Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Assistenten som samordnare - ONLINE

– informellt ledarskap, samordning och kommunikation

 • Utveckla dina ledaregenskaper
 • Lär dig planera, organisera och kommunicera
 • Skapa gott samarbete genom engagemang och motivation
 • Hantera konflikter och stress
2199 - Assistenten som samordnare - ONLINE

För dig som är assistent och informell ledare

Samordna människor och arbetsflöden på ett framgångsrikt sätt

Hur ska du få dina kollegor att lyssna på och följa dig? Hur ska du lyckas samordna både människor och arbetsflöden på ett effektivt sätt? Det är en speciell utmaning att leda utan att formellt vara chef. För att fungera bra i den informella ledarrollen måste du förstå hur en grupp fungerar och din egen roll i gruppen.

Den här kursen, speciellt utvecklad för dig som arbetar som assistent, ger dig kunskaper om samordning, planering, ledarskap och konflikthantering; kunskaper som stärker dig i din roll som samordnare och ledare.

Gör en personlig handlingsplan och få stöd av en virtuell coach

Som stöd för att du ska kunna tillämpa de nya kunskaperna efter kursen och för att förstärka effekterna av utbildningen får du sista dagen skriva din egen handlingsplan i ett digitalt verktyg (i din mobil eller dator). Efter kursen hjälper sedan en virtuell coach dig att följa upp och coacha dig för att nå dina mål. Under dagarna får du tillfällen till interaktion, samtal. reflektion och gruppövningar för att på olika sätt ta del av innehållet på bästa sätt.

Välkommen till två spännande och utvecklande dagar för dig som fungerar som "spindeln i nätet" och arbetar med att samordna, följa upp och se till att arbetsflödet fungerar!

Program

Dag 1

09.00Introduktion och uppstart

Samordnarens roll i organisationen

 • vikten av att förstå och förtydliga roll, ansvar, förväntningar, kompetens
 • leda och samordna utan att vara chef
 • utmaningar i den digitala världen

Kommunikation och förtroende

 • öka förståelsen för egen och andras beteende- och kommunikationsstilar
 • beteenden som bygger förtroende och som kan hindra

11.30Lunch

12.30Leda, samordna och samarbeta

 • sätta mål som ger balans
 • att skapa engagemang i digitala möten
 • aktivt lyssnande
 • skilja på fakta och antaganden
 • ställa frågor som klargör och för saker framåt
 • delegera och följa upp

15.30Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Att arbeta med människor

 • att mötas och samarbeta i förändring
 • utanför komfortzonen – vad händer?
 • när vi möter hinder
 • tydlig kommunikation

Gruppers utveckling och konflikthantering

 • olika faser i en grupps utveckling
 • konfliktstilar du kan möta, vilken är din?
 • hantera konflikter

11.30Lunch

12.30Effektivare samarbete

 • få ökad acceptans som samordnare och ledare
 • förbereda och ge feedback
 • att ta emot kritik konstruktivt

Stress i arbetslivet

 • situationer och signaler
 • förebygga och hantera stress

15.30Avslutning dag 2

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till assistenter och administratörer som har till uppgift att samordna, följa upp och se till att arbetsflödet fungerar.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • planera och organisera arbetsflödet
 • leda och samordna
 • informera, instruera och följa upp
 • engagera och motivera
 • hitta en egen ledarstil
 • hantera konflikter.

Online-metod

Kursen går online, livestreamas via Zoom. Du får möjlighet till interaktivitet med både kursledare och övriga kursdeltagare. Teori varvas med samtal, diskussioner, reflektion och gruppövningar.

Den digitala coachen

I kursen ingår "den digitala coachen", en individanpassad uppföljning efter kursen. Du skapar din egen handlingsplan i mobilen under sista kursdagen och väljer en "supporter" på hemmaplan. Du får coachande frågor från en virtuell coach, som hjälper dig att reflektera över framsteg, identifiera eventuella hinder och sätta nya mål. Din "supporter" får tips via e-post för att kunna stötta dig att realisera din handlingsplan.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg, civilingenjör med många års erfarenhet från chefs- och ledarpositioner inom både större och mindre företag samt från egenföretagande. Han har skrivit flera böcker, den senaste är ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.