Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Leda medarbetare och team på distans ONLINE

– online med livesändning

 • Så upprätthåller du uppmärksamhet och fokus i ett digitalt ledarskap
 • Skapa psykologisk trygghet i det digitala rummet
 • Tydlighet, kommunikation, tydliga mål och resultat
Det virtuella ledarskapet

För dig som leder digitalt och har virtuella team

Att vara chef på distans har sina speciella utmaningar. Hur gör man för att skapa ett team av en grupp medarbetare som är spridda geografiskt eller kanske jobbar aktivitetsbaserat på olika ställen i huset eller kanske hemifrån? Det virtuella ledarskapet behöver en annan sorts ledarskap än då du träffar dina medarbetare dagligen.

På kursen "Leda medarbetare och team på distans" utgår vi från de områden som forskningen visar är de största utmaningarna i ett virtuellt ledarskap.

Du lär dig att leda, styra och ha kontroll på ett team och en verksamhet med medarbetarna på distans. Du lär dig att skapa teamkänsla, att motivera och inspirera på distans, att visualisera målbilder, visioner och ambitioner. Du lär dig hur du kan kommunicera framgångsrikt med dina medarbetare med hjälp av telefon, Skype och mejl.

Kursen är en distanskurs upplagd i fyra steg med tre halvdagar "live" på distans via verktyget Zoom och övriga delar i form av webbinarier och övningar i det digitala verktyget Knowly. Efter kursen får du stöd i din fortsatta utveckling via en virtuell coach.

Välkommen till en aktuell och inspirerande kurs för ett framgångsrikt ledarskap på distans!

Program

Steg 1 – Att bygga psykologisk trygghet i en digital vardag

"Live-seminarium" i Zoom

 • vara en förebild
 • ta bort rädslor
 • visa empati
 • kontroll+

Steg 2 – Att hantera digitala verktyg

Förinspelat webbinarium med uppföljningsfrågor

 • förstå teknologi
 • skapa engagemang
 • driva digitala möten
 • digital variation

Steg 3 – Samtal om det digitala ledarskapet

"Live-seminarium" i Zoom

 • gemensamma utmaningar
 • digital feedback
 • skapa motivation och delaktighet

Steg 4 –uppföljning och utvärdering av kompetensmål

"Live-seminarium" i Zoom

 • reflektioner
 • effekt av utbildningen
 • utvärdering
 • gör din egen handlingsplan i den virtuella coachen

Fakta

Tider

De livesända delarna av kursen, 3 x ca 1 timme, går kl.9.00-ca 10.00. Den individuella coachingen bokas med kursledaren.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som leder på distans i en virtuell miljö, med medarbetare spridda geografiskt eller kanske i ett aktivitetsbaserat kontor.

Mål

Målet är att ge kunskaper för att du ska kunna

 • förstå din ledarroll i det virtuella teamet
 • formalisera roll och ansvar för både chef och medarbetare
 • motivera och inspirera på distans
 • visualisera målbilder, visioner och ambition för teamet
 • driva verksamheten effektivt framåt och skapa goda resultat tillsammans med teamet.

Upplägg, metod och digitalt stöd

Kursen är upplagd i fyra steg med tre interaktiva "live-sessioner" à ca 1 timme på distans via Zoom, övriga delar t.ex. webbinarier och praktiska övningar i det digitala verktyget Knowly. I slutet av kursen får du göra din egen handlingsplan och får stöd och hjälp att tillämpa dina nya kunskaper och np dina mål av en virtuell coach. I kursen ingår även ett enskilt coachande möte (ca 15 minuter) med kursledaren i Zoom efter första "live-sessionen".

Kursen varvar teori med praktiska och verklighetsnära case och övningar. Med dig från kursen får du ett antal praktiska checklistor och mallar.