Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad kreditchef - del 2

Accounting Principles

Accounting Principles är en av fyra delkurser i "Diplomerad kreditchef", en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen behandlar redovisningsprinciper, bokslut och finansiell rapportering för att kunna göra säkrare kreditbedömningar och ha en kvalificerad dialog med kunden.

2216 - Diplomerad kreditchef - del 2

Delkurs 2:
Accounting Principles 

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i redovisningsprinciper, bokslut och finansiell rapportering för att kunna göra säkrare kreditbedömningar och ha en kvalificerad dialog med kunden.

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på onsdagförmiddagar under tolv veckor. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Utbildningen genomförs huvudsakligen på engelska och kurslitteraturen är på engelska. 

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom redovisning, bokslut och finansiell rapportering och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Utbildningsledare 

Kursen leds av Mary Delahunty från CICM, som på ett säkert sätt lotsar dig mot examen och samtidigt ger dig ett internationellt perspektiv, samt Monika Lindberg från Grant Thornton, som kompletterar med svenska redovisningsregler. Självfallet erbjuder utbildningen också möjlighet att nätverka och utbyta best practices med andra kreditchefer och credit controllers.

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 2 "Accounting Principles" är 15 900 kronor exkl. moms och examinationen kostar 135 GBP (ca 1 700 kronor). Om du bokar dig till samtliga fyra delkurser är kursavgiften 63 600 kronor exkl. moms.

En del i "Diplomerad kreditchef"

Delkurs 2 "Accounting Principles" är en av fyra delkurser som ingår i diplomprogrammet "Diplomerad kreditchef", som bygger på den internationella examen "Diploma in Credit and Collections". Övriga tre delkurser som erbjuds i Sverige är:

Credit Management
Business Environment
Credit Risk Management

Program

Unit 2: Accounting Principles

 • Accounting principles and techniques
  Reasons for keeping accounts
  Account, ledger and transaction types
  The accounting equation
  Rules of double entry, cash and credit transactions, VAT and discounts
  Use of control accounts to ensure ledger accuracy
 • Trial balance and financial statements
  Trial balances as a platform for financial statements
  Error correction, undetected errors and suspense account
  Statements: Income, Financial Position and Retained Earnings Reconciliation
  Adjustments to monetary values
  Concepts, conventions and accounting standards
 • Differences in financial reporting
  Sole trader and micro, small, medium and large company reporting
  Regulatory/legal requirements (FRS/UK Companies Act)
  Company report content by management and auditors
  Relative usefulness to credit managers
   
 • Budgetary control
  Budgetary control process
  Different buget types
  Cash budgets and relevance
  Variance analysis
 • Business performance
  Working capital
  Cash operating cycle
  Ratio calculation and meaning
  Business performance measurement

Kursledare

STOCKHOLM

Mary Delahunty