Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Marknadskoordinator

– praktisk utbildning för marknadsassistenter och marknadskoordinatorer

 • Din marknad, ditt varumärke och dina målgrupper
 • Kommunikation och samordning för lyckade marknadsaktiviteter
 • Säljande kommunikation i digitala kanaler
 • Interna och externa relationer
Marknadskoordinator

För dig som vill framtidssäkra dig i rollen som marknadskoordinator

Dagens sätt att kommunicera och marknadsföra genom att dela information i olika kanaler och på olika plattformar ställer stora krav på dig som marknadskoordinator. Du skapar resultat utifrån givna planer och samordnar arbetet med båda köpta och förtjänade kanaler. Du arbetar med digital PR och med att driva och ta fram kampanjer tillsammans med kollegor på marknads- eller kommunikationsavdelningen. Du har överblick, prioriterar och skapar bästa ROI på marknadsinvesteringarna.

Häng med några av Sveriges främsta experter inom marknad och kommunikation! Loredeana Jelmini, Mikael Rosén, Geta Kroon och Sofie Nylén delar med sig av sina kunskaper, långa erfarenhet och bästa tips på ett pedagogiskt och entusiasmerande sätt.

På utbildningen "Marknadskoordinator" utvecklar du dina digitala och analoga färdigheter inom marknadskommunikationens alla delar – från SWOT-analys, målgrupps- och konkurrentanalys, marknadsundersökningar och varumärkespositionering till internkommunikation, byråkontakter, kreativa processer och effektiva pitcher.

Vi mixar aktuella teoretiska kunskaper, trender och tendenser med praktiska verklighetsnära övningar. Du får använda dina nya kunskaper i en projektuppgift, i form av en kampanjplan, som redovisas i slutet av utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i fyra block à två dagar i månaden vilket gör att du kan arbeta som vanligt parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Program

Block 1

Marknadsföring och kommunikation– a och o för en marknadskoordinator

 • information, kommunikation, marknadsföring och försäljning – begrepp och terminologi
 • AIDAS och andra kommunikationsmodeller
 • framgångsrika kommunikationsprojekt – olika case
 • presentation av projektuppgiften

Rollen som marknadskoordinator – arbetsuppgifter, ansvar och utmaningar

 • vad innebär det att vara marknadskoordinator?
 • roller och relationer, internt och externt
 • internkommunikation

Vem är kunden och hur ser marknaden ut?

 • målgruppsanalys – segmentering och val av målgrupper
 • marknads- och och konkurrensanalys
 • beslutsprocesser och köproller

Marknadsföringens praktiska verktyg

 • SWOT-analys
 • konkurrentanalys
 • trendanalys
 • faktainsamling, syfte och metod
 • undersökningsmetodik, marknadsundersökningar och källor
 • utvärderingar

Praktiska övningar, diskussion och reflektion

Block 2

Arbete med projektuppgiften

 • introduktion och genomgång
 • projektmall

Ett starkt varumärke – hur skapar man det?

 • vikten av ett starkt varumärke
 • identitet, image och profil
 • vad kännetecknar ett starkt varumärke?
 • positionering – den unika idé du ska tjäna pengar på

Marknadsinformation – lär känna din marknad

 • syfte och metod
 • källor
 • marknadsundersökningar

Marknadskommunikation som säljer

 • vad ska vi säga och vad är egentligen bra reklam?
 • välj rätt kanaler och media
 • välj och formulera budskap – hjärta eller hjärna
 • PR, sponsring och events som ger effekt

Planera för lyckade kommunikationsprojekt

 • lär dig sätta SMARTA mål och identifiera behov
 • hur hänger allt ihop – koppling till försäljning och ekonomi
 • den perfekta marknadskommunikationsmixen, finns den?
 • hur förstärker kommunikationsprojektet varumärket
 • olika sätt att mäta och följa upp kampanjer

