Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Executive Assistant 2025

– framtidssäkra dig i rollen som assistent

 • Utvecklande ledarskap – öka din självinsikt och slipa din arbetsstil
 • Bli en del i affären och lär dig navigera i internpolitiken
 • Förändring, megatrender och ett "mindset" för livslångt lärande
2129 - Executive Assistant 2025

För dig som är erfaren assistent och vill ta nästa steg

En enkät vi gör vartannat år tillsammans med IMA, International Management Assistants – "Assistenten nu och i framtiden" – visar att svenska chefer tror på assistentrollens framtid, men också att rollen kommer att förändras och bli mer komplex. Cheferna menar att kunskap om den egna organisationen och affären blir allt viktigare, att kunna leda projekt och kommunicera professionellt blir en naturlig del av jobbet och att egenskaper som driv och proaktivitet kommer att behövas i ännu högre grad.

I den här utbildningen får du fördjupade kunskaper i ledarskap och lär dig förstå och vara en del i affären. Du lär dig hantera internpolitik, att kommunicera ännu bättre både på svenska och engelska och får ta del av en spännande dag om förändring, omvärld, trender och livslångt lärande. Tillsammans med dina kurskamrater har du här möjlighet att fortsätta din professionella utveckling, hålla dig i framkant och framtidssäkra din karriär.

Välkommen till en avancerad utbildning för dig som har lång erfarenhet som assistent på ledningsnivå och vill hålla dig uppdaterad!

Program

Block 1 - Utvecklande ledarskap och självledarskap

Det första blocket som handlar om ledarskap och självledarskap ger dig ökad självinsikt om din arbetsstil och personlighetsdrag och hur det påverkar ditt beteende. Du får klarhet i de utmaningar och sammanhang du befinner dig i och metoder för att ta dig vidare. Du får en praktisk kommunikationsmodell som hjälper dig att stärka och utveckla dina relationer.

Före utbildningen

Ett par-tre veckor före utbildningen får du göra ett personlighetsinventorium på webben (ca 25 minuter). Testet mäter hur din arbetsstil och personlighetsdrag påverkar ditt beteende. Du får ett återkopplande samtal (per telefon eller "live") med legitimerad psykolog (tillika kursledare på block 1) i syfte att öka din självinsikt, belysa styrkor och hitta utvecklingsområden (ca 45-60 minuter).

Rollen som assistent och mitt sammanhang

 • Roll, mål och sammanhang
 • Rollanalys – arbete med den egna rollen och dess utmaningar
 • Action learning från din verklighet – coachning i små grupper

Självledarskap och hållbar prestation

 • Att styra och hålla fokus
 • Organisera din energi klokt
 • Sätta upp meningsfulla mål
 • Tänka klart och använd tankekraft
 • Emotionell intelligens
 • Jobba smartare, inte hårdare
 • Stabilisera och skapa goda vanor
 • Reflektion

Gemensam middag och nätverkande

På kvällen dag 1 äter vi en gemensam middag.

Block 2 – "Developing International Skills" och Framtidssäkra dig i rollen som assistent

Block 3 ger dig praktisk kommunikativ träning (på engelska) för att ännu bättre kunna navigera i din roll, bland chefer, medarbetare, kunder och andra intressenter. Du får också ta del av en spännande dag om förändring, megatrender och livslångt lärande för att framtidssäkra dig i rollen som assistent.

International communication skills (online)

 • Leadership challenges in my role as Executive Assistant
 • Building international communication skills
 • Building trust and earning respect
 • Influencing people
 • Negotiating challenging conversations
 • Developing myself and others
 • Mastering the art of feedback
 • Coaching insights in others

Block 3 – Att vara en del av affären och det livslånga lärandet

Block 3 ger dig kunskaper om affären och hur ett bolag styrs samt hur dess formella och informella strukturer ser ut. Du lär dig förstå internpolitik, att hantera fällor i det politiska spelet och får ökad trygghet och stabilitet i din roll. Du får också en dag med Adam Fidler, som talar om livslångt lärande och hur du kan göra för att kontinuerligt utveckla dig i rollen som Executive Assistant.

Affären, organisationen och internpolitiken

 • Vad är affären och vad driver den?
 • Vägar för att snabbt fördjupa din affärsförståelse
 • Att prioritera och agera "gate keeper" utifrån affärsnytta
 • Formella och informella strukturer i bolaget
 • Det internpolitiska spelet – vilken roll spelar du och kan spela
 • Så fattas besluten och så påverkar det ditt dagliga arbete
 • Bidra aktivt i viktiga diskussioner kring roll, struktur och internpolitik
 • Hänsyn du behöver ta baserat på din roll och bolagets struktur

Life long learning and continuos development of the Executive Assistant role (online)

 • Lifelong learning - a definition
 • Development of the Executive Assistant role.  Moving from “good” to “outstanding”
 • Where are you now, where do you want to go?  - Personal goal setting using the ACES model
 • Talent management and CPD - how leading organisations make CPD effective 
 • Goal setting for Executive Assistants
 • Stretching goals - what are they?  What do top EAs have as their goals?
 • Preparing for your appraisal: a model for success
 • Career planning
 • Action plan and next steps

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är erfaren assistent på ledningsnivå. Den är en naturligt nästa steg för dig som har gått vår utbildning Executive Assistant – masterclass, men den är även öppen för dig som inte har gått masterclassen men som vill ha de senaste aktuella kunskaperna som behövs om du ska hålla dig i framkant i rollen som assistent.

Mål

Målet är att ge kunskaper för att du ska:

 • förstå och aktivt kunna ta del av organisationens verksamhet och affär
 • fungera effektivt som både formell och informell ledare
 • hantera ständig förändring och få ett "mindset" för livslångt lärande
 • hålla dig à jour med dagens och framtidens utveckling t.ex. digitalisering och andra megatrender.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

Johanna Dahlgren

Johanna Dahlgren är legitimerad psykolog med inriktning på arbetslivets psykologi. Johanna arbetar med ledningsgruppsutveckling, chefscoaching, håller utbildningar i ledarskap, kommunikation och hållbar prestation. Johanna har tidigare arbetat med stressrelaterad ohälsa och har en civilekonomutbildning med internationell erfarenhet av marknads- och kommunikationsfrågor i grunden.

Bob Dignen

Bob Dignen från York Associates i England tränar och coachar internationella chefer och team runt om i Europa att bli mer framgångsrika och effektiva i sin kommunikation.Han är författare till boken ”Effective International Business Communication”.

Mats Erwald

Mats Erwald är en mycket erfaren ledare med tyngdpunkten inom ledarskap, försäljning, marknadsföring och digitalisering. Mats har erfarenhet av att leda grupper från 2-1200 personer och har haft roller som VD, styrelseordförande, regionchef, sverigechef, säljchef mm. Mats hade sitt första VD jobb redan 1992.   

Adam Fidler

Adam Fidler is a well-known speaker at international seminars and events for Executive Assistans and the founder of Adam Fidler Academy. He has worked as a corporate Board-level Assistant in organisations such asThe Boots Company, Bank of America and Salford City College.