Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Event Management

– skapa event och möten med mening

 • Från första brief till genomförande och efterarbete
 • Så säkrar och levererar du uppdraget
 • Lär dig sätta budskap, innehåll och format
Event Management

För dig som vill skapa lyckade happenings

Brukar du få ansvaret för att arrangera företagets kickoffer, kundevent och stora möten? Vi har tillsammans med en av Sveriges bästa eventbyråer, Eventyr, tagit fram en utbildning som ger dig praktiska och direkt användbara kunskaper om hela processen, från brief till genomförande och efterarbete.

För att kunna koordinera och projektleda större event krävs både hårda och mjuka kunskaper. Du måste kunna arbeta strukturerat med projektet, sätta upp och följa tidsplanen, kommunicera tydligt med både beställare (ofta ledningen) och leverantörer. Oftast är det också du som får ge förslag till innehåll och hitta den röda tråden. Det som för andra är en festlig kväll eller en trevlig resa med kollegorna är för dig en lång process, från den första briefen till praktiskt genomförande, och oftast även en hel del efterarbete.

Kursledare för kursen Event Management är Jennie Barkselius, sales manager, och Nicklas Carlström, senior projektledare, på Eventyr. Tillsammans besitter de en enorm kunskap och erfarenhet av att arrangera och projektleda olika typer av event.

Välkommen till en praktisk och inspirerande kurs som lär dig att skapa proffsiga, meningsfulla och minnesvärda event!

Program

Dag 1

Processen från brief till genomfört event

 • ta emot och granska en brief av beställaren (ledningsgruppen, VD/HR)
 • genomgång av en briefmall steg för steg
 • säkerställa vilket team jag har, vem som tar beslut och budget
 • skapa innehåll med önskvärd effekt
 • förbereda och bygga förväntan hos målgruppen innan eventet
 • hjälpmedel att använda före och efter eventet
 • kommunikation med leverantörer
 • produktionsmall med budget, tidsplan och körschema
 • praktiskt genomförande
 • efterarbete

Dag 2

Arbete med ett praktiskt case

 • Skapa en produktionsmall för ett event
 • Göra kalkyl och budget för eventet

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som i din roll arrangerar, koordinerar och projektleder olika typer av event, som t.ex företagets kickoffer, kundevent eller liknande.

Mål

Målet är att ge kunskaper för att kunna:

 • projektleda hela processen från idé och brief till färdigt och genomfört event
 • ta emot och granska en brief av beställaren
 • skapa innehåll och en röd tråd i eventet
 • använda de hjälpmedel och verktyg som står till buds
 • kommunicera med leverantörer
 • praktiskt genomföra eventet
 • "knyta ihop säcken" och följa upp eventet.

Metod

På kursen kombinerar vi teori med med praktiska övningar. Dag 2 får du arbeta med ett case och skapa en brief- och produktionsmall samt upprätta en kalkyl.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Jennie Barkselius

Jennie Barkselius är Sales Manager på eventbyrån Eventyr. Hon har många års erfarenhet av att skapa och projektleda både mindre och mycket stora event, inom många olika branscher.

Nicklas Carlström

Nicklas Carlström är senior projektledare på eventbolaget Eventyr. Nicklas har jobbat med eventproduktion i mer än 15 år och har stor erfarenhet av att projektleda, planera och genomföra både stora och små event.