Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Möten och protokoll ONLINE

– online med livesändning

 • Medverka till väl förberedda möten
 • Skapa klarhet med entydiga protokoll
 • Så väljer du rätt språk och stil
Möten och protokoll Online

Så bidrar du till effektiva möten och säkerställer dokumentationen

Idag ägnas mer tid än någonsin åt möten av olika slag. Du som fungerar som mötessekreterare har en avgörande roll för att den tiden är väl använd, genom att säkerställa att det som sagts och beslutats återges tydligt i protokoll eller minnesanteckningarna.

På kursen "Möten och protokoll" lär du dig att planera för och genomföra olika slags möten tillsammans med mötesledaren samt att skriva olika typer av protokoll och minnesanteckningar. Du får kunskaper om stil, språk, ordval och teknik.

Kursen vänder sig till dig som är assistent, projektledare eller som i annan roll förbereder möten och skriver protokoll  och minnesanteckningar.

Välkommen till en aktuell och praktisk utbildning som ger dig kunskaper som du har användning för direkt – dagen efter kursen!

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00"Mötes-Sverige" – så ser det ut

Olika typer av möten och sammanträden

 • bolagsstämma eller årsmöte
 • styrelsesammanträde
 • ledningsgruppsmöte

Kallelse och agenda

12.30Lunch

13.30Tydliga och korrekta protokoll

 • beslutsprotokoll
 • diskussionsprotokoll
 • referatprotokoll

Protokollspråk – finns det?

 • från kanslisvenska till korrekt skriven vardagssvenska
 • ordval
 • rätt stil i protokollet

Att tala och skriva så att alla förstår

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Anteckningsteknik – konsten att sammanfatta

 • nyckelord
 • mindmap

Redigera och bearbeta mötesanteckningar

Protokollskrivning

Genomgång av protokollen

11.30Lunch

12.30Mötesträning

 • att delta i och leda möten
 • praktisk mötesträning

15.30Sammanfattning

16.00Kursavslutning

Fakta

Metod

Vårens kurs går "live" på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand. Du får material före kursen och uppföljning efter.

Deltagare

Assistenter och sekreterare, projektledare och andra som ska leda eller delta i möten, skriva protokoll eller minnesanteckningar samt göra sammanfattningar av vad som sagts eller beslutats.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • skriva protokoll och sammanfattningar på korrekt och enkel svenska
 • planera och genomföra möten
 • föra anteckningar under mötet
 • upprätta olika typer av protokoll.