Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Det virtuella ledarskapet

– utveckla ditt distansledarskap

 • Lär dig utveckla ditt team och att leda med mål och visioner
 • Att motivera och bygga tillit
 • Så överkommer du distans med teknik och kunskap
Det virtuella ledarskapet

För dig som leder på distans

Att vara chef på distans har sina speciella utmaningar. Hur gör man för att skapa ett team av en grupp medarbetare som är spridda geografiskt eller kanske jobbar aktivitetsbaserat på olika ställen i huset eller kanske hemifrån? Det virtuella ledarskapet behöver en annan sorts ledarskap än då du träffar dina medarbetare dagligen.

På kursen "Att leda virtuella team" utgår vi från de områden som forskningen visar är de största utmaningarna i ett virtuellt ledarskap.

Du lär dig att leda, styra och ha kontroll på ett team och en verksamhet med medarbetarna på distans. Du lär dig att skapa teamkänsla, att motivera och inspirera på distans, att visualisera målbilder, visioner och ambitioner. Du lär dig hur du kan kommunicera framgångsrikt med dina medarbetare med hjälp av telefon, Skype och mejl.

Kursen är upplagd i fem steg med 2 x 1 dag "live" på Företagsuniversitetet och övriga delar på distans med hjälp av webbinarier och det digitala verktyget Knowly. Det ger möjlighet att redan under kursens gång börja tillämpa de nya kunskaperna. Efter kursen får du stöd i din fortsatta utveckling via en virtuell coach.

Välkommen till en aktuell och inspirerande kurs för det nya ledarskapet!

Program

Steg 1 – på distans med hjälp av digitalt stöd

Du får ca en vecka före kursen ett utskick via det digitala verktyget Knowly, göra en enkät och därefter se ett introduktionswebbinarium.

Steg 2 – en heldag på plats på Företagsuniversitetet

Ledarrollen i ett virtuellt ledarskap

 • förstå min ledarroll i det virtuella teamet
 • vad innebär det att vara ledare när man inte har medarbetarna nära sig?
 • definiera och formalisera medarbetarens ansvar
 • beslutsmetoder när besluten inte kan fattas i spontana kontakter
 • konsekvenserna av "kontroll minus"

När energin förvinner

 • medarbetarenergi – vad är det?
 • att inspirera på distans
 • självmotivation och självledarskap
 • från hygienfaktorer till motivatorer
 • att gå från piska⁄morotsfilosofin

Steg 3 – webbinarier och övningar på distans

Steg 4 – en heldag på plats på Företagsuniversitetet

Skapa trygghet

 • uppmuntra delaktighet och kreativitet
 • delegera även prestigefulla arbetsuppgifter
 • återkoppling och coachande feedback i digitala media

Visualisera din vilja

 • förstå teamets kommunikationsprocess och kulturella⁄språkliga skillnader
 • visualisera målbilder, vision och ambition för teamet

Steg 5 – handlingsplan, tillämpning och uppföljning med den virtuella coachen

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är chef och leder i en virtuell miljö, med medarbetare spridda geografiskt eller kanske i ett aktivitetsbaserat kontor.

Mål

Målet är att ge kunskaper för att du ska kunna

 • förstå din ledarroll i det virtuella teamet
 • formalisera roll och ansvar för både chef och medarbetare
 • motivera och inspirera på distans
 • visualisera målbilder, visioner och ambition för teamet
 • driva verksamheten effektivt framåt och skapa goda resultat tillsammans med teamet.

Upplägg, metod och digitalt stöd

Kursen är upplagd i fem steg med 2 x 1 dag "live" på Företagsuniversitetet och övriga delar på distans med hjälp av webbinarier och det digitala verktyget Knowly.

Kursen varvar teori med praktiska och verklighetsnära case och övningar. Med dig från kursen får du ett antal praktiska checklistor och mallar.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

David Åberg

David Åberg kan se tillbaka på sex år i ledningen för hotellkedjan Choice, som nära medarbetare till hotellmagnaten Petter Stordalen. Alla i Davids omgivning vittnar om hans unika förmåga att kombinera ett strikt resultattänkande med kreativitet, mod och lust!