Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Strategisk internkommunikation ONLINE

– en dag online med livesändning, en dag på plats på Företagsuniversitet

 • Så får du alla att leva varumärket
 • Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Hur skapar jag värde i kärnverksamheten?
Strategisk internkommunikation ONLINE

För dig som vet att varumärkesarbetet börjar inifrån

Intern kommunikation hamnar ibland litet i skymundan, trots att det ska vara en naturlig del av organisationens totala kommunikation. Internkommunikation bygger såväl engagemang och motivation som intern stolthet, vilket stärker varumärket externt. Som internkommunikatör stöttar du både det kommunikativa ledarskapet och medarbetardialogen i organisationen.

På kursen "Strategisk internkommunikation" får du som arbetar med internkommunikation eller är chef med kommunikationsansvar en stabil plattform att stå på, så att du kan agera som en nyckelspelare i det integrerade kommunikationsarbetet.

Du lär dig bland annat att använda sociala kanaler och storytelling, hur internkommunikationen stärker organisationens varumärke och mer om internkommunikatörens förändrade roll.

Kursen kombinerar teori och konkreta case men innehåller också trendspaning och kunskap om hur interna kulturskillnader kan hanteras.

Välkommen till en praktisk och verklighetsnära kurs i strategisk internkommunikation, på Företagsuniversitetet!

Program

Dag 1

Internkommunikationens förändrade roll

 • från megafon till verksamhetsstöd

Internkommunikatörens förändrade roll

 • från att fylla kanaler till att hantera medarbetarinteraktion
 • från reaktiv till proaktiv coach

Internkommunikation och varumärke

 • varför ett modernt varumärke inte kan utvecklas utan internkommunikation
 • att leva varumärket

Att välja kanaler

 • hur vet jag vilka som är bäst?
 • storytelling, den bästa blandningen av sociala och traditionella kanaler

Att använda sociala kanaler i internkommunikationen

 • just another channel, eller? Hur kontrollera de okontrollerbara kanalerna?
 • hur kan tankarna bakom sociala medier användas i de mer traditionella interna kanalerna?
 • hur kommunicera med medarbetare som inte är uppkopplade?

 

Dag 2

Hantera svårigheter internt

 • hantera kulturskillnader i kommunikationen
 • att överleva och få något gjort i det internpolitiska spelet
 • att integrera med de andra kommunikationsdisciplinerna

Att stötta det kommunikativa ledarskapet

 • hur blir kommunikation en naturlig del av ledarstilen?
 • från ledningsstöd till medarbetarstöd
 • att stötta medarbetardialogen

Intranät i metamorfos

 • från HR:s svarta hål till intern wiki

Trender inom internkommunikation

 • vad finns bakom nästa vägkrök, och kan vi dra nytta av detta redan idag?

Fakta

Upplägg

Kursen är uppdelad i två delar: en dag online med interaktiv livesändning via Zoom och en dag på plats i Företagsuniversitetets lokaler i Globen City efter sommaren. Du får material före kursen samt möjlighet att under kursens gång ställa frågor till kursledaren och göra övningar både individuellt och i grupp.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har jobbat ett tag med internkommunikation, till kommunikationsstrateger och chefer med kommunikationsansvar. För dig som är ny i rollen och som vill ha en grundläggande utbildning i internkommunikation finns kursen Internkommunikation – baskurs.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som gör att du kan:

 • förstå och agera på internkommunikationens nya spelplan
 • inse förändringarna i yrkesrollen och hur du själv driver dessa
 • förstå och visa hur du skapar värde till kärnverksamheten
 • bli proaktiv coach, i stället för reaktiv materialproducent
 • bli en efterfrågad nyckelspelare i att stötta det kommunikativa ledarskapet
 • få internkommunikationen att bli en integrerad del i den totala kommunikationen
 • tillämpa ett antal konkreta metoder och verktyg för att arbeta strategiskt med internkommunikationen i olika situationer.