Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbart kassaflöde

– externa trender och drivkrafter

En osäker global konjunktur har gjort att likvida medel i näringslivet blivit en bristvara. Hållbart kassaflöde innebär en strategisk, djup och hållbar insikt kring ett företags olika flöden. De flesta företag kan åstadkomma en radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn och genomgång av alla betalningsflöden.

Hållbart kassaflöde

Genom denna tvådagarskurs får du bland annat lärdom om:

  • Cash Management och relaterade begrepp
  • Olika sätt att kapitalisera ett bolag
  • Affärsmodellens betydelse för kassaflödet
  • Vad ett hållbart kassaflöde innebär och hur det påverkar bolagets resultat och utveckling
  • Hur du effektiviserar betalningsflöden
  • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet

Program

Cash Management och relaterade begrepp

Olika sätt att kapitalisera ett bolag

Affärsmodellens betydelse för kassaflödet

Vad ett hållbart kassaflöde innebär och hur det påverkar bolagets resultat och utveckling

Hur man effektiviserar betalningsflöden

Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet

Valutariskhantering

Hur du prognostiserar betalningsflöden

Konsten att göra användbara och tillförlitliga kassaflödesanalyser

Genomgång av de viktigaste nyckeltalen relaterade till bransch

Hur du utformar relevant rapportering för bästa uppföljning av verksamheten

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå vikten av ett hållbart kassaflöde och hur det påverkar bolagets resultat och utveckling. Deltagarna ska även få insikt i hur man gör användbara kassaflödesanalyser, hur man effektiviserar betalningsflödena, förstå innebörden av olika internationella betalnings- och leveransvillkor, vilka risker som uppstår vid internationella affärer samt hur dessa risker bör hanteras. Dessutom får kursdeltagaren tips på olika Cash Management-lösningar, hur de upphandlas och vad man bör se upp med.

Deltagare

Anställda inom företagets ekonomi, finansavdelningar och kreditavdelningar samt kundrådgivare på banker. Denna kurs vänder sig till de som behöver praktisk vägledning vid upprättande och analys av kassaflöde, samt tips och varningar på vad som kan gå fel

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Markus Håkansson

Markus Håkansson är auktoriserad revisor, certifierad affärsrådgivare och konsultchef för Grant Thorntons svenska hållbarhetsteam. Han har gedigen erfarenhet som sträcker sig från personalintensiva tjänstemannaföretag till kapitalintensiva tillverkande företag.

Monika Lindberg

Monika Lindberg