Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Assistenten som kommunikatör

– med argumentationsteknik

 • Utveckla en medveten kommunikationsstrategi
 • Finslipa dina argument för information, presentation och förhandling
 • Välj kanal, ton och tilltal som passar situationen
Kommunikation för assistenter

För dig som vill kunna välja ton efter kanal

Som assistent är kommunikation ett av dina allra viktigaste verktyg. Du kommunicerar dagligen både internt och externt, förmedlar information, argumenterar för nya idéer och fungerar ofta som informell chef, vilket innebär att du leder, inspirerar och motiverar andra.

På Företagsuniversitetets kurs "Assistenten som kommunikatör" lär du dig att utveckla en personlig och medveten kommunikationsstrategi som gör att du kan bygga ett öppet och trevligt samtalsklimat och kommunicera rakt och tydligt för att nå de resultat du önskar.

Du lär dig att argumentera och hävda din åsikt på ett positivt sätt, att kommunicera i besvärliga situationer samt att förstå andras kommunikationsmönster. Du får också kunskap om val av kanal, ton och tilltal i exempelvis mejl, chatt, sms och telefon.

Välkommen till två spännande och inspirerande dagar framtagna speciellt för dig som är assistent och som vill utveckla em effektiv kommunikationsstrategi och vässa dina kommunikativa verktyg för att bli ännu bättre i yrkesrollen! Kursledare är Sofie Nylén, kommunikationsexpert och en mycket uppskattad kursledare!

Program

Dag 1

Assistentens kommunikativa roll

 • spindel i nätet
 • samla information
 • sammanställa information
 • föra information vidare
 • ta fram presentationsmaterial

Utveckla en medveten kommunikationsstrategi

 • förberedelser – vad vill jag uppnå?
 • genomförande – vem eller vilka är mina mottagare?
 • uppföljning – hur får jag återkoppling?

Motivationsfaktorer – vad får oss att vilja läsa och lyssna?

 • nytta
 • nyfikenhet
 • eget intresse
 • krav
 • nyheter
 • underhållning

Olika kanaler – när passar vad?

 • mejl
 • chatt
 • sms
 • telefon
 • möten

Dag 2

E-kommunikation

 • ton och tilltal
 • skriv det läsaren vill veta, inte det du vill berätta
 • vanliga fallgropar
 • checklista för effektiv e-kommunikation

Kommunikation med olika syften

 • besvärliga situationer
 • förmedla negativ information
 • jag-budskap
 • presentera – instruera – inspirera

Informera och presentera

 • relevant information
 • vad vill åhöraren veta?
 • vad behöver åhöraren veta?
 • hur mycket information orkar vi med?

Argumentation för att övertyga

 • hitta starka argument
 • tänkbara motargument
 • hur bemöta kritiska frågor?
 • möten i korridoren – förhandla på stående fot

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till assistenter, administratörer och andra som vill utveckla en effektiv kommunikationsstrategi och vässa sina kommunikativa redskap för att kunna kommunicera tydligare, effektivare och nå bättre resultat.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • utveckla en personlig kommunikationsstrategi
 • påverka, förändra och få saker att hända genom god argumentation
 • skapa bra samtalsklimat
 • bryta invanda kommunikationsmönster och därmed skapa förutsättningar för rakare och tydligare kommunikation.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Sofie Nylén

Sofie Nylén är utbildningskonsult med examen från Lärarhögskolan. Sofie är expert på skriftlig och muntlig kommunikation och har lång erfarenhet av kommunikations- träning på alla nivåer. Sofie brinner för pedagogik och är en stjärna på att lära ut och coacha genom positiv och konstruktiv feedback. Sofie får människor att växa och våga.