Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

– från bevakning, via analys till strategiska slutsatser och handling

 • Vilken nytta och vilka värden ger omvärldsanalysen?
 • Så samlar du in information, insikter och kunskap
 • Förstå och tolka olika utvecklingsmönster, dra slutsatser och paketera resultaten
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

För dig som vill se vad du behöver förstå

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är begrepp och arbetsuppgifter som blivit vardagsmat för många yrkesroller. Men räcker det att googla sina sökord och göra en SWOT-analys för att få hela bilden? Och när är man egentligen ”klar”?

På Företagsuniversitetets kurs "Omvärldsbevakning och omvärldsanalys" lär du dig hur du rent praktiskt bäst arbetar med omvärldsbevakning och -analys, löpande eller vid specifika tillfällen. Du får en stringent metod och konkreta verktyg för att planera, strukturera och genomföra arbetet – från bevakning, via analys till strategiska slutsatser och actions.

Du får också lära dig hur du kan samverka i arbetet och utifrån vunna insikter skapa konkreta rapporter som kan användas som beslutsunderlag i din organisation och stödja ledning, sälj, marknad och andra målgrupper.

Kursen anpassas utifrån deltagarnas erfarenheter och behov. Den vänder sig till alla som, i sitt arbete, har i uppdrag att bevaka eller analysera vad som händer inom respektive bransch, som är ny i en bevakande/analyserande roll eller som vill ha mer praktiska och teoretiska kunskaper om omvärldsbevakning.

Teori varvas med praktik och alla ges möjlighet att ta fram en skarp rapport utifrån ett eget case med en specifik frågeställning. Kursledare är Johanna Laurent, expert på omvärldsbevakning.

Program

Dag 1

09.45Kaffe och samling

10.00Vad är omvärldsanalys

 • introduktion
 • lär dig olika begrepp inom omvärldsanalysen
 • vilken nytta och vilka värden kan omvärldsanalysen ge dig och organisationen?

Vikten av omvärldsanalys – reellt värde för verksamheten

 • vilken slutprodukt vill du ha?
 • lär dig hur du gör löpande och /eller fördjupad bevakning och analys

Bästa verktygen för bevakningen

 • så planerar och strukturerar du din omvärldsbevakning
 • praktisk kunskap i hur du samlar in information, insikter och kunskap på bästa sätt
 • källor, källkritik och urval
 • använd smarta verktyg och hjälpmedel för insamling

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

08.45Kaffe och samling

09.00Identifiera, analysera, förpacka och paketera

 • identifiera och analysera olika aktörer
 • lär dig förstå och tolka olika system, utvecklingsmönster, "svarta svanar" och disruptions
 • så drar du slutsatserna och paketerar resultaten optimalt

Kommunicera resultaten och få effekt

 • praktiska verktyg för bästa kommunikation av resultaten
 • så får du omvärldsanalysen att bli beslutsunderlag för konkreta actions

16.00Avslutning dag 2

Fakta

Deltagare

Kommunikatörer, webbredaktörer, produktchefer, marknadschefer, strateger, projektledare och alla andra som behöver få konkreta vertyg för att systematiskt ta sig an omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • ha insikt i hur omvärldsanalys och bevakning kan ge reellt värde
 • praktiskt kunna arbeta med omvärldsbevakning och -analys löpande eller vid specifika tillfällen

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Johanna Laurent

Johanna Laurent, Wide Narrow Intelligence AB, har i över 15 år arbetat med omvärldsanalys och strategiskt utvecklingsarbete i företag, myndigheter och andra organisationer. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Hon har också, tillsammans med kollegan Linda Genf, gett ut boken ”Omvärldsanalys i praktiken”. I den här kursen delar hon med sig av sina erfarenheter samt de verktyg och modeller som hon själv använder och lär ut i sitt arbete.