Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Offentlig upphandling 

– nyheter i LOU från och med våren 2017

  • Ökade möjligheter att förhandla vid offentlig upphandling
  • Nya regler för ramavtal
  • Dynamiska inköpssystem och elektronisk upphandling
Offentlig upphandling

För dig som vill handla rätt när du jobbar med LOU

Våren 2017 kommer nya upphandlingslagar träda ikraft. Det kommer då att bli tre lagar som gäller för offentlig upphandling, lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorn, LUF, och en helt ny lag, lagen om tjänste- och byggkoncessioner, LUK. De nya upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv som trädde i kraft våren 2014. De nya reglerna kommer att påverka hur vi får och kan genomföra offentliga upphandlingar.

På Företagsuniversitetets kurs "Offentlig upphandling" går vi igenom de förändringar som gäller för lagen om offentlig upphandling, LOU. Du får teoretiska kunskaper, praktiska exempel och möjlighet till diskussion under kunnig ledning.

Välkommen till en praktisk och aktuell kurs ledd av Ewa Larson, jurist med 20 års erfarenhet av offentlig upphandling.

Program

Innehåll

Vi går igenom nyheterna i Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt visar exempel och diskuterar.

Ökade möjligheter att förhandla vid offentlig upphandling

Avtal mellan offentliga aktörer

Prövning av leverantörer

Dynamiska inköpssystem och elektronisk upphandling

Förändringar i reglerna om ramavtal

Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner. Flertalet tjänsteupphandlingar får samma regler

Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap

Kortare anbudstider

Förtydligande regler gällande onormalt låga anbud

Regler för ändringar av avtal

Ökade möjligheter för små- och medelstora samt nystartade företag att lämna anbud i upphandlingar

Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet blir överordnat lägsta pris

Ökade möjligheter att ställa sociala och miljörelaterade krav samt använda miljömärken

Fakta

Deltagare

Upphandlare och inköpare samt kravställare och beställare i offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer och andra som behöver veta det senaste inom offentlig upphandling.

Mål

Målet är att du ska få de kunskaper som behövs för att tillämpa LOU (Lagen om offentlig upphandling) enligt de nya reglerna som gäller från och med våren 2017.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ewa Larson

Ewa Larson är jurist med mer än 17 års erfarenhet av offentlig upphandling från bl.a. Regeringskansliet, SIDA och Danderyds sjukhus AB. Hon har hanterat och genomfört minst ett 50-tal upphandlingar och avrop av olika tjänster och varor samt byggentreprenader. Hon har också bistått i överprövningsmål, genomfört processkartläggningar samt granskat upphandlingar.