Praktiska övningar, diskussion och reflektion

Block 3

Effektiva och attraktiva texter för webben

 • skriva kort – välj ut det viktigaste
 • bestäm syfte med varje enskild text
 • målgrupp – vem du riktar dig till
 • sökord och hur du ska välja rätt
 • led läsaren/mottagaren vidare i digitala kanaler
 • så får du bättre effekt – enkelt att beräkna
 • arbete med verkliga case

Sälj din idé med en tydlig och säljande pitch

 • sälj in din idé med övertygande argument
 • utveckla en bekväm och säker presentationsstil
 • välj verktyg efter situation

Digital kommunikation – sociala medier och webb

 • hur skiljer sig webb och digitala medier från andra marknadsföringskanaler?
 • strategi och hantverk när man utformar digital kommunikation
 • hur optimerar man webbplatsen för att synas i sökmotorer?
 • hur påverkas företag och organisationer av sociala medier
 • använda sociala medier i företagets kommunikation

Praktiska övningar, diskussion och reflektion

 

Block 4

Köpa kommunikationstjänster

 • så arbetar en reklambyrå
 • att samarbeta med reklam-, PR- och mediabyråer
 • den kreativa processen
 • rätt och fel i reklamen

Projektuppgiften

 • praktiskt arbete med projektuppgiften med handledare
 • muntlig och skriftlig rapportering av praktikfallen

Presentation av projektarbetet

 • muntlig och skriftlig rapportering av praktikfallen

Summering och avslutning

Fakta

Tider

Första dagen i varje block 10.00-17.00, följande dagar 09.00-16.00

Deltagare

Marknadskoordinatorer, marknadsassistenter, kommunikatörer, assistenter och andra medarbetare på marknadsavdelningen.

Mål

Utbildningens mål är att ge kunskaper som behövs för att

 • framgångsrikt driva olika typer av marknadsprojekt
 • förstå och kunna använda marknadsföringstermer
 • upprätta en kampanjplan
 • köpa reklam och PR-tjänster
 • genomföra säljande presentationer
 • skriva effektiva texter för webb och sociala medier.

Metod

Utbildningen varvar teori och praktik. Tid ges för diskussion och reflektion. En projektuppgift går som en röd tråd genom utbildningen och innebär att du tillsammans med andra i grupp ska ta fram en kampanjplan.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Loredana Jelmini

Loredana Jelmini är marknadskommunikatör och en erfaren utbildare inom marknadskommunikation, försäljning och varumärken. Med över 20 års erfarenhet av ledande roller som marknads- och kommunikationschef har hon arbetat med många av Sveriges mest välkända och respekterade varumärken inom såväl offentlig förvaltning och civilsamhälle som inom kulturella och kreativa näringar. Med passion och uthållighet guidar och coachar hon organisationer, företag och studenter genom deras utmaningar i syfte att skapa resultat, utveckling och ihållande affärsmöjligheter.

Mikael Rosén

Mikael Rosén är copywriter med lång erfarenhet från yrket, mycket uppskattad föreläsare och utbildare samt författare till bland annat boken Skriva för att övertyga som kom ut 2012.

Sofie Nylén

Sofie Nylén är utbildningskonsult med examen från Lärarhögskolan. Sofie är expert på skriftlig och muntlig kommunikation och har lång erfarenhet av kommunikations- träning på alla nivåer. Sofie brinner för pedagogik och är en stjärna på att lära ut och coacha genom positiv och konstruktiv feedback. Sofie får människor att växa och våga.

Margareta Kroon

Margareta Geta Kroon har mer än 15 års erfarenhet som marknadschef på både stora och små, svenska och internationella bolag som bl.a. Mexx, Rikskuponger och Delicard. Hon är i dag varumärkes- och kommunikationskonsult med tonvikt på idéburna organisationer såsom Hyresgästföreningen, Svensk sjuksköterskeförening och Storsthlm.