Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad kreditchef - del 1

Credit Management

Credit Management är en av fyra delkurser i "Diplomerad kreditchef", en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen behandlar affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export.

Diploma in Credit and Collection - högre kreditchefsutbildning

Delkurs 1:
Credit Management
- trade, export and consumer 

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export.

Utbildningen har en tydlig struktur med läsanvisningar för varje vecka. Varje undervisningspass genomförs digitalt med livesändning på onsdagar 09.30-11.30 under tio veckor. Därutöver förväntas du studera på egen hand ca 1-3 timmar per vecka. Hälften av kurstillfällena genomförs på engelska och hälften på svenska. Kurslitteraturen är på engelska. 

Deltagare

Utbildningen riktar sig till kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Utbildningsledare 

Kursen leds av Kevin Artlett från CICM, som på ett säkert sätt lotsar dig mot examen och samtidigt ger dig ett internationellt perspektiv, samt Jan Hansson, Vice President Collection på Klarna som både anpassar utbildningen till svenska förhållanden och tillför sin specialistkompetens inom krav och inkasso. Självfallet erbjuder utbildningen också möjlighet att nätverka och utbyta best practices med andra kreditchefer och credit controllers.

Kursavgift

Kursavgift för delkurs 1 "Credit Management" är 15 900 kronor exkl. moms och examinationen kostar 135 GBP (ca 1 700 kronor). Om du bokar dig till samtliga fyra delkurser är kursavgiften 63 600 kronor exkl. moms.

En del i "Diplomerad kreditchef"

Delkurs 1 "Credit Management" är en av fyra delkurser som ingår i diplomprogrammet "Diplomerad kreditchef", som bygger på den internationella examen "Diploma in Credit and Collections".  Övriga tre delkurser som erbjuds i Sverige är:

Accounting Principles 
Business Environment
Credit Risk Management

Program

Unit 1: Credit Management

 • Value of credit
  Definition of credit
  Cost of credit
 • Organisation of the credit function
  The credit department
  Credit policy
 • Credit customers and arrangements
  Customers
  Credit agreements
  Documents 
 • Credit risk control
  Risk assessment and control
  Information sources and their value
  Scoring
  Insurance
 • Credit documents and systems
  Customer master file
  Sales ledger system
  AI and Machine Learning
 • Collections methods and legal action
  Targets and use of resources
  Methods
  Dealing with problems
  Legal procedures and use of third parties

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått fördjupade kunskaper i affärsinriktad credit management samt krav- och inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och export. Deltagarna ska också ha fått tillräckliga kunskaper för att delta i examination av "Credit Management" (en av fyra delkurser) i den internationella examen "Diploma in Credit and Collections", i Sverige kallad "Diplomerad kreditchef".

Deltagare

Kreditchefer och credit controllers som vill få fördjupade kunskaper för sitt arbete inom credit management, och som vill få möjlighet att avlägga examen för ett internationellt erkänt diplom. Utbildningen passar även dig med höga ambitioner som är redo för nästa steg och vill ha mer ansvar.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM