Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Offert och avtal ONLINE

– korrekta avtal och kontrakt vid sälj och köp

 • Kontraktsskrivningens viktiga punkter
 • Se möjligheterna och undvik riskerna
 • Säljarens och köparens åtaganden
 • Om det går till domstol
Offert och avtal ONLINE

Lär dig skriva juridiskt korrekta och affärsmässiga avtal

Att arbeta med inköp, försäljning eller förhandling innebär ett ansvar för att kunna räta ut de frågetecken som kan dyka upp vid offert- och avtalsskrivning. Det kan handla om både juridiska och affärsetiska frågor, och här är uppdaterad kunskap avgörande för att undvika onödiga risker.

På Företagsuniversitetets kurs "Offert och avtal" lär du dig att skriva offerter, att upprätta och bedöma avtal ur både ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv och att förstå både köparens och säljarens rättigheter och åtaganden.

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll sluter eller bedömer avtal och förhandlar med kunder eller leverantörer. Den leds av advokat Anna Öster.

Kursen går live online via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att ställa frågor till kursledaren, diskutera och interagera med kursledaren och övriga deltagare samt göra övningar både enskilt och i grupp. Du får material före kursen samt uppföljning efter.

Välkommen till två givande och lärorika kursdagar inom offert och avtal!

Program

Dag 1

Avtalsmekanismen

 • anbud och accept
 • skillnaden mellan avtal inom och utanför Norden
 • standardavtalens betydelse
 • fullmakt och firmateckning/behörighet och befogenheter

Köprätt (köplagen) och standardavtal

 • köparens respektive säljarens förpliktelser och åtaganden
 • riskens övergång samt olika typer av leveransklausuler
 • leveransförseningar
 • köparens krav gentemot säljaren vid leveransförseningar och fel, de s.k. påföljderna
 • direkt och indirekt skadestånd

Time

Dag 2

Kontraktsrätt

 • felreglerna
 • undersökning av varan samt reklamation
 • påföljder vid fel
 • viktigt att tänka på vid kontraktskrivning
 • garantier och friskrivningar
 • ansvarsbegränsningar
 • produktansvar
 • ändringar och tillägg
 • internationella relationer

Säkra avtalet från motpartens obestånd

 • kreditprövning
 • vad händer vid konkurs?
 • ägarförbehålls upprättande och verkan
 • lösöresregistrering

Praktikfall

 • förhandling av ett avtal – grupparbete

Om tvisten är framme

 • tvistlösning
 • domstol eller skiljeförfarande

Checklista för avtalsskrivande

Sammanfattning och frågestund

 

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till säljare, inköpare, kredithandläggare och andra som sluter avtal och förhandlar med kunder eller leverantörer.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • bedöma och skriva kontrakt/avtal
 • förstå och tillämpa lagar som gäller vid avtalsskrivning
 • undvika de vanligaste misstagen vid avtalsskrivning.

Metod och upplägg

Kursen går live online via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att ställa frågor till kursledaren, diskutera och interagera med kursledaren och övriga deltagare samt göra övningar både enskilt och i grupp. Du får material före kursen samt uppföljning efter.