Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Administration - diplomutbildning

– med agila metoder, appar odh digitala verktyg för effektiv administration

 • Effektivisera arbetsflöden med Lean och agila metoder
 • Så leder du projekt och blir framgångsrik i den dagliga verksamheten
 • Ta hjälp av appar och digitala verktyg för administration och kommunikation
Administrativ koordinator

För dig som vill skapa flow och ta kontroll

I digitaliseringens tider är de mänskliga färdigheterna viktigare än någonsin

Behovet av effektiv administration är något som aldrig går ur tiden. Förändringstakten gör att allt fler företag väljer att arbeta agilt och det tillkommer hela tiden nya digitala verktyg. Men i vår digitaliserade och automatiserade värld är de mänskliga färdigheterna viktigare än någonsin. Den administrativa koordinatorn förväntas vara snabbrörlig och redo att kontinuerligt förändra arbetssätt och ta på sig nya arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Samordna, administrera och organisera effektivt

På den här kursen får du de kunskaper du behöver för att effektivt kunna administrera och organisera verksamheten samt driva mindre projekt. Du får lära dig om Lean och agila metoder för effektiv administration, om informellt ledarskap, ekonomi och kommunikation samt får veta mer om hur digitaliseringen påverkar dig i din yrkesroll samt prova på olika appar, molntjänster och digitala verktyg.

Välkommen till sju inspirerande och kunskapsfyllda dagar tillsammans med några av våra allra bästa och mest inspirerande kursledare! Välkommen att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss!

Program

Block 1

Förbered dig och sätt ditt "mindset" inför utbildningen

 • inför kursen får du ett sms eller mejl från oss med en kort introduktion

Effektiv administration med Lean och agila metoder

 • administrativa flöden, resurser och problem
 • störningar och avvikelser – startpunkt för utveckling och förbättringar
 • att vara agil i den dagliga verksamheten
 • så blir ni ett effektivt team
 • praktiska övningar på konkreta administrativa flöden

Att arbeta i projekt

 • Syfte, projektmål och effektmål
 • Projektorganisationen
 • Projektplanering
 • Kommunikationsplan

Introduktion och arbete med den individuella uppgiften

Block 2

Informellt ledarskap

 • att leda utan formellt mandat
 • självledarskap
 • inre och yttre motivation
 • SCARF-modellen
 • kommunikation och feedback

Den individuella hemuppgiften

 • hur går det – deluppdatering 

Digitalisering, appar och molntjänster

 • digitalisering  – möjliga scenarier och konsekvenser för samhälle, medarbetare och organisationer
 • vad och hur gör de som lyckas?
 • hur förändras arbetslivet genom digitalisering?
 • appar, molntjänster och verktyg för samarbete, administration och kommunikation

Att förstå affären och de ekonomiska flödena

 • viktiga ekonomiska begrepp
 • att läsa och förstå en årsredovisning samt resultat- och balansräkning
 • bokföring och kontering
 • budgetering – inte bara siffror

Block 3

Personlig effektivitet

 • personliga mål och fokus
 • prioritering och tidsplanering
 • stress och balans
 • min arbetsyta
 • hjärnans behov

Presentation av den individuella uppgiften

 • återkoppling och diskussion

Det goda samtalet

 • vad är det som gör att situationer blir obehagliga och besvärliga
 • bli bättre på att hantera spända situationer och förebygga konflikter
 • vikten av tydlig kommunikation och hur du kan behålla ditt lugn
 • (s)om man frågar får man svar
 • agera utan att reagera

Din personliga kommunikationsstil

 • bli uppmärksam på de signaler du sänder ut
 • hur påverkar din personliga kommunikationsstil
 • verktyg för konstruktiv kommunikation
 • tips på kloka ordval

Din personliga handlingsplan och den digitala coachen

Du skriver din egen handlingsplan i det digitala verktyget Knowly. När du kommer tillbaka till jobbet kommer den digitala coachen regelbundet att påminna och coacha dig så att du lyckas uppnå dina mål.

Sammanfattning av utbildningen och avslutning

Fakta

Deltagare

Assistenter, sekreterare, administratörer och andra som vill effektivisera administrationen samt samordna och leda arbetsflöden och människor på ett effektivt sätt.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • administrera, samordna och organisera människor och arbetsflöden effektivt
 • leda och driva mindre projekt
 • fungera som informell ledare
 • kommunicera framgångsrikt både internt och externt
 • förstå digitaliseringens påverkan och kunna effektivisera arbetet med hjälp av digitala verktyg

Metod

På kursen kombineras teori med praktiska övningar, diskussion och reflektion. En individuell uppgift, som består av att göra en projektplan, löper som en röd tråd genom utbildningen.

Digitalt stöd och den virtuella coachen

För att effektivisera inlärningsprocessen och underlätta den praktiska tillämpningen av de nya kunskaperna använder vi det digitala verktyget Knowly. I slutet av utbildningen får du göra en handlingsplan, när du återvänder till arbetet hjälper den virtuella coachen dig att genomföra din handlingsplan.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Pernilla Silfverhjelm

Pernilla Silfverhjelm är en erfaren utbildare inom bland annat kommunikation, ledarskap och projektledning. Hon arbetar också som mötesledare och facilitator i egna bolaget Silfverhjelm Consulting.

Fredrik Fleetwood

Fredrik Fleetwood har en bakgrund som specialist, chef och vd inom bank- och IT-branschen. Idag stödjer han ledningsgrupper och arbetslag att utveckla sin teamförmåga genom kommunikation, samarbete och konflikthantering. Med ett fokus på individens potential till utveckling stödjer han gruppens förmåga att skapa ökad arbetstrivsel och förmåga till goda resultat.

Inspirerad av bl.a. Toyota sätter han aktiviteter i ett flödesperspektiv och bygger en lärande organisation utifrån ett strukturerat förbättringsarbete. Fredrik har hjälpt både företag och myndigheter/kommuner/sjukhus att införa Lean och Lean ledarskap.

 

Erik Fors-Andrée

Erik Fors Andrée är entreprenör och föreläsare. Han driver bland annat företaget Cruited och har en bakgrund som vd och projektledare inom bland annat juridik, offentlig sektor och redovisning. Under flera år har han jobbat med sociala medier i sitt ledarskap och som plattform för utveckling av organisationen, affären och kundrelationen.

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.

Lars Larsson

Lars Larsson har en bakgrund som lärare på både universitet och folkhögskola, men har under de senaste åren specialiserat sig på att utbilda och föreläsa inom kommunikationsområdet, bl.a. i bemötande och försäljning, svåra samtal, effektiva möten, konflikthantering, retorik och förhandlingsteknik. Han är en inspirerande och entusiasmerande historieberättare som har förmåga att skapa engagemang och förändring hos sina kursdeltagare.