Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Krav och inkasso i bank och finansbolag

– rätt arbetssätt ger snabbare betalt!

Kreditmarknaden och kreditprocessen är under ständig utveckling och genomgår fortlöpande förändringar. Här får du det senaste vad gäller trender, aktuella regelverk, effektiva processer och rättsfall. Rätt agerande i rätt tid är en helt avgörande framgångsfaktor i kravprocessen.

Krav och inkasso i bank och finansbolag

För dig som vill agera i rätt tid och på rätt sätt

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • kreditprövningens betydelse för betalningsansvaret
  • rätt indrivningsmetod vid olika motparter och typ av fordran
  • förhandlingsteknik och argumentation

Program

Att utforma en kravstrategi – vad innehåller en effektiv kravprocess

Avtalsrätt

Ingående av kreditavtal och kreditprövningens betydelse för betalningsansvaret

Kravarbete vid skuldebrev

Avbetalningsavtal för konsumenter och näringsidkare

Leasingavtal

Inkassokunskap

Hur välja rätt indrivningsmetod?

Hur uppnå högsta lyckandegrad?

Summarisk process och kreditsäkerhetshantering

Tvistemål

Verkställighet – vad kan utmätas?

Preskription

Skuldsanering

Förhandlingsteknik och konsten att lyckas med telefonkrav

Aktuella rättsfall och praxis

Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått kunskap i konsten att effektivisera kravprocessen och driva framgångsrik inkassering av fordringar.

Deltagare

Du som jobbar med eller ansvarar för kravprocessen inom bank och finans.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Jane Sörman

Jane Sörman är jurist och är kreditchef på Avida Finans AB sedan 15 år. Jane var också ansvarig för Avidas inkassohantering i många år och är väl insatt i kravprocessens alla steg när det gäller leasing, avbetalning och lån mot konsumenter och företag.