Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kriskommunikation i praktiken

– undvik och hantera förtroendekriser

 • Så undviker du förtroendekriser
 • När drevet går – så gör du
 • Kriskommunikation i traditionella och sociala medier
Kriskommunikation i praktiken

För dig som vill bygga och skydda förtroende och rykte

De senaste åren har präglats av flera förtroendekriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har företagets förtroendekapital och rykte varit så sköra.

Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet blir allt hårdare och kunder ställer högre krav på transparens och korrekt agerande. I sociala medier sprids kritik och spekulationer som ringar på vattnet.

Samtidigt är krishantering väldigt komplexa processer, som få har praktisk erfarenhet av. Även den mest vana personen får tunnelseende när problemen hopar sig, när den berömda reptilhjärnan slår till så att du inte kan tänka klart eller fatta hållbara beslut.

Välkommen till en kurs som ger dig konkreta verktyg för att undvika och hantera förtroendekriser; från strategiskt viktiga vägval till handfasta råd i ditt operativa arbete - både i sociala och traditionella medier!

Den första kursomgången fick otroliga 4,9 av 5,0 möjliga i betyg.

Program

09.45Kaffe serveras

10.00Förtroendekriser

 • vad är en förtroendekris och varför uppstår den?
 • undvik och hantera förtroendekriser
 • krishanteringens grunder och framgångsfaktorer

När drevet ändå går

 • så gör du när drevet går – praktisk krishantering
 • medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • ditt medieframträdande – så hanterar du journalister

12.30Lunch

13.30Kriskommunikation i olika medier

 • skillnaden mellan traditionella medier och sociala medier
 • de sociala mediernas fulla potential i en kris
 • kriskommunikation i sociala medier – så gör du när drevet går

Förebyggande krisarbete

 • krisgruppens sammansättning
 • hur ska krisplanen se ut och vad ska den innehålla?
 • krisrutiner som hjälper, inte stjälper!

17.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som arbetar med säkerhet eller med kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande men också till alla som av andra anledningar har kontakt med journalister eller behöver kunna hantera mediala kriser.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • bygga och skydda organisationens förtroende och rykte
 • arbeta strukturerat och effektivt när krisen kommer
 • förbättra krisrutinerna och skapa en stark krisgrupp

Inför kursen

Kursen innehåller moment där du tillsammans med kursledaren diskuterar din organisations befintliga rutiner. För att få ut så mycket som möjligt av kursen är det bra om du tar med relevanta dokument, som krisplan, mediepolicy och/eller policy för kriskommunikation.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Jeanette Fors-Andrée

Jeanette Fors-Andrée är krishanterare, medietränare och medierådgivare i egen verksamhet. Hon har arbetat med förtroendekriser i 13 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser och mediala granskningar, bland annat från en roll inom Svenskt Näringsliv. Hon har en akademisk bakgrund som forskare i förtroendekriser och kriskommunikation och har skrivit tre böcker på området.