Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Innovationsledning - diplomutbildning

– tänk, metoder och praktiska verktyg för att leda och driva framgångsrikt innovationsarbete

 • Användarcentrerade innovationsmetoder
 • Agil och visuell ledning av innovation
 • Utveckla ditt ledarskap för innovation
 • Individuell coaching under utbildningens gång
Innovation – diplomutbildning

En skräddarsydd utbildning med en av Sveriges ledande innovationsledare

Vi är alla beroende av utveckling, oavsett bransch. Både nyutveckling och en kontinuerlig utveckling av befintliga produkter och tjänster är nödvändigt för att överleva och nå uthållig framgång på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Vi har skräddarsytt en innovationsutbildning tillsammans med en av Sveriges ledande innovationsledare, Janne Lundberg. Janne har under hela sin karriär arbetat globalt med spjutspets-innovation på flera företag som alla varit listade som världens mest innovativa, bland andra Atlas Copco och ASSA ABLOY.

Jobba med ett eget projekt - individuell coaching

Utbildningen ger dig insikt, känsla och kunskap om hur du ska leda och driva ett innovationsarbete framgångsrikt på ditt företag. Vi går igenom alla viktiga delar, hur de fungerar och jur de bäst kan drivas. Vi har ditt företag och din egen framgång i centrum. Vi utformar förberedelser och coaching efter den målbild du sätter upp med oss när vi startar förberedelsepasset. Du får diplomet när du efter utbildningen skapat den skillnad på ditt företag som du planerade under utbildningen. Utbildningen är praktiskt inriktad och bygger på aktivitet både under lektionstid och mellan lektionstillfällena. Individuell coaching ingår.

Välkommen till en mycket inspirerande och lärorik resa där du utvecklas som innovationsledare! Vi kan lova att både du själv och ditt företag kommer att ha direkt praktisk nytta av de kunskaper och den träning som du får under den här sex dagar långa utbildningen.

Program

Block 1 - Innovationsarbetets grunder

Förberedelser inför första blocket

 • sätta en egen målbild med utbildningen
 • se ett urval av videos om innovation (4 timmar)
 • exempel på framgångsrika produkter/tjänster i ditt företag

Innovationsarbetets framgångsfaktorer

 • varför är produkter framgångsrika, exempel
 • entreprenörskap – förebilder

Innovationssystem

 • standarden ISO 56002:2019
 • det agila innovationssystemet
 • dynamiken skapar värdet
 • agilt arbetssätt inom ett Gate-system
 • open innovation
 • Silicon Valley-modellen
 • mätetal inom innovation

Framgångsrika produkter och företag

 • exempel på företag och affärsidéer
 • vad gör de för att lyckas?

Diplomerad innovationsledare

 • kraven för diplomering och hur går det till
 • välja projekt för diplomeringen

Presentation av hemuppgift  till block 2

 • läsa boken "Loopa" och göra utvalda uppgifter
 • se ett urval av videos om innovation (1 timme)
 • arbeta med diplom-projektet

Block 2 - Metoder  och "hur tänka"

Vision som drivkraft

Användarcentrerade innovationsmetoder

 • användarcentrering hjälper att få bra produktidéer med kundvärde
 • genomgång av de viktigaste arbetssätten (Design Thinking, Jobs to be done m.fl.)
 • förberedelseuppgift

Redovisning av bokläsningen

 • diskutera och presentera lärdomarna från boken "Loopa"

Hur arbeta praktiskt med innovation

 • innovationsstrategi
 • utmaningarna skapar kultur och drivkraft
 • innovationsportföljen driver affärsutvecklingen
 • Lean Startup och MVP driver experiment och lärande
 • affärsmodellen förklarar hur allt hänger ihop och skapar intäkter
 • produktarkitektur och modularisering snabbar upp arbetet
 • digitaliseringen förändrar hur vi skapar produkter och tjänster
 • förberedelseuppgift

Hållbart innovationsarbete

 • proudukters miljö-fotavtrýck
 • produkternas livscykel
 • designa för hållbarhet

