Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Offentlig upphandling

– grundutbildning i nya upphandlingslagen (LOU)

 • Vad innebär nya LOU?
 • Effektiva metoder och verktyg – från upphandling till implementering
 • Lär dig göra bra affärer genom rätt upphandling
Offentlig upphandling

För dig som vill handla rätt när du jobbar med LOU

En god affär är ofta en kombination av många faktorer såsom pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Köp som görs inom offentlig sektor är dessutom en regelstyrd upphandlingsprocess. För att kunna göra en bra affär gäller det att förstå hur hela upphandlingsprocessen fungerar, att kunna tillämpa regelverket rätt och framför allt ha en genomtänkt upphandlings- och affärsstrategi.

På Företagsuniversitetets kurs "Offentlig upphandling" lär du dig hur du kan arbeta strukturerat i upphandlingsprocessen, t.ex. att formulera upphandlingsdokument, kvalificera och utvärdera anbud samt skriva avtal – med rätt metoder och verktyg. Du får även veta vad de nya upphandlingsreglerna innebär och hur det påverkar ditt arbete och upphandlingsprocessen.

Välkommen till en praktisk och aktuell kurs ledd av Ewa Larson, jurist med 20 års erfarenhet av offentlig upphandling.

Program

Dag 1

09.45Kaffe och registrering

10.00Juridiken som styr offentlig upphandling

 • grundläggande EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling
 • de nya upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUK)
 • de stora skillnaderna mellan gamla och nya LOU
 • de olika upphandlingsförfarandena – vilka nyheter finns?
 • direktupphandling – vad kan man och får göra?
 • tröskelvärden och undantag från upphandlingsskyldighet
 • inköpscentralernas roll och nya samarbetsformer
 • ramavtal och nya flexibla regler för avrop
 • sekretesslagen samt andra lagar som påverkar offentlig upphandling
 • upphandlingsskadeavgift och tillsyn
 • överprövning och skadestånd

12.30Lunch

13.30En effektiv upphandlingsprocess

 • upphandlings- och affärsstrategier vid offentlig upphandling
 • förberedande arbete, behovs- och marknadsanalys
 • projektledning och tidsplanering av upphandlingsarbetet
 • elektroniska upphandlingsverktyg
 • annonsförfarande
 • förhållningssätt och dialog med leverantörer

16.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Upphandlingsdokumentens uppbyggnad

 • kravställning utifrån behov – hur gör man?
 • skillnad krav på företag, krav på det som man vill köpa, övriga krav samt frågan om bevis
 • kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder
 • kravspecifikation
 • prövning och kvalificering – utredningsskyldighet
 • utvärdering av anbud och utvärderingsmodeller/metoder
 • kommersiella krav – avtalskrav i nya LOU
 • särskilda kontraktsvillkor – hållbarhetskrav (miljökrav, sociala krav, arbetsrättsliga krav)

11.30Lunch

12.30Dokumentation och rapporter

 • kommunikation – frågor och svarshantering
 • tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport
 • avtalsspärr
 • sekretessprövning och utelämnande av anbud
 • avtal

Förhandling och avtalsuppföljning

 • förhandling och de utökade möjligheterna
 • hur kan en förhandling gå till?
 • avtalsuppföljning och ändring av avtal

Nyheter

 • vad är på gång?

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Upphandlare och inköpare samt kravställare och beställare i offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer och andra som behöver kunna det senaste inom offentlig upphandling. Utbildningen passar även dig som är leverantör som vill få förståelse för upphandlingsprocessen och vad man ska tänka på som anbudsgivare till offentlig sektor.

Mål

Målet är att du ska få de kunskaper som behövs för att tillämpa LOU (Lagen om offentlig upphandling) enligt de nya reglerna som gäller från och med våren 2017.

Metod

Utbildningen genomförs i ett öppet och prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för både möjligheter och svårigheter med offentlig upphandling. Vi kombinerar teori med praktiska exempel samt diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ewa Larson

Ewa Larson är jurist med mer än 17 års erfarenhet av offentlig upphandling från bl.a. Regeringskansliet, SIDA och Danderyds sjukhus AB. Hon har hanterat och genomfört minst ett 50-tal upphandlingar och avrop av olika tjänster och varor samt byggentreprenader. Hon har också bistått i överprövningsmål, genomfört processkartläggningar samt granskat upphandlingar.