Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Administrativ koordinator

– nu mer aktuell än någonsin, reviderat program januari 2020!

 • Effektivisera arbetsflöden med Lean och agila metoder
 • Så leder du projekt och blir framgångsrik i den dagliga verksamheten
 • Ta hjälp av appar och digitala verktyg för administration och kommunikation
Administrativ koordinator

För dig som vill skapa flow och ta kontroll

I digitaliseringens tider är de mänskliga färdigheterna viktigare än någonsin

Behovet av effektiv administration är något som aldrig går ur tiden. Förändringstakten gör att allt fler företag väljer att arbeta agilt och det tillkommer hela tiden nya digitala verktyg. Men i vår digitaliserade och automatiserade värld är de mänskliga färdigheterna viktigare än någonsin. Den administrativa koordinatorn förväntas vara snabbrörlig och redo att kontinuerligt förändra arbetssätt och ta på sig nya arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Samordna, administrera och organisera effektivt

På den här kursen får du de kunskaper du behöver för att effektivt kunna administrera och organisera verksamheten samt driva mindre projekt. Du får lära dig om Lean och agila metoder för effektiv administration, om informellt ledarskap, ekonomi och kommunikation samt får veta mer om hur digitaliseringen påverkar dig i din yrkesroll samt prova på olika appar, molntjänster och digitala verktyg.

Välkommen till sju inspirerande och kunskapsfyllda dagar tillsammans med några av våra allra bästa och mest inspirerande kursledare! Välkommen att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss!

Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.

Program

Block 1

Förbered dig och sätt ditt "mindset" inför utbildningen

 • inför kursen får du ett sms eller mejl från oss med en kort introduktion

Effektiv administration med Lean och agila metoder

 • administrativa flöden, resurser och problem
 • störningar och avvikelser – startpunkt för utveckling och förbättringar
 • att vara agil i den dagliga verksamheten
 • så blir ni ett effektivt team
 • praktiska övningar på konkreta administrativa flöden

Att arbeta i projekt

 • Syfte, projektmål och effektmål
 • Projektorganisationen
 • Projektplanering
 • Kommunikationsplan

Introduktion och arbete med den individuella uppgiften

Block 2

Informellt ledarskap

 • att leda utan formellt mandat
 • självledarskap
 • inre och yttre motivation
 • SCARF-modellen
 • kommunikation och feedback

Den individuella hemuppgiften

 • hur går det – deluppdatering 

Digitalisering, appar och molntjänster

 • digitalisering  – möjliga scenarier och konsekvenser för samhälle, medarbetare och organisationer
 • vad och hur gör de som lyckas?
 • hur förändras arbetslivet genom digitalisering?
 • appar, molntjänster och verktyg för samarbete, administration och kommunikation

Att förstå affären och de ekonomiska flödena

 • viktiga ekonomiska begrepp
 • att läsa och förstå en årsredovisning samt resultat- och balansräkning
 • bokföring och kontering
 • budgetering – inte bara siffror

Block 3

Personlig effektivitet

 • personliga mål och fokus
 • prioritering och tidsplanering
 • stress och balans
 • min arbetsyta
 • hjärnans behov

Presentation av den individuella uppgiften

 • återkoppling och diskussion

Det goda samtalet

 • vad är det som gör att situationer blir obehagliga och besvärliga
 • bli bättre på att hantera spända situationer och förebygga konflikter
 • vikten av tydlig kommunikation och hur du kan behålla ditt lugn
 • (s)om man frågar får man svar
 • agera utan att reagera

Din personliga kommunikationsstil

 • bli uppmärksam på de signaler du sänder ut
 • hur påverkar din personliga kommunikationsstil
 • verktyg för konstruktiv kommunikation
 • tips på kloka ordval

Din personliga handlingsplan och den digitala coachen

Du skriver din egen handlingsplan i det digitala verktyget Knowly. När du kommer tillbaka till jobbet kommer den digitala coachen regelbundet att påminna och coacha dig så att du lyckas uppnå dina mål.

Sammanfattning av utbildningen och avslutning

Fakta

Deltagare

Assistenter, sekreterare, administratörer, handläggare och andra som vill effektivisera administrationen samt samordna och leda arbetsflöden och människor på ett effektivt sätt.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • administrera, samordna och organisera människor och arbetsflöden effektivt
 • leda och driva mindre projekt
 • fungera som informell ledare
 • kommunicera framgångsrikt både internt och externt
 • förstå digitaliseringens påverkan och kunna effektivisera arbetet med hjälp av digitala verktyg

Metod

På kursen kombineras teori med praktiska övningar, diskussion och reflektion. En individuell uppgift, som består av att göra en projektplan, löper som en röd tråd genom utbildningen.

Digitalt stöd och den virtuella coachen

För att effektivisera inlärningsprocessen och underlätta den praktiska tillämpningen av de nya kunskaperna använder vi det digitala verktyget Knowly. I slutet av utbildningen får du göra en handlingsplan, när du återvänder till arbetet hjälper den virtuella coachen dig att genomföra din handlingsplan.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se