Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Digital transformation 

– en introduktion till digital transformation och digitalt ledarskap

 • Fördjupade insikter och praktisk träning i digital transformation
 • Värdeskapande digitalisering och vad som krävs av din organisation
 • Påbörja din egen och ditt företags digitala omställning
Digitalisering transformation

För dig som vill ligga i framkant

Är du intresserad av digital transformation men osäker på vad det egentligen innebär? På den här kursen får du fördjupade insikter och praktisk träning i digitalisering och chansen att sätta dig in i vad det kan betyda för dig som chef och den organisation du jobbar i. Det blir en dag i högt tempo och med aktivt deltagande.

Företagsuniversitetets kurs "Digitalisering transformation" består av två delar. Den första handlar om begreppet digitalisering. Vi går igenom vad det kan innebära och hur det påverkar företag och branscher. Genom att djupdyka i hur digitalisering förändrat villkoren för produkter och varumärken blir det tydligt vad som krävs för att framgångsrikt utmana existerande modeller.

Den andra delen handlar om digital transformation av dig, din grupp och hela din organisation. Vilka kan dina första steg mot mer digitala verktyg och nya arbetssätt vara? Du får chansen att prova nya verktyg för omvärldsbevakning och kommunikation. Dessutom fördjupar vi oss i vad omställningsbara organisationer gör för att uppmuntra utvecklingen.

Kursen kombinerar ett högaktuellt ämne med spännande pedagogiska grepp.

Välkommen till en dag där du inte bara får lära dig mer, utan också konfronteras med digital transformation och får chans att starta en digitaliseringsprocess både för dig som person och för din organisation.

Program

Kursinnehåll

Digitalisering

 • begreppets innebörd i teori och praktik
 • olika former av digitalisering
 • finns det ett mer digitalt ledarskap?
 • förändrade förväntningar på oss som chefer

Digitalisering av existerande produkter och tjänster

 • värdeskapande för bolag, kunder och samhälle
 • verktyg för att jobba användarcentrerat
 • värdeskapande digitalisering
 • framgångsfaktorer och utmaningar
 • miniworkshop med inspiration från kända föregångare

Översätt digitalisering till din kontext

 • digitaliseringens innebörd för din bransch och ditt företag

Digital omställning

 • vad krävs av organisationen?
 • policy och förändringsarbete
 • omställningsbarhet

Starta digitalisering utifrån ditt uppdrag

 • sätta upp digital omvärldsbevakning
 • egen handlingsplan – så kan du komma igång när du är tillbaka på jobbet efter kursen

Nya verktyg för samarbete – prova praktiskt

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är chef och vill lära dig mer om digitalisering och vad det betyder för dig och den organisation du jobbar i.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att få insikt och förståelse för vad digitalisering är och vad som krävs av organisationen för att vara förberedd för digital transformation. Målet är också att du ska påbörja processen att bli mer "digital" som chef genom att göra digitala verktyg till en naturlig del av chefsskapet och det dagliga arbetet.

Metod

Kursen tillämpar pedagogik som kräver aktivt deltagande – gemensamt arbete om case, miniworkshops, gruppdiskussioner och egna reflektioner med kortare teorigenomgångar. Observera att du kommer få en kvällsuppgift att göra efter första kursdagen.

Kurstid

10.00-17.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Albert Lannerstad

Albert Lannerstad är organisations- och ledarutvecklare med bakgrund som chef, vd och styrelse- ledamot från flera olika branscher. Albert är också digital strateg och fungerar då som rådgivare åt organisa- tioner om hur de blir framgångsrika i digital kommunikation.

Erik Fors-Andrée

Erik Fors André är entreprenör och föreläsare. Han driver bland annat företaget Cruited och har en bakgrund som vd och projektledare inom bland annat juridik, offentlig sektor och redovisning. Under flera år har han jobbat med sociala medier i sitt ledarskap och som plattform för utveckling av organisationen, affären och kundrelationen. Eriks blogg finns på vd-blogg.se.