Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Copywriting 

– reklamtext som säljer

 • Att skriva copy – för att nå resultat
 • Skriv engagerat, kreativt och intresseväckande
 • Anpassa efter målgrupp och kanal
 • Stilistik; skriv levande, intressant, engagerande
Copywriting

För dig som vill göra dina texter vassare

Copywriting är konsten att förmedla ett budskap som ingen frågat efter – på några korta sekunder. För att lyckas måste du tänka som din läsare tänker, anpassa dig efter den kanal du skriver i och fånga det viktigaste i budskapet med några få ord och meningar. Att skriva copy är först och främst att ta bort, ta bort, ta bort och bara behålla det allra viktigaste och mest intressanta.

På den här kursen får du lära dig metoder, verktyg och tankesätt som gör dina texter intressanta och målinriktade. Vare sig du skriver för företagets webb, i sociala medier, arbetar med sökordsoptimering, skriver pressmeddelanden, gör annonser eller banners är det långt mycket troligare att dina läsare tar till sig budskapet om du tänker "copy" när du skriver.

Välkommen till en energigivande och kreativ kurs i copywriting ledd av Mikael Rosén, copywriter med lång erfarenhet från yrket, författare till boken "Skriva för att övertyga" och en mycket uppskattad kursledare!

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Reklamtexter, budskap och verktyg

 • budskapets grunder
 • push and pull, två olika typer av reklamtexter
 • tratten – vill din läsare ha mycket eller lite information?
 • praktiska exempel – gärna från deltagarna själva

12.30Lunch

13.30"Kundresan"

 • hur du leder en läsare vidare i digitala kanaler

Stilistik 1

 • skriv kort, enkelt, levande och varierat

Workshop

 • utveckla befintlig kommunikation

Anpassa efter målgrupp

 • målgruppsteori och målgruppsanpassning

Praktiska exempel

 • analys och arbete med praktiska exempel, gärna deltagarnas egna

Hemuppgift till dag 2

17.00Dagen avslutas

Dag 2

09.00Argument, mål och effekt

 • genomgång av hemuppgift från dag 1
 • val av argument
 • att bestämma kommunikationsmål och få effekt

Stilistik 2

 • rubriker, punktlistor, faktarutor
 • SEO -sökmotoroptimering
 • ton och tilltal

11.30Lunch

12.30Fortsättning - stilistik

 • bild och text i samverkan
 • språkmelodi – örongodis

Så blir du en effektiv skribent

 • skrivmetod

Summering och sammanfattning

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med reklam i form av t.ex. säljbrev, webbsidor, annonser och broschyrer. Kursens tyngdpunkt är det kreativa arbetet. Du bör vara en van skribent.

Mål

Utbildningens mål är att du efter kursen ska ha kunskaper som behövs för att kunna

 • förstå skillnaden mellan en skribent och en copywriter
 • skriva reklam-/copytexter som säljer
 • tänka och skriva kreativt
 • vässa dina budskap så att du når fram till dina läsare.

Metod

På kursen varvas teori med många praktiska skrivövningar och diskussion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Mikael Rosén

Mikael Rosén är copywriter med lång erfarenhet från yrket, mycket uppskattad föreläsare och utbildare samt författare till bland annat boken Skriva för att övertyga som kom ut 2012.