Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Event Management ONLINE

– skapa event och möten med mening

 • Från första brief till genomförande och efterarbete
 • Så säkrar och levererar du uppdraget
 • Lär dig sätta budskap, innehåll och format
Event Management Online

För dig som vill skapa lyckade happenings

Brukar du få ansvaret för att arrangera företagets kickoffer, kundevent och stora möten? Vi har tillsammans med en av Sveriges bästa eventbyråer, Eventyr, tagit fram en utbildning som ger dig praktiska och direkt användbara kunskaper om hela processen, från brief till genomförande och efterarbete.

För att kunna koordinera och projektleda större event krävs både hårda och mjuka kunskaper. Du måste kunna arbeta strukturerat med projektet, sätta upp och följa tidsplanen, kommunicera tydligt med både beställare (ofta ledningen) och leverantörer. Oftast är det också du som får ge förslag till innehåll och hitta den röda tråden. Det som för andra är en festlig kväll eller en trevlig resa med kollegorna är för dig en lång process, från den första briefen till praktiskt genomförande, och oftast även en hel del efterarbete.

Kursledare för kursen Event Management är Jennie Barkselius, sales manager, och Nicklas Carlström, senior projektledare, på Eventyr. Tillsammans besitter de en enorm kunskap och erfarenhet av att arrangera och projektleda olika typer av event.

Välkommen till en praktisk och inspirerande onlinekurs med livesändning som lär dig att skapa proffsiga, meningsfulla och minnesvärda event!

Program

Kursinnehåll

Processen från brief till genomfört event

 • ta emot och granska en brief av beställaren (ledningsgruppen, VD/HR)
 • genomgång av en briefmall steg för steg
 • säkerställa vilket team jag har, vem som tar beslut och budget
 • skapa innehåll med önskvärd effekt
 • förbereda och bygga förväntan hos målgruppen innan eventet
 • hjälpmedel att använda före och efter eventet
 • kommunikation med leverantörer
 • produktionsmall med budget, tidsplan och körschema
 • praktiskt genomförande
 • efterarbete

Arbete med ett praktiskt case

 • Skapa en produktionsmall för ett event
 • Göra kalkyl och budget för eventet

Fakta

Upplägg

Kursen går "live" på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand. Du får material före kursen och uppföljning efter.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som i din roll arrangerar, koordinerar och projektleder olika typer av event, som t.ex företagets kickoffer, kundevent eller liknande.

Mål

Målet är att ge kunskaper för att kunna:

 • projektleda hela processen från idé och brief till färdigt och genomfört event
 • ta emot och granska en brief av beställaren
 • skapa innehåll och en röd tråd i eventet
 • använda de hjälpmedel och verktyg som står till buds
 • kommunicera med leverantörer
 • praktiskt genomföra eventet
 • "knyta ihop säcken" och följa upp eventet.