Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbart kassaflöde

– externa trender och drivkrafter

Hållbarhet har blivit ett prioriterat område inom det finansiella systemet. Snart träder stora delar av EU-kommissionens handlingsplan för hållbar tillväxt i kraft, och det finns än mer att vänta under året. Målsättningen är att omdirigera kapitalflöden för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt, integrera hållbarhet i riskhanteringen samt främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i ekonomin som helhet.

Hållbart kassaflöde

Genom denna tvådagarskurs får du lära dig:

 • Hållbara affärsmodeller och dess betydelse för kassaflödet
 • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
 • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
 • Varför hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt företagande och hur det relaterar till ökad lönsamhet
 • Hur hållbarhetsaspekterna implementeras i ekonomistyrningen 
 • Hur icke-finansiell och finansiell data hör ihop och påverkar varandra och bolagets kassaflöde

Program

 • Cash Management och relaterade begrepp
 • Valutariskhantering 
 • Konsten att göra användbara och tillförlitliga kassaflödesprognoser 
 • Genomgång av de viktigaste nyckeltalen relaterade till bransch
 • Olika sätt att kapitalisera ett bolag
 • Innebörden av olika internationella betalnings- och leveransvillkor
 • Hur kassaflödet påverkar bolagets resultat och utveckling
 • Hur du effektiviserar betalningsflödena
 • Hur du utformar relevant rapportering för bästa uppföljning av verksamheten
 • Hur du prognostiserar betalningsflödena
 • Koppling mellan resultat och kassaflöde
 • Koppling mellan skatt och kassaflöde

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå vikten av ett hållbart kassaflöde och hur det påverkar bolagets resultat och utveckling. Deltagarna ska även få insikt i hur man gör användbara kassaflödesanalyser, hur man effektiviserar betalningsflödena, förstå innebörden av olika internationella betalnings- och leveransvillkor, vilka risker som uppstår vid internationella affärer samt hur dessa risker bör hanteras. Dessutom får kursdeltagaren tips på olika Cash Management-lösningar, hur de upphandlas och vad man bör se upp med.

Deltagare

Anställda inom företagets ekonomi, finansavdelningar och kreditavdelningar samt kundrådgivare på banker. Denna kurs vänder sig till de som behöver praktisk vägledning vid upprättande och analys av kassaflöde, samt tips och varningar på vad som kan gå fel

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Markus Håkansson

Markus Håkansson är auktoriserad revisor, Certifierad affärsrådgivare och Konsultchef för Grant Thorntons svenska hållbarhetsteam. Stor erfarenhet som sträcker sig från personalintensiva tjänstemannaföretag till kapitalintensiva tillverkande företag.

Monika Lindberg

Monika Lindberg är auktoriserad redovisningskonsult och Certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton. Arbetat inom näringslivet i över 30 år som redovisnings-, ekonomichef samt konsult. Erfarenhet främst från ägarledda små och medelstora bolag inom vård, bygg och tjänstebolag.