Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktiskt dataskyddsarbete

– ta GDPR-arbetet till nya nivåer

 • GDPR – så fortsätter arbetet efter införandet
 • Skapa rätt integritetskultur i organisationen
 • Dataskyddsprinciper och hur de tillämpas i praktiken
 • Hantering av registrerades rättigheter
 • Privacy by design och privacy by default
Praktiskt dataskyddsarbete, GDPR

För dig som fortsatt arbetar med GDPR-projekt

Kurs i GDPR som ger praktiska verktyg

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, GDPR, i kraft. Vad händer nu? Hur arbetar vi praktiskt med dataskyddsarbetet i verksamheten och hur hanterar vi incidenter och olika ärenden?

I den här tvådagarskursen får du, som kommit igång med dataskyddsarbetet, verktygen för att fortsätta GDPR-arbetet. Vi går bland annat igenom hanteringen av registrerades rättigheter, sanktioner och utvecklingen i praxis, konsekvensbedömningar för dataskyddet och hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

Kursen, som omfattar både teoretiska och praktiska moment, belyser bland annat även hur man skapar rätt integritetskultur i organisationen, dataskyddsombudets roll och hur biträdesavtal tecknas.

Korrekt hantering av registrerades rättigheter

Du kommer bland annat att få arbeta med ett praktikfall, som hjälper till att koppla de teoretiska momenten till ett riktigt case. Du kommer även att få tips på praktiska rutiner och processer och konkreta råd i dataskyddsarbetet. Du får också lära dig mer om privacy by design och privacy by default, konsekvensbedömningar och korrekt hantering av registrerades rättigheter.

Det är är helt enkelt en kurs som ger dig de senaste kunskaperna du behöver för att arbeta praktiskt med dataskyddsarbetet i din organisation!

Program

Dag 1

09.45Kaffe och samling

10.00Introduktion

 • övergripande genomgång av GDPR och svensk dataskyddslagstiftning
 • grundläggande begrepp
 • rättslig grund för behandling
 • inventering, registerförteckning och dokumentation
 • personuppgiftsansvariga och biträden

Dataskyddsprinciper och hur dessa tillämpas i praktiken

 • integritet och konfidentialitet
 • laglighet, korrekthet och öppenhet
 • ändamålsbegränsning
 • uppgiftsminimering
 • korrekthet
 • lagringsminimering
 • ansvarsskyldighet

12.30Lunch

13.30Skapa rätt integritetskultur i organisationen

Dataskyddsombudet

Biträdesavtal

Informationsgivning

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

08.45Kaffe och samling

09.00Dataskydd och säkerhetsåtgärder

Privacy by design och privacy by default

Konsekvensbedömningar

Hantering av registrerades rättigheter

 • information och registerutdrag
 • rättelse och radering (rätten att bli glömd)
 • dataportalitet
 • begränsning av behandling
 • invändning mot behandling
 • motsätta sig automatiserad behandling

Sanktioner och utvecklingen i praxis

11.30Lunch

12.30Konsekvensbedömningar för dataskydd

Hantering av personuppgiftsincidenter

Praktiska rutiner och processer

Praktiska råd i dataskyddsarbetet

16.00Avslutning dag 2

Fakta

Deltagare

Alla som på något sätt är involverade i dataskyddsarbetet och compliancearbetet, bland annat informationssäkerhetschefer, IT-chefer, IT-säkerhetschefer och säkerhetschefer, CISOs samt CSOs.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • fortsätta GDPR-arbetet efter införandet
 • skapa rätt integritetskultur i organisationen
 • känna till dataskyddsprinciperna och hur de tillämpas i praktiken
 • kunna hantera registrerades rättigheter

Företagsintern kurs

Är ni flera i organisationen som behöver kunna dataskyddsarbetet? Den här kursen kan även ges företagsinternt. Kontakta oss för offert på info@foretagsuniversitetet.se

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Jesper Thornberg

Jesper Thornberg är utbildad jurist och systemvetare med fokus på IT-relaterad juridik. Han driver konsultbyrån Evertrust Consulting och har tidigare arbetat som dataskyddsombud och med personuppgiftsjuridik på advokatbyrå och finansiella bolag.

Farhoud Fazeli

Farhoud Fazeli är certifierad IT-arkitekt och projektledare med gedigen erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och dataskydd. Farhoud har tidigare arbetat som dataskyddsombud och har både svensk och internationell erfarenhet från stora implementerings- och förändringsprojekt, bland annat inom IT/Telekom, bank, finans och media.