Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Årsstämman - förberedelser och genomförande

– en kurs för dig som administrerar årsstämman

 • Förberedelse: formalia, kallelser och bifogade handlingar
 • Genomförande: frågor, röstning och dokumentation
 • Praktiska tips och råd
Årsstämman - förberedelser och genomförande

Välkommen till en praktisk kurs i hur man förbereder, kallar till och genomför en årsstämma i aktiebolag!

Årsstämman är omgärdad av många legala regler till skydd för aktieägarna och bolaget. Det gäller bland annat viktiga tidsfrister, kallelsens innehåll och vilka frågor som ska behandlas på årsstämman samt vilken dokumentation som behöver tas fram.

Den här kursen är speciellt framtagen för dig dig som till exempel är assistent på ledningsnivå och som hanterar administration och det praktiska kring årsstämman. Vi går igenom de legala krav som måste vara uppfyllda men du får också konkreta tips och goda råd så att du kan känna dig trygg i din roll.

Kursen leds av Josephine Borg, som är jurist och expert på de legala delarna, samt Maria Cirillo, Executive Assistant, som har lång egen erfarenhet av att hantera de praktiska delarna kring årsstämman, som t.ex. kallelser, röstlängder, lokal, teknik m.m.

Program

 • Vad är en årsstämma och varför har man det?
 • Vad är det för skillnad mellan årsstämma i börsbolag och årsstämma i privata aktiebolag?
 • Hur förbereder man en årsstämma på bästa sätt och vilka legala krav behöver man ta hänsyn till?
 • Vem ska kallas till årsstämman? Vilken information måste kallelsen innehålla? Vilka dokument och handlingar behöver förberedas och tillhandahållas deltagarna?
 • Vilken form kan årsstämman ha? Fysiskt, digitalt, hybridstämma eller stämma med poströstning?
 • Hur genomför man en årsstämma på bästa sätt? Vilka frågor ska avhandlas? Vilka får rösta? Vilken majoritet krävs för beslut?
 • Hur hanterar man olika knepiga situationer som kan uppstå?
 • Praktiska erfarenheter, tips och råd kring årsstämman i rollen som Executive Assistant

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som t.ex. är assistent på ledningsnivå och som hanterar administrationen kring årsstämman.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • hantera de administrativa delarna kring årsstämman, förberedelser och genomförande
 • känna till de legala krav som finns kring t.ex. kallelse, röstlängd och tidsfrister
 • hantera det praktiska kring årsstämman t.ex. lokal och teknik

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska tips och råd samt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.

Maria Cirillo

Maria Cirillo är Executive Assistant på Skogsindustrierna. Hon har mer än 20 års erfarenhet som exekutiv assistent på både svenska och internationella företag. Maria är Sverigeordförande för IMA (International Management Assistants) som har som syfte att utveckla assistentrollen genom bland annat nätverkande och utbildning.