Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk hantering av obestånd och konkurs ONLINE

– för bank och finansbolag

Kursen fokuserar på att ge råd och tips i hur man hanterar en svår kreditsituation i egenskap av bank, finansbolag eller kreditmarknadsbolag. Målet är att du ska känna dig trygg med hur du hanterar problemkrediter och kreditförluster.

Kurs obestånd och konkurs

Säkert agerande minskar kreditförlusterna

När kundföretag går in i en ekonomisk kris krävs det kompetent och säkert agerande. För att undvika kreditförluster så långt som möjligt är snabbt och rätt agerande avgörande. Säkerställ att personalen har rätt kompetens och att det finns tydliga och väl fungerande processer och strategier för dåliga fordringar och riskkrediter. 

I denna digitala halvdagskurs får du lära dig:

 • hur du agerar i rätt tid och på rätt sätt vid obestånd, konkurs och kreditförluster
 • vilka åtgärder som bör tas vid befarat obestånd
 • vad som händer vid kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet
 • uppmärksamma de tidiga varningssignaler och ta rätt åtgärder
 • att gå från analys till handling
 • värdering av säkerhet i form av fast och lös egendom

Digital utbildning

Utbildning Praktisk hantering av obestånd och konkurs hålls digitalt med kursledaren i realtid. Det är med andra ord som att vara på plats i ett klassrum och du kan under hela utbildningen ställa frågor till kursledaren.

Deltagare 

Kursen Praktisk hantering av obestånd och konkurs vänder sig till anställda på bank, finansbolag och kreditmarknadsbolag.

Kursledare – Praktisk hantering av obestånd och konkurs

Utbildningen leds av Håkan Dorm som är expert inom bank, med inriktning på finansiering, rekonstruktioner och obestånd. Håkan sitter i flera styrelser och agerar rådgivare avseende krediter och problemkrediter.

Program

Innehåll

 • Hur och när bör du agera vid konkurs?
 • Åtgärder vid befarat obestånd
 • Rekonstruktionens övergripande syfte 
 • Betydelse av förmånsrätten
 • Återvinning och dess risker
 • Möjligheterna till kvittning
 • Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet
 • Rättsfall där utfallet har varit gynnsamt för fordringsägare
 • Genomgång av lärorika praktikfall med autentiska konkurser och rekonstruktioner

Fakta

Mål

Utbildningen ger dig en inblick i hur du hanterar en svår kreditsituation, samt användbara och handfasta tips och råd. Målet är att du ska känna dig trygg med hur du hanterar problemkrediter och kreditförluster. 

Deltagare

Anställda på bank, finansbolag och kreditmarknadsbolag.

Kursavgift

I kursavgiften på 4 900 kr ingår kursdokumentation. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@credma.se