under kursen går vi praktiskt igenom hur dina agila metoder och projekt – och en modern säkerhetsarkitektur – inte bara kan samexistera utan tillsammans stärka organisationen och affären.

Vad är kursens fokus?

Under kursens första del arbetar vi med hur våra arbetsmetoder och projekt idag effektivt kan integreras med organisationens fokus på säkerhet i stort. 

Under dess andra del tittar vi på hur ett ökat fokus på säkerhet inte bara påverkar integrationen av ditt arbete utan din roll i stort.

Den filosofi som Företagsuniversitetets kurser inom Enterprise Architecture bygger på är att du som arkitekt ska kunna vara en hybridresurs mellan ledning och leverans och stötta ledningen när strategi omsätts till handling.

I en miljö med större fokus på säkerhet avslutar vi därför med att diskutera modern säkerhetsarkitektur och identifikation av säkerhetsrisker inom ramen för ditt arbete idag.

Program

Day 1

The effective Enterprise Security Architect, the techniques and insights necessary to excel in this new paradigm
 

 • Introduction: Design, build, and maintain a security architecture within an Agile environment, enabling you to maintain a holistic overview and craft long-term strategies in a constantly evolving work setting
 • Overview: Techniques, and insights necessary to excel in this new paradigm, seamlessly blending Agile methodologies with robust security measures
 • How Agile principles, with their emphasis on delivering value, can be seamlessly combined with security strategies
 • Approaches to communicate the intent and co-create solutions

Day 2

Strategy, and planning – leading to implementation and value-creation
 

 • The tools to develop and manage your agile roadmap while integrating quality and security
 • Integrating security into the very fabric of your enterprise
 • Prioritize security investments at a lean portfolio level and visualize security gaps to align senior stakeholders

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med Enterprise Architecture, verksamhetsarkitektur, IT-arkitektur eller som i en annan yrkesroll (exempelvis projektledare, utvecklare eller liknande) har behov av att fördjupa och bredda din kompetens inom gränslandet mellan IT och affär.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • Planera, implementera och underhålla en säkerhetsarkitektur
 • Bygga och bibehålla säkerhetsarkitektur i en agil miljö. Vilket möjliggör en översikt och långsiktig strategisk planering
 • Skapa en struktur för styrning och "governance"
 • Använda internationellt beprövade verktyg, metoder och strategier för att kontinuerligt anpassa arkitektur och roadmap efter kvalitets- och säkerhetsaspekter

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM