Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Leda i osäkra tider

– kunskap, verktyg och metoder för dig som vill vara en stark och tydlig ledare i osäkra tider

 • Vikten av tydliga mål, klara värderingar och självkännedom
 • Skapa förtroende och påverka positivt
 • Så överkommer du hinder, oro och motgångar på vägen
Leda i osäkra tider

Kunskap, verktyg och metoder för dig som vill vara en stark och tydlig ledare i osäkra tider

Vi gillar inte osäkerhet. Osäkerhet tar mycket energi. Dina medarbetare känner sig oroliga och vilsna och de söker riktning, beslut och tydlighet hos dig. Det är nu du testas i ditt ledarskap.

Som ledare måste du vara en förebild, en ”role model", navigera och kunna hålla kursen framåt trots att du inte vet vad som väntar bakom nästa kurva. I det här läget är ett gott självledarskap extra viktigt för att kunna leda andra och skapa trygghet och lugn.

Det finns många utmaningar i att vara ledare i förändring och osäkra tider. Att du själv står stadigt, är trygg och har ett gott självledarskap är extra viktigt. Det gör att du kan fokusera på det som är viktigast och på det du och andra kan påverka. Du behöver ta ut en kompassriktning, sätta mål och göra en plan. På så sätt blir du tydlig och trovärdig i din kommunikation.

För att vara en god ledare i osäkra tider måste du låta de värderingar organisationen har guida dig i beslut och handling. Du måste hantera hinder och motgångar konstruktivt och vara medveten om dina egna beteenden och hur de påverkar andra. Att du är grundad och leder med hjärtat skapar en känsla av trygghet och lugn hos dina medarbetare.

På den här kursen går vi igenom de områden som är viktiga för att du ska kunna skapa ett starkt och stabilt ledarskap som klarar osäkerhet och förändring och som gör att du blir en trygg punkt och en "role model"  för dina medarbetare. Du får med dig verktyg och metoder att använda både för dig själv och dina medarbetare.

Kursen går på distans och du kan följa den via Zoom och den digitala plattformen Knowly från valfri plats.

Program

Kursinnehåll

En stabil grund att stå på

 • vikten av riktning, klara värderingar och självkännedom
 • vem vill du vara som ledare? att vara en förebild

Sätta mål och göra en plan

 • koppla mål till riktning och värderingar
 • formulera mål som är tydliga
 •  ha en handlingsplan för olika scenarios

Hinder, oro och motgångar längs vägen

 • utanför komfortzonen – olika reaktioner och beslutsfällor
 • inre och yttre hinder
 • hantera hinder, motgångar och oro konstruktivt
 • skilja på fakta och gissningar i tänkande kommunikation

Samarbete, kommunikation och interaktion med andra

 • beteenden som bygger förtroende och förstör förtroende
 • välj och styr ditt beteende och din attityd, påverka positivt
 • medveten i stället för impulsiv och reaktiv
 • samtalsfärdigheterna du behöver
 • kommunikation i osäkra tider

Att vara en självledare i osäkra tider

 • vad är egentligen självledarskap och varför är det viktigt nu?
 • Kännetecken på en god självledare
 • Checklista – vilken nivå är du på?

Fakta

Deltagare

Den här kursen vänder sig till dig som är chef och ledare (formell eller informell)

Mål

Kursen har som mål att ge dig som är chef och ledare kunskap, metoder och praktiska verktyg för att du ska kunna vara en stark ledare i osäkra tider.

Metod och upplägg

Kursen går "live" på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand. Du får filmer och annat material före kursdagen och uppföljning efter.

Kursledare

STOCKHOLM

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg, civilingenjör med många års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom både större och mindre företag samt från egenföretagande. Han har skrivit flera böcker, den senaste är ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.