Ledarskap och kultur för innovation

 • vad är framgångsrikt ledarskap för innovation?
 • Chief Engineer – Toyotas entreprenörielle programledare
 • hur hantera förändringar
 • hur vidareutveckla en entreprenöriell kultur
 • innovation days – walls

Genomgång av hemuppgift  till block 3

 • läsa innovationshäftet
 • se ett urval av videos om innovation (2 timmar)
 • göra en "säljbroschyr" på ett produktexempel du valt
 • arbeta med diplomprojektet

Block 3 - "Hur göra"

Agil och visuell ledning av innovation

 • att visualisera och "pulsa" innovations-systemets delar
 • agil multiprojektledning
 • förbättra presentationen med en OnTime-strategi

Visuell produktledning

 • road mapping
 • värdematrisen
 • produktkoncept
 • visuell produktdefinition, broschyren
 • produktteamet – vidareutveckla produkten

Visuell projektledning

 • att leda innovationsprojekt med agila och visuella principer
 • projektmodellen – huvudplan, stegplan, pulsa, demos

Förutveckling - kunskap - teknologi – process

 • vision som drivkraft – utopia-tänket bryter barriärer
 • hur driva teknik, kunskaps- och processutveckling
 • hur skapa disruptiv innovation
 • hur driva förutvecklingen innan produkt
 • hur driva förutvecklingen när en produkt är definierad
 • readiness

Din egen handlingsplan

 • så går jag vidare - individuell coaching

Diplomering

 • fortsatt arbete med diplomprojektet
 • planera tid för diplomering

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som leder och driver innovationsarbete. Du kan t.ex. vara produktchef, linjechef, projektledare, programledare eller företagsledare.

För dig som vill ha en kortare introduktion till att leda och driva innovationsarbete finns halvdagskursen "Att leda innovation".

Mål

Målet med utbildningen är att du ska ha kunskaper om det som krävs för att driva ett framgångsrikt innovationsarbete samt känna till och praktisk kunna tillämpa tillgängliga metoder och verktyg.

Upplägg och metod

I förberedelserna, innan och mellan passen ser du på video, läser och gör övningar. Du noterar i en personlig logg dina framsteg, sammanfattningar, reflektioner, frågor och kommentarer. Kursledaren följer din utveckling i loggen och kommenterar, svarar på frågor eller ger erfarenheter. Loggen gör att du bygger upp din egen berättelse om hur du tar dig igenom utbildningen med insikter, idéer och slutsatser. Tidigare deltagare berättar att de ofta går tillbaka till sin logg för att hitta saker de vill göra eller idéer de fått.

Vid utbildningstillfällena har vi presentationer, diskussioner och övningar, så mycket aktivitet som möjligt. Det är högt i tak och det blir ett fint erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande i rummet. Kursmaterialet är i hög grad på engelska, men utbildningen hålls på svenska.

Diplomering

För att du ska få diplom krävs 100% närvaro, att du gör de hemuppgifter som ingår mellan kurstillfällena samt får godkänt på den slutliga diplomuppgiften. Diplomering sker en tid efter utbildningens slut.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Janne Lundberg

Janne Lundberg är Global Agile Innovation Coach, utbildare och föreläsare. Fram till 2017 arbetade Janne som Global Lean Innovation Manager på Assa Abloy, som utsågs till en av världens mest innovativa företag (enligt Forbes), före Apple. På Assa Abloy introducerade Janne Lean Innovation på cirka 90 platser runt om i världen, inrättade 60 så kallade "pulsrum", utbildade och tränade ca 1500 medarbetare och certifierade 170 Lean Innovation Champions.

Janne har en Master of Science som ingenjör och har verkat på flera stora globala industriföretag, bland annat Atlas Copco. Sedan 2017 arbetar Janne som egen konsult och hjälper i sin verksamhet företag att genom innovation öka effektivitet, prestation, resultat och medarbetarnöjdhet. Han har medverkat till att ytterligare tre företag (förutom Assa Abloy) har hamnat på Forbes lista.