Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Krav och inkasso i bank och finansbolag

– rätt arbetssätt ger snabbare betalt!

Kreditmarknaden och kreditprocessen är under ständig utveckling och genomgår fortlöpande förändringar. Här får du det senaste vad gäller trender, aktuella regelverk, effektiva processer och rättsfall. Rätt agerande i rätt tid är en helt avgörande framgångsfaktor i kravprocessen.

Krav och inkasso i bank och finansbolag

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 • Ingående av kreditavtal och kreditprövningens betydelse för betalningsansvaret
 • Kravarbete vid skuldebrev
 • Leasingavtal
 • Hur uppnå högsta lyckandegrad?
 • Skuldsanering
 • Aktuella rättsfall och praxis

Program

 • Att utforma en kravstrategi – vad innehåller en effektiv kravprocess
 • Avtalsrätt
 • Ingående av kreditavtal och kreditprövningens betydelse för betalningsansvaret
 • Kravarbete vid skuldebrev
 • Avbetalningsavtal för konsumenter och näringsidkare
 • Leasingavtal
 • Inkassokunskap
 • Hur välja rätt indrivningsmetod?
 • Hur uppnå högsta lyckandegrad?
 • Summarisk process och kreditsäkerhetshantering
 • Tvistemål
 • Verkställighet – vad kan utmätas?
 • Preskription
 • Skuldsanering
 • Förhandlingsteknik och konsten att lyckas med telefonkrav
 • Aktuella rättsfall och praxis
 • Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått kunskap i konsten att effektivisera kravprocessen och driva framgångsrik inkassering av fordringar.

Deltagare

Du som jobbar med eller ansvarar för kravprocessen inom bank och finans.